Kto z nás sa už dakedy nepokúsil vylúštiť krížovku, koho aspoň raz nepremohla zvedavosť, čo je skryté v slovnej hádanke? Možno to bolo pod lavicou v škole, možno vo vlaku, v niektorej čakárni, na dovolenke, alebo keď sme hľadali únik od starostí a ruchu súčasného sveta.

Krížovka je založená na križovaní slov, ktoré sú ukryté pod textom sprievodnej legendy. Prvá publikovaná krížovka vyšla v denníku New York World 21.decembra 1913, pod názvom Word-Cross (slovo - kríž, krížom). Postupne sa krížovka dostala na stránky všetkých významnejších novín a časopisov, nuž a publicita tvorí popularitu, vďaka ktorej krížovka zakrátko obletela celý svet, prišla i k nám, žije a rozvíja sa. Vznikali a vznikajú nové odrody, rozmachom vedy a techniky a zbližovaním kultúr sa obohacuje o nové výrazy. Slovné pojmy ako ornamentovka, švédska krížovka, slabiková, mozaiková, oblúková sú v mnohých prípadoch síce laikom neznáme, ale v grafickom vyjadrení sa s nimi stretávame takmer denne.

Dnes je asi ťažké zistiť čo bolo skôr - krížovka či hádanka. Ľudová hádanka, ktorou si náš ľud bystril um a spríjemňoval dlhé chvíle sa formovala prirodzeným vývojom národnej slovesnosti a nemá presný dátum svojho vzniku. Dnešná hádanka nadväzujúca na svoju ľudovú tradíciu, si vyžiadala presné pravidlá, podľa ktorých sa tvorí a rieši. A hoci mnohí považujú hádanku za náročnejšiu, hranica s krížovkou sa ani nedá presne určiť. Napriek tomu sú tieto umelé hádanky známejšie aj keď si to ani neuvedomujeme. Skúste si spomenúť na "Ráčika" KOBYLA MÁ MALÝ BOK, či bežných preklepov pri písaní listov ako sú "Výmenky" MOJA DIEVKA-MOJA DIERKA, či "Výpustky" VČERA PRIŠLA RÝCHLA SMRŠŤ-VČERA PRIŠLA RÝCHLA SMRŤ. Zo základnej školy sú známe "Ypsilonovky" PYSK-PISK, s čím sa trápili naše učiteľky, či populárne "Prešmyčky" ako TETY A SVOKRY-VYSOKÉ TATRY. Hádaniek existuje niekoľko desiatok a ich popis i návod riešenia spracovali v publikácii Slovenská hádanka Stanislav Strmeň a Viktor Šimčisko. Pri týchto slovných hračkách totiž treba vychádzať práve z názvu hádanky, ktorý určuje, akú operáciu v nej musíme urobiť, aby sme sa dostali k jej riešeniu.

Príklad Presunky A.Štoffu:
MUŽ JE ZATIAĽ NESKAZENÝ,
vravia o ňom pekné ženy.
Riešenie: Je Štefan - ešte fajn
(písmeno J sapresunulo na nové miesto)
Príklad Časticovky S.Strmeňa:
MESTO vás nebaví dosť.
Len vo vás NARASTIE ZLOSŤ.
Riešenie: Pisa - jed nakopí sa
(vloženie častice jednako) 


Zadanie (námet) väčšiny hádaniek sa skladá z opisného náznaku a opisného výsledku (väčšinou označené iným písmom). Konečné riešenie predstavuje súlad medzi slovným ekvivalentom k náznaku i výsledku pri dodržaní žiadanej operácie s hádankou.

Nezameniteľná je aj poetika v hádankách, ktorá postupne dosiahla úroveň porovnateľnú s inými klasickými básnickými výtvormi. Zároveň musí mať riešiteľ širokú slovnú zásobu a predstavivosť pretože opisy výrazov sa v hádankách nepodávajú vždy "po lopate". Možno však práve preto sú hádanky vynikajúcou previerkou znalostí jazyka, ktorý nám znel od počiatkov nášho bytia z úst našich mám.