Zmeny turnajového poriadku - zelená on-line súťažiam

 
 

Rada SZHaK dňa 4.9.2021 prerokovala a následne schválila zmenu Turnajového poriadku. Jej najdôležitejšími zmenami sú spôsob hodnotenia ročnej súťaže Grand prix, kde je novinkou to, že každá lúštiteľská oblasť sa vyhodnotí v danom roku len v tom prípade, že sa v danom roku uskutoční v danej kategórii minimálne 5 podujatí, ktoré sa započítavajú do hodnotenia GP. Napríklad pre rok 2021 máme zatiaľ 2 turnaje v riešení krížoviek (takže chýbajú tri), pričom rovnako sme na tom aj v hádankách. Toto ale znamená, že pre kategóriu súťaž krúžkov, kde sa započítavajú podľa určených podmienok aj výsledky v súťažiach jednotlivcov, máme už 4 podujatia a pre vyhodnotenie za rok 2021 chýba už len jedno podujatie. Zároveň sa otvára možnosť pre internetové súťaže. V prípade, že organizátor vhodne nastaví podmienky pre takúto súťaž vrátane jej kontroly, môže Rada SZHaK odsúhlasiť jej zaradenia do získania výkonnostných tried. V takomto prípade sa bude bodovať 5 prvých miest v hlavnej kategórii, pričom sa zároveň aj odporúča, aby sa takéto súťaže konali spoločne pre všetkých. Rozhodnutie je ale vždy na organizátorovi. 

  

Morava sa zahalila do smutných farieb

 
Jiří Sýkora
Vsetín
02.02.1952-22.10.2021

Veľké, no žiaľ už len posledné poďakovanie, môžeme ešte raz vysloviť za obrovský prínos pre spájanie českých a slovenských krížovkárov osobnosti, ktorá sa roky venovala tejto oblasti. Napriek rozdeleniu krajín, sa aj vďaka nemu krížovkári opäť dokázali spájať a našli si po rokoch k sebe znovu cestu. Neskutočná ľudskosť bola tým najväčším pokladom, ktorý Jirko odovzdával všetkým ostatným. Mimoriadny obdiv si zaslúžil od prítomných aj na poslednom turnaji, ktorý na Slovensku absolvoval a to v Brezovej pod Bradlom v roku 2019. Po ťažkej chorobe totiž tento charizmatický člen krúžku Valaši ochrnul na pravú ruku, avšak nevzdal to a vrátil sa na krížovkársko-hádankárske kolbište a riešil zarovno ostatnými riešiteľmi ľavou rukou.

Česť jeho pamiatke! 

Ďalšia smutná správa

 
Anton ČERMÁK
28.11.1946
21.08.2021
 

Je vždy náročné písať tieto riadky, keď viete, že musíte dať na verejnosť takúto zvesť. Dúfali sme, že koncom tohto roka mu budeme priať k veľkému jubileu, osud však rozhodol inak. Vo veku nedožitých 75 rokov nás totiž nedávno opustil člen krúžku Maratónci, ktorý v jeho radoch pôsobil prakticky takmer od jeho vzniku. Tonko Čermák sa veľmi rýchlo zaradil medzi skúsených krížovkárov a aj neskôr keď už krížiky pribúdali, nebál sa popasovať s tými náročnejšími krížovkami. V krížovkách i hádankách sa mu podarilo byť držiteľom tretej výkonnostnej triedy.

Česť jeho pamiatke.

Veľmi smutný september


Ing. Bartolomej Bombár
Košice
10.03.1944-16.09.2021


Doc. Ing. Ján Fehér, CSc.
Bratislava
04.02.1930-24.09.2021
 
 

Smutné príbehy nás tento rok žiaľ neopúšťajú. A tento je zdá sa najhorším, aký nás kedysi postihol. Krúžok Maratónci totiž prišiel o ďalšieho kolegu. BARTOLOMEJ "Berco" BOMBÁR totiž opustil naše spoločné rady 16.9.2021 vo veku 77 rokov. Tento absolvent VŠP v Nitre mal dlhé roky osobitný prístup k záhradkárčeniu a hroznám. Niekoľko rokov rozdával návštevníkov košického turnaja skvelý Tokaj. A nebola výnimka, že priniesol aj 5-putňový. V krížovkárskych kruhoch mal okrem tradičného oslovenia Berco aj prezývku "Doyen" a on jej bol naozaj celé roky verný. Bol to neúnavný riešiteľ krížoviek a hádaniek a dobrý priateľ. Jeho dlhoročné heslo bolo: Môj koníček sú krížovky, bylinky a záhradka, ale baby už v žiadnom prípade!

Nuž Berco, veľká vďaka za to že si bol a aký si bol. Česť tvojej pamiatke.

 

Aby toho nebolo dosť, prešlo len pár dní a prišla ďalšia bolestivá správa. Svet krížoviek opustila významná osobnosť. JÁN FEHÉR, jeden zo zakladateľov historicky prvého Slovenského zväzu krížovkárov (1945), viacnásobný víťaz Krížovkárskej ligy, krížovkársky korektor, vysoko uznávaný stavebný inžinier, vysokoškolský pedagóg, súdny znalec, vedec, ale aj recitátor, etik a umelecký autor krížoviek. Bol dlhoročným a zapáleným členom krúžku Dunajci, počas celej existencie bol prakticky redakčný autor časopisu Minikrížovky. Činný bol prakticky do poslednej chvíle svojho bohatého a mnohými okolnosťami poznačeného života. Janko Fehér nás opustil vo veku neuveriteľných 91 rokov, no ešte aj pár dní pred odchodom na poslednú cestu kontaktoval vedúceho krúžku Dunajci, kedy bude znovu sedieť krúžok, keďže tento počas korony krúžkové aktivity obmedzil a pýtal sa, kedy bude môcť opäť niečo pripraviť na krúžkové lúštenie. 

Milý priateľ, obrovské poďakovanie, za krížovkársky prínos a nielen krížovkársky, za vzácny čas, ktorý ste mi viackrát doma venovali pri mapovaní histórie, faktografii, predstavení životných hodnôt, dôležitosti kultúry slova a celkovej krížovkárskej etike, za všetko, čo ste nám zanechali. Česť Vašej pamiatke. Ján Farkaš

Neopúšťam Vás, len som Vás predbehol ...

Viac o živote Janka Fehéra TU.

Smutný deň sudoku


鍜 治 真 起 (Maki Kaji)
8.10.1951 - 10.8.2021
 
Maki Kaji (čítaj Maki Kadži), asi najaktívnejší popularizátor známeho hlavolamu sudoku, skonal vo veku 69 rokov. Prečo si táto osobnosť ale zaslúži spomienku aj u nás - nuž odpovedí je niekoľko. Niektoré médiá ho nazvali "krstným otcom" sudoku, pravdou ale je, že tým je niekto iný - Wayne Gould, ktorý našiel vtedy ešte nie veľmi známe sudoku (ešte pod zložitým názvom "Suuji wa dokushin ni kagiru", ktorého fonetický prepis znie "Súdži wa dokušin ni kagiru") v jednej japonskej knihe, práve z dielne Maki Kajiho. Táto japonská veta v preklade znamená niečo ako: vlož každú jednu číslicu do vymedzeného priestoru. Pretože názov to bol príliš dlhý, začalo sa hre hovoriť "sú doku" - "jedna číslica" ("sú" je japonsky číslica, "doku" znamená osamotený). Gould vytvoril počítačový program, ktorý vyrábal nové mriežky sudoku a ponúkol ich londýnskym The Times, ktoré prvé sudoku uverejnili 12.novembra 2004 (20 rokov potom, čo ho už publikoval Kaji). Cestujúci metra vtedy zabúdali vystupovať na zastávkach. Chodci zahĺbení do rébusu v novinách zase narážali do lámp pouličného osvetlenia a svet zachvátilo šialenstvo lúštenia s číslicami.

Vráťme sa ale do Japonska. Pôvod tohto hlavolamu leží síce mimo Japonska, niekoľkokrát sa dokonca ešte pred svetovým boomom objavil aj na Majstrovstvách sveta v riešení logických úloh, ktoré sa konajú od roku 1993, Maki Kajii tento hlavolam prevzal pod úplne iným názvom z amerického časopisu Dell Pencil Puzzles & Word Games a publikoval ho v rámci svojho vydavateľstva Nikoli. To by ale možno neznamenalo nič. Maki bol ale strojcom nielen toho, že sudoku dostalo prvý väčší priestor v médiách, ale pridal aj svoj osobitný prístup a upravil popis a zadanie úlohy do podoby, aby sa ho naučili a vedeli lúštiť nielen dospelí, ale aj deti. Uplatnil dokonca na sudoku ochrannú známku - len tak mimochodom Japonsko ju má ako jediná krajina na svete.
 
Maki Kaji ale z toho nikdy neprofitoval. Jeho osobné krédo bolo rozdávať radosť z hlavolamov a to všetkým, bez rozdielu vzdelania a postavenia. Desiatky rokov pomáhal propagovať logické úlohy či na školách, na verejných podujatiach, ktoré sám organizoval, alebo dokonca aj v mnohých výrobných závodoch a to nielen po Japonsku. 

Slovensko mala byť jeho 23-tia krajina, ktorú plánoval navštíviť. S Maki Kajim sme sa totiž dohodli na účasti ako prominentnej osobnosti na 4. Majstrovstvách sveta v sudoku v 2009, ktoré sme organizovali v Žiline. Vo Viedni sa ale musel nečakane otočiť a z vážnych rodinných dôvodov sa musel vrátiť späť a tak do Žiliny zavítal len jeho asistent. Ten ale asi tak milo opísal toto podujatie, že sme asi mesiac po skončení šampionátu dostali 5 stranový pozdrav z Japonska, v ktorom pán Kaji opísal svoje dôvody nečakaného návratu domov a zároveň ocenil to, ako sme celé podujatie pripravili a koľko zaujímavých momentov zaradili, nakoľko: "Vďaka fotografiám som sa cítil ako keby som bol priamo s Vami."

Maki Kaji začal so svojim celoživotným dielom v roku 1980, keď spolu s dvomi kamarátmi z detstva vydal prvý časopis Nikoli, ktorý obsahoval logické úlohy a hlavolamy. Tento štvrťročník pomenovali pomenovali podľa dostihového koňa, ktorý v Írsku v roku 1980 vyhral preteky 2000 Guineas Stakes. O tri roky neskôr založil spoločnosť s rovnakým názvom. Časopis, hlavný produkt spoločnosti, sa vo veľmi krátkom čase rozrástol na 50 000 čitateľov. Kaji bol svetový líder v publikovaní nových logických úloh v časopisoch. Mnohé médiá vždy trochu čakali s uverejňovaním niečoho nového, u Kajiho to bolo presne naopak. Takýto osud "postihol" aj naše osobitné sudoku, ktoré bolo vo finále MS 2009 v Žiline, rovnako nás pán Kaji požiadal aj o súhlas na publikovanie krížového sudoku, ktoré sme súťažne uviedli medzi prvými a takisto ho veľmi zaujalo aj sudoku s názvom Osemsmerovka, kde sa do mriežky vkladali zhluky číslic v jednom z možných 8 smerov. Genialita pána Kajiho bola aj v tom, že k týmto prvotinám, dokázal "vyrobiť" sériu niekoľko ďalších zadaní rovnakého typu, aby si novú úlohu mohli lúštitelia otestovať na širšom spektre zadaní.
 

Azda najprekvapivejší kontakt s pánom Kajim nastal asi dva týždne po Majstrovstvách Slovenska 2011, keď sa nám ozval telefonicky (doteraz nevieme odkiaľ zohnal číslo a ako sa dozvedel o novom type úlohy) a doslova prosil, aby sme mu poskytli úlohu, ktorú dnes poznáme pod názvom Žiarovky, čo je rozšírená úloha Smerové šipky a ak by to bolo možné, aby sme pre jeho časopis vyrobili aspoň 10 takýchto úloh. Prosbu sme splnili a tak sa aj tieto "slovenské" úlohy vďaka Makimu Kajiovi objavili aj v Japonsku.

S úctou spomíname - česť jeho pamiatke!