29. Podtatranský turnaj, 29. 06. 2024 v Poprade
   
   
Krúžok Tatranec v tradičnom júnovom termíne ponúkol záujemcom o krížovky alebo o hádanky (alebo oboje) opäť príjemné súťažné podujatie. Toto bolo určené až trom skupinám v závislosti od vlastných skúseností a tak sa za jedným stolom stretli riešitelia na úrovni pokročilých, menej skúsených i začiatočníkov. Všetko sa uskutočnilo v priestoroch Lunik pubu, ktorý sa tento rok stal dočasným partnerom dobrého lúštenia. Súťažné materiály venované tatranským chatám boli pripravené pre všetkých bez rozdielu veku, vzdelania, či povolania. Pre tých, čo im to páli viac, i tých, ktorí si doma lúštia len pre zábavu. Nepríjemným poznaním bolo pokračovanie trendu málo početnej účasti z prvých turnajov v tomto roku aj v Poprade. Možno sa pod nižšiu účasť podpísal termín, či zmena miesta, ťažko povedať. Hlavne čo sa týka kategórie začiatočníkov z okolia Popradu, ktorí sa sľúbili a nakoniec neprišli. Snáď ten nasledujúci (jubilejný) ročník bude početnejší. Celkovým víťazom sa stal Miroslav Ploščica. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorý turnaj podporili.


 

 

 

 


celkový víťaz Miroslav Ploščica
z Košíc 

 

 

 

  krížovky pokročilí           hádanky pokročilí    
1. Ploščica Miroslav - Košice 5       1. Ploščica Miroslav - Košice 13  
2. Paďour Peter-Žilina 8       2. Paďour Peter-Žilina 12  
3. Vojník Dušan-Prešov 9       3. Husár Pavol-Prešov 9  
4. Šuňavec Ivan-Ružomberok 14       4. Psotný Ján-Nové Mesto n/V. 8  
5. Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V. 19       5. Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V. 7  
6. Žitňák Ladislav-Šaľa 29       6. Gašpár Peter-Púchov 6  
7. Gašpár Peter-Púchov 33       7. Žitňák Ladislav-Šaľa 6  
8. Husár Pavol-Prešov 41       8. Šuňavec Ivan-Ružomberok 5  
9. Droppa Ján-Prešov 46       9. Droppa Ján-Prešov 4  
10. Psotný Ján-Nové Mesto n/V. 124       10. Vojník Dušan-Prešov 3  
            .      
                   
  krížovky menej skúsení           hádanky menej skúsení    
1. Gomola Miroslav-Žilina 1       1. Papcún Jozef-
Ruská Nová Ves
9  
2. Šarkan Ivan-Martin 1       2. Šugár Peter-Žilina 8  
3. Šugár Peter-Žilina 4       3. Páleník Jozef-Svinná 8  
4. Kaprál Jozef-Žilina 6       4. Gomola Miroslav-Žilina 7  
5. Schrötter Štefan-Košice 8       5. Šarkan Ivan-Martin 6  
6. Páleník Jozef-Svinná 8       6. Kmeť Vladimír-Prievidza 5  
7. Kmeť Vladimír-Prievidza 9       7. Kaprál Jozef-Žilina 5  
8. Plachý Stanislav-Zem.Kostoľany 9       8. Plachý Stanislav-Zem.Kostoľany 4  
9. Papcún Jozef-Ruská Nová Ves 35       9. Schrötter Štefan-Košice 3  
                   
   KVÍZ                
 1.  Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V. 17               
2.  Droppa Ján-Prešov 15               
 3.  Šugár Peter-Žilina 14               
                   
                   
  krížovky začiatočníci           hádanky začiatočníci    
1. Tomášová Mária- Bratislav 1       1. Páleníková Marta-Svinná 76  
2. Páleníková Marta-Svinná 5              
                   
                   
                   
                         

 

 

XIV. Turnaj o pohár M.R.Štefánika v Brezovej pod Bradlom

 
 
Krúžok Chrobáci v spolupráci s mestom Brezová pod Bradlom a zaujímavým spektrom sponzorov usporiadali opäť vydarené podujatie pre riešiteľov krížoviek, hádaniek a sudoku. Stretnutie pri riešení tajov v meste pod mohylou generála Štefánika sa uskutočnilo už po 14-ty krát. Útulné priestory zariadenia Partizán navštívilo 40 riešiteľov z celého Slovenska. Na úvod sa vyhodnotila Korešpondenčná súťaž Chrobákov, v ktorej boli vyžrebovaní traja riešitelia: Gabi, Martin Vaško a Milan Čerňan. Riešenie zaslalo rovnako 40 riešiteľov, ako prišlo na turnaj.
Krížovky boli tentokrát venované Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Prvá krížovka v hlavnej kategórii mala tvar Evanjelickej fary v Košariskách, rodného domu M. R. Štefánika. Tajničky druhých krížoviek obsahovali jeho výroky. Stredná kategória mala tzv. slabikové krížovky, kde sa do niektorých políčok nepísalo jedno písmeno ale celá slabika. Začiatočnícka kategória krížovky z hlavnej skupiny, avšak so všetkými deliacimi linkami bez akýchkoľvek nástrah, pričom namiesto hádaniek sa riešilo sudoku. 
 
  14. TURNAJ M. R. ŠTEFÁNIKA - 26. 05. 2024
celkový víťaz Lucián GONDA
    krížovky pokročilí chyby      hádanky pokročilí
  1. Lucián Gonda-Chmiňany 0   1. Lucián Gonda-Chmiňany 19
  2. Peter Paďour-Žilina 1   2. Ján Turek-Poprad 15
  3. František Cvengroš-Spišská N.Ves 1   3. Peter Paďour-Žilina 14
  4. Dušan Vojník-Prešov 1   4. Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 13
  5. Ján Turek-Poprad  3   5. Štefan Tatarko–Poprad 13
  6. Ivan Šuňavec-Ružomberok  3   6. Pavol Husár-Prešov 12
  7. Ladislav Žitňák-Šaľa 4   7. Ivan Šuňavec-Ružomberok  11
  8. Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 4   8. Peter Gašpár-Púchov 11
  9. Pavol Husár-Prešov 5   9. Ján Psotný-Nové Mesto n/Váh. 9
  10. Ján Psotný-Nové Mesto n/Váh. 5   10. Dušan Vojník-Prešov 8
  11. Štefan Tatarko–Poprad 7   11. Ladislav Žitňák-Šaľa 8
  12. Jozef Manca-Trnava 8   12. Jozef Manca-Trnava 7
  13. Peter Gašpár-Púchov 10   13.    
    krížovky menej skúsení       hádanky menej skúsení  
  1. Jozef Kaprál-Žilina 2   1. Peter Bohuš-Košice 15
  2. Stanislav Plachý-Zemian.Kostoľany 3   2. František Cvengroš–Spišská N.Ves 14
  3. Anton Hajovský-Svit 5   3. Jozef Páleník-Svinná 13
  4. Peter Bohuš-Košice 5   4. Peter Šugár-Žilina 12
  5. Peter Šugár-Žilina 5   5. Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váh. 11
  6. Jozef Páleník-Svinná 6   6. Stanislav Plachý-Zemian.Kostoľany 11
  7. Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váh. 6   7. Jozef Papcún-Ruská Nová Ves 10
  8. Jozef Papcún-Ruská Nová Ves 6   8. Anton Hajovský-Svit 10
  9. Miroslav Gomola-Žilina 7   9. Vladimír Kmeť-Prievidza 7
  10. Ivan Šarkan-Martin 7   10. Jozef Kaprál-Žilina 6
  11. Vladimír Kmeť-Prievidza 10   11. Ivan Šarkan-Martin 6
          12. Miroslav Gomola-Žilina 6
    krížovky začiatočníci       sudoku začiatočníci  
  1. Marta Páleníková-Svinná 0   1. Zuzana Marková-Brezová p/Brad. 48
  2. Eva Ušiaková-Brezová p/Brad. 0   2. Ján Gajdoš-Dolný Kubín 47
  3. Katarína Gašpárová-Púchov 0   3. Božena Allinová-Brezová p/Brad. 44
  4. Martina Mižialková-Brezová p/Brad. 1   4. Marta Páleníková-Svinná 37
  5. Ivica Gavlasová 1   5. Martina Mižialková-Brezová p/Brad. 37
  6. Zuzana Marková-Brezová p/Brad. 2   6. Ivica Gavlasová 37
  7. Martina Plesníková 2   7. Martina Plesníková 35
  8. Zuzana Krutá-Brezová p/Brad. 2   8. Zuzana Krutá-Brezová p/Brad. 31
  9. Eva Gašpárová-Púchov 2   9. Katarína Gašpárová-Púchov 30
  10. Jana Valášková-Brezová p/Brad. 2   10. Jana Valášková-Brezová p/Brad. 30
  11. Alena Gabrižová-Brezová p/Brad. 2   11. Alena Gabrižová-Brezová p/Brad. 24
  12. Božena Allinová-Brezová p/Brad. 3   12. Markéta Marková-Brezová p/Brad. 16
  13. Markéta Marková-Brezová p/Brad. 3   13. Eva Ušiaková-Brezová p/Brad. 12
  14. Andrej Búran-Senica 6   14.   4
  15. Jozef Gregorovič-Brezová p/Brad. 100   15.   3
    
XVII. Eurový turnaj – Svinná 25. 05. 2024

 
 

V poslednú májovú sobotu si aj napriek menšej tlačovej chybičke v jednom z pozývacích materiálov našlo do kultúrneho domu vo Svinnej cestu 30 hádankárov a krížovkárov, z toho 29 počas podujatia používalo ceruzku a gumu a jeden červené pero na opravovanie. Práve on po úvodnom privítaní pridelil všetkým prítomným, ktorý prišli na základe spomínaného oznamu s neúplným údajom v texte, imaginárny bod za „vyriešenie“ skrývačky“ – hodiny začiatku podujatia. Navodilo to príjemnú atmosféru, ktorú sa snažilo udržiavať aj ženské personálne zoskupenie na rozličných pozíciách (rozdávanie materiálov, preberanie vyriešených materiálov, ich oprava či minibufet s neodmysliteľným (vraj) chutným gulášom) odeté do už neodmysliteľných zelených dresov s nápisom „Obec Svinná“ a ktorá vydržala až do záveru.

 

súťažiaci vľavo spredu Ľ.Bajcar, J.Vaško, J.Prekop, vpravo spredu P.Gašpár, P.Husár a S.Plachý

Po úvodnej rozbehovačke z pracovne autora takmer všetkých úloh Jozefa Páleníka (s jednou krížovkou vypomohol Zemianskokostoľanec Stanislav Plachý), ktorou bola opäť netradičná forma doplňovačky a ktorú bezchybne v časovom limite vyriešilo septeto riešiteľov sa všetci pustili do riešenia prvých krížoviek. Práve tie boli tzv. rozdielovými, pretože v oboch kategóriách v nich bolo viacero chýb než v tých druhých, pravda, ak nejaké boli, lebo v záverečnom účtovaní sa na popredných miestach objavilo aj niekoľko „bezchybových“ riešiteľov. Ale tak je to takmer vždy a takmer všade. Keďže v krížovkárskej kategórii A prví dvaja lúštitelia odovzdali svoje riešenia s predstihom, časovo „na striedačku“ a hlavný organizátor nezaznamenal časový údaj ich odovzdania (sua culpa), len, ako býva zvykom, poradie odovzdania, nastala na turnajoch menej obvyklá, ba až neobvyklá situácia, keď nebolo možné určiť víťaza, nuž sa ním stali ex aequo dvaja lúštitelia. Aj toto turnajový život prináša. Raz darmo, ako sa zvykne vravieť – všetko je raz prvý raz.

 

Zvyčajná kolekcia 24 hádaniek z listu, ktorú viacerí slovne ocenili ako veľmi príjemnú, námetovo vhodnú na takéto podujatie, hoci úrovni spracovania by sa dalo kde-tu čo-to pripomienkovať, tým najlepším väčšie problémy nerobila, neťažkali si ani menej zdatní hádankári. Organizátori sa napokon po 17 rokoch dočkali aj kompletného vyriešenia celej sady hádaniek, pravdaže v tej výkonnostne hodnotnejšej kategórii, kde ich Miloš Hruška istý čas držal v napätí, či „dorazí“ aj tú poslednú hádanku, nad dokončením riešenia ktorej dlhšie ako chvíľu rozmýšľal. Ale napokon ju „dorazil“.

 
Súbor desiatich tematických hádaniek (tentoraz hudobné nástroje) riešených preborovým spôsobom na troch riešiteľov a odmeňovaných operatívne eurami, bol sympatickou bodkou za celým podujatím. Opäť ostatným o poznanie „odskočil“ Dunajec Miloš Hruška, ktorý vo všetkých kategóriách riešiteľsky trošku „vyčnieval“. Zjavne mal svoj deň.  Nuž – kto vie, ten vie...
.

celkový víťaz turnaj Miloš Hruška s "domácou" Zuzanou Murínovou

najlepší krížovkári Lucián Gonda (vľavo) a Miloš Hruška (vpravo)
s hlavným organizátorom Jozefom Páleníkom
17. EUROVÝ TURNAJ - 25. 05. 2024
celkový víťaz Miloš HRUŠKA
  krížovky pokročilí chyby      hádanky pokročilí
1. Lucián Gonda-Chmiňany ex aequo  0   1. Miloš Hruška-Bratislava 24
- Miloš Hruška-Bratislava ex aequo  0   2. Peter Paďour-Žilina 23
3. Peter Paďour-Žilina 0   3. Ján Turek–Poprad 22
4. Jozef Kováčik–Nové Mesto n/Váh. 1   4. Lucián Gonda-Chmiňany 22
5. Dušan Vojník-Prešov 1   5. Jozef Kováčik–Nové Mesto n/Váh. 21
6. Pavol Tibenský–Brezová p/Brad. 2   6. Pavol Tibenský–Brezová p/Brad. 20
7. Ladislav Žitňák–Šaľa 3   7. Ladislav Žitňák–Šaľa 19
8. Jozef Manca-Trnava 3   8. Ivan Šuňavec–Ružomberok 19
9. Ján Turek–Poprad 4   9. Pavol Husár-Prešov 17
10. Štefan Tatarko–Poprad 6   10. Štefan Tatarko–Poprad 16
11. Milan Kandrik–Tatranská Lomnica 7   11. Ján Psotný–Nové Mesto n/Váh. 16
12. Jozef Kumičík-Trenčín 13   12. Peter Gašpár–Púchov 16
13. Pavol Husár-Prešov 14   13. Milan Kandrik–Tatranská Lomnica 15
14. Peter Gašpár–Púchov 25   14. František Cvengroš–Spišská N.Ves 10
15. František Cvengroš–Spišská N.Ves 36   - Dušan Vojník-Prešov 10
16. Ivan Šuňavec–Ružomberok 55   16. Jozef Manca-Trnava 9
17. Ján Psotný–Nové Mesto n/Váh. 62        
             
  krížovky menej skúsení       hádanky menej skúsení  
1. Stanislav Plachý–Zemian.Kostoľany 0   1. Peter Bohuš-Košice 17
2. Miroslav Gomola-Žilina 0   2. Jozef Papcun-Prešov 15
3. Jozef Kaprál-Žilina 1   3. Anton Hajovský–Svit 15
4. Jozef Papcun-Prešov 3   4. Jozef Prekop–Trenčín 15
5. Ľubomír Bajcar–Brezová p/Brad. 6   5. Jozef Kumičík-Trenčín 15
6. Anton Hajovský–Svit 8   6. Peter Šugár-Žilina 13
7. Vladimír Kmeť–Prievidza 12   7. Stanislav Plachý–Zemian.Kostoľany 12
8. Jozef Prekop–Trenčín 13   8. Jozef Vaško–Nové Mesto n/Váh. 11
9. Peter Šugár-Žilina 14   9. Jozef Kaprál-Žilina 11
10. Ivan Šarkan-Martin 16   10. Vladimír Kmeť–Prievidza 7
11. Jozef Vaško–Nové Mesto n/Váh. 29   11. Ľubomír Bajcar–Brezová p/Brad. 7
12. Peter Bohuš-Košice 37   12. Ivan Šarkan-Martin 5
        13. Miroslav Gomola-Žilina 4
  rozbehovačka       euro hádanky
1. Miloš Hruška-Bratislava 0   1. Miloš Hruška-Bratislava 13
2. Ján Turek–Poprad 0   2. Ján Turek–Poprad 7
3. Lucián Gonda-Chmiňany 0   3. Ladislav Žitňák–Šaľa 7
 
Sponzori podujatia:
Obec Svinná; Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov; Pestovateľská pálenica Svinná; Pekáreň „Inovec“ Svinná; Ing. Milan Belej – Modest Delta s. r. o.; Jozef Hikel – Slovakia Skins, s. r. o.; K & F Svinná; Mlyn Trenčan; COOP Jednota; Kvety a kancelárske potreby Z. Žáčiková Svinná; Kaderníctvo R. Kašubová Svinná; Nitratex VDT Svinná; Piváreň „Štátna“ Svinná; Andrej Belák Svinná; Auto-mix servis Svinná; Pohostinstvo „U vodníka“ Svinná; Profil LG Svinná; CDRC Svinná a Konzum Svinná.
  4. Peter Gašpár–Púchov 6
    5. Pavol Tibenský–Brezová p/Brad. 5
    6. Jozef Kumičík-Trenčín
Milan Kandrik–Tatranská Lomnica
Ján Psotný–Nové Mesto n/Váh.
3
    7. Lucián Gonda-Chmiňany 3
    8. Jozef Kováčik–Nové Mesto n/Váh. 3
    9. Peter Paďour-Žilina
Peter Bohuš-Košice
Jozef Manca-Trnava
2
    10. František Cvengroš–Spišská N.Ves 1

2. Zvolenské sudoku a logika pre každého 
  SUDOKU A
 1.Pavel Jaselský-Bernolákovo
 2.Natália Chanová-Púchov
 3.Marek Kasár-Banská Bystrica
 4.Diana Škrhová-Bratislava
 5.Zdeňka Pácalová-Velký Osek
 6.Martin Fundárek-Báhoň
 7.Veronika Koľveková-Košice
 8.Gabriela Jaselská-Bernolákovo
 9.Katarína Kasárová-Banská Bystrica
10.Peter Hornák-Bratislava
11.Miroslav Šalaga-Martin
12.Jaroslav Grajciar st.-Zvolen
13.Viliam Balko-Martin

140
116
89
88
82
76
73
72
67
62
59
47
46
  LOGIKA A
 1.Natália Chanová-Púchov
 2.Marek Kasár-Banská Bystrica
 3.Diana Škrhová-Bratislava
 4.Miroslav Šalaga-Martin
 5.Blanka Lehotská-Bratislava
 6.Veronika Koľveková-Košice
 7.Katarína Kasárová-Banská Bystrica
 8.Pavel Jaselský-Bernolákovo
 9.Zdeňka Pácalová-Velký Osek
10.Gabriela Jaselská-Bernolákovo
11.Martin Fundárek-Báhoň
12.Peter Hornák-Bratislava

152
143
97
90
75
71
69
56
50
44
35
34
  SUDOKU B
 1.Michaela Bernátová-Pov.Bystrica
 2.Ján Morávek-Prievidza
 3.Vladimír Daniš-Handlová
 4.Mária Šimonovičová st.-Slov.Ľupča
 5.Marek Bača-Sládkovičovo
 6.Ján Gajdoš-Dolný Kubín
 7.Iveta Putnovská-Košice
 8.Karol Havrila-Točnica
 9.Ivana Plesníková-Bratislava
10.Matej Bača-Sládkovičovo
11.Matúš Matina-Zvolen
12.Peter Barák-Bratislava
13.Nina Danišová-Handlová

177
115
82
75
70
53
47
39
39
17
16
13
2
  LOGIKA B
 
1.Jaroslav Grajciar st.-Zvolen
 2.Michaela Bernátová-Pov.Bystrica
 3.Ján Morávek-Prievidza
 4.Peter Barák-Bratislava
 5.Mária Šimonovičová st.-Slov.Ľupča
 6.Ivana Plesníková-Bratislava
 7.Karol Havrila-Točnica
 8.Matúš Matina-Zvolen
 9.Matej Bača-Sládkovičovo

116
92
60
49
38
28
23
18
6
Zvolen sa 27. 04. 2024 stal organizátorom druhého Turnaja pre každého v tomto meste v sudoku a logických úlohách. Po vlaňajšom úspechu sa organizátori rozhodli pokračovať a nadviazať tak na prvý ročník. keď sa podarilo vďaka aktivitám hlavnej organizátorky Martinky Prinerovej prilákať aj žiakov a viacero nových riešiteľov zo Zvolena a okolia. Aj keď to v tomto roku bolo o niečo menej, kvalite súťaže a dobrej nálade to vôbec neubralo. O dôležité body súťažili najmä skúsení riešitelia, ktorí majú ambíciu sa kvalifikovať na majstrovstvá sveta do Číny, pretože toto bol posledný regionálny turnaj, ktorý bol do kvalifikácie zaradený.
Veľká vďaka patrí ale vedeniu a celému učiteľskému zboru Základnej školy M. Rázusa, bez pomoci ktorej by sa toto všetko nepodarilo. Medaile sa udelili, ceny sa rozdali, pozdravy na rozlúčku sa vyslali. Treba len veriť, že do tretice to takto o rok znovu vo Zvolene vyjde a že sa lúštiteľská obec (aj tá začínajúca) v meste pod Pustým hradom s 889 ročnou históriou opäť zíde.

Bratislavské BRĎO a BRÚSKA 2024

 
  12. Turnaj BRÚSKA
SUDOKU A - pokročilí
03. marca 2024 
 1.Jan Zvěřina-Mimoň
 2.Jakub Ondroušek-Brno
 3.Matúš Demiger-Zlaté Moravce
 4.Jan Vondruška-Brno
 5.Pavel Jaselský-Bernolákovo
 6.Natália Chanová-Púchov
 7.Diana Škrhová-Bratislava
 8.Štefan Gyürki-Bratislava
 9.Martin Kubík-Vyškov
10.Marek Kasár-Banská Bystrica
11.Martin Fundárek-Báhoň
12.Veronika Koľveková-Košice
13.Miroslav Šalaga-Martin
14.Peter Hornák-Bratislava
15.Gabriela Jaselská-Bernolákovo
16.Matej Uher-Bratislava
17.Zdeňka Pácalová-Velký Osek
18.Katarína Kasárová-Banská Bystrica
19.Ján Farkaš-Bratislava134
119
113
108
90
87
85
63
60
50
48
47
47
42
42
42
34
28
19
  12. Turnaj BRĎO
LOGIKA A - pokročilí
03. marca 2024
 1.Matej Uher-Bratislava
 2.Jan Vondruška-Brno
 3.Matúš Demiger-Zlaté Moravce
 4.Jakub Ondroušek-Brno
 5.Pavol Kollár-Bratislava
 6.Jan Zvěřina-Mimoň
 7.Natália Chanová-Púchov
 8.Pavel Jaselský-Bernolákovo
 9.Katarína Kasárová-Banská Bystrica
10.Marek Kasár-Banská Bystrica
11.Miroslav Šalaga-Martin
12.Veronika Koľveková-Košice
13.Diana Škrhová-Bratislava
14.Martin Kubík-Vyškov
15.Michal Hudák-Košice
16.Gabriela Jaselská-Bernolákovo
17.Ján Farkaš-Bratislava
18.Martin Fundárek-Báhoň
19.Peter Hornák-Bratislava112
102
101
92
87
73
67
50
43
38
32
28
25
24
21
20
17
15
15
  SUDOKU B - menej skúsení
 1.Michaela Bernátová-Pov.Bystrica
 2.Dušan Prívozník-Bratislava
 3.Alžbeta Petrikovič-Nová Dedinka
 4.Igor Hudák-Košice
 5.Matúš Pokorný-Sekule (17)
 6.Filip Žitňan-Bratislava (17)
 7.Karolína Koutná-Bratislava (17)
 8.Mária Šimonovičová st.-Slov.Ľupča
 9.Tomáš Strýček-Bratislava (17)
10.Bibiana Donarová-Bratislava (17)
11.Mária Šimonovičová ml.-Bratislava
12.Martin Roman-Bratislava (16)
13.Marek Bača-Sládkovičovo
14.Sylvia Pavlisová-Bratislava
15.Iveta Putnovská-Košice (67)
16.Saša Rybaničová-Bratislava (17)
17.Ján Gajdoš-Dolný Kubín
18.Stanislav Bugáň-Bratislava (69)
19.Filip Dubina-Bratislava (17)
20.Bianka Benkovská-Zálesie (16)
21.Filip Ševčík-

126
103
90
89
67
61
60
58
57
50
46
44
37
36
35
34
32
27
25
21
1
  LOGIKA B - menej skúsení
 
1.Karolína Koutná-Bratislava (17)
 2.Tomáš Strýček-Bratislava (17)
 3.Ján Lakota-Bratislava
 4.Zdeňka Pácalová-Velký Osek
 5.Michaela Bernátová-Pov.Bystrica
 6.Filip Žitňan-Miloslavov (17)
 7.Alžbeta Petrikovič-Nová Dedinka
 8.Igor Hudák-Košice
 9.Bibiana Donarová-Bratislava (17)
10.Filip Dubina-Bratislava (17)
11.Martin Roman-Bratislava (16)
12.Saša Rybaničová-Bratislava (17)
13.Mária Šimonovičová ml.-Bratislava
14.Mária Šimonovičová st.-Slov.Ľupča
15.Filip Ševčík-

94
62
57
56
54
50
49
48
37
35
30
29
28
6
5
  SUDOKU C - začiatočníci
 1.Ivana Černošíková-Bratislava 
 2.Oliver Desák-Bardejov
 3.Tomáš Kodaj-Bratislava (16)
 4.Ján Lakota-Bratislava
 5.Oliver Novysedlák-Bratislava
 6.Matej Bača-Sládkovičovo (11)
 7.Peter Barák-Bratislava
 8.Sarah Ambro-Bratislava (16)
 9.Valéria Haraslínová-Bratislava (73)
10.Igor Černošík-Bratislava
11.Ivana Plesníková-Bratislava
12.Martin Kubík ml.-Vyškov (7)
13.Petra Drobná-Bratislava (16)

58
45
43
40
40
39
33
32
28
28
25
20
4
  LOGIKA C - začiatočníci
 1.Samuel Havalda-
 2.Dušan Prívozník-Bratislava
 3.Ivana Plesníková-Bratislava
 4.Peter Barák-Bratislava
 5.Oliver Novysedlák-Bratislava
 6.Bianka Benkovská-Zálesie (16)
 7.Sarah Ambro-Bratislava (16)
 8.Tomáš Kodaj-Bratislava (16)
 9.Iveta Putnovská-Košice (67)
10.Petra Drobná-Bratislava (16)
11.Igor Černošík-Bratislava
12.Oliver Desák-Bardejov
13.Ivana Černošíková-Bratislava
14.Matej Bača-Sládkovičovo (11)
15.Martin Kubík ml.-Vyškov (7)

128
109
91
89
62
61
52
45
41
40
30
26
18
16
15
Rok sa zišiel z rokom a v Bratislave sa znovu organizovala súťaž v lúštení sudoku a hlavolamov. Vlaňajší záujem milo prekvapil a tak sa čakalo, či sa potvrdí, alebo to bola len náhoda. Skutočnosť predčila očakávania. Plná vstupná hala Základnej školy na Malokarpatskom námestí bola dôkazom toho, že takéto lúštenie získava v Bratislave a okolí na popularite. A nielen okolí. Do Bratislavy totiž zavítali záujemcovia až Košíc, či Brna a tak sa z regionálneho zápolenia stalo dokonca medzinárodné, pričom účasť stúpla oproti vlaňajšku až o 20%. Vďaka spolupráce s Mestskou časťou Lamač sa tak podarilo uskutočniť výborné podujatie, na ktorom si takmer každý našiel nejakú tú cenu. Súťažilo sa totiž až v troch kategóriách a tak sa nielen vyrovnala súťaž, ale aj objavili úplne nové a zdá sa že aj talentované tváre. Samotné podujatie malo dva charakteristické a už tradičné podtituly:
Turnaj BRÚSKA "Bratislava Rieši Úlohy Sudoku a Krásne vArianty" a Turnaj BRĎO "Bratislava Rieši Ďalšie lOgické úlohy". V kategórii pokročilých išlo zároveň o možnosť zapojiť sa do kvalifikácie na majstrovstvá sveta v Číne. Všetko toto sa dialo pod organizátorským vedením trénerky slovenskej reprezentácie Blanky Lehotskej a krúžku K1Z, ktorí pripravili naozaj pestré a zaujímavé úlohy. Potešil najmä záujem mladej generácie a fakt, že si vlaňajší nováčikovia, prišli súťaž vyskúšať opäť a bolo viditeľné, že sa za ten rok posunuli viacerí dopredu. Výborné bolo ale aj to, že aj tento rok prišlo niekoľko nováčikov a podľa reakcií si to mnohí užívali.
 
najlepší v hlavných kategóriách

SUDOKU
Jan Zvěřina
J.Ondroušek     -    M.Demiger

LOGIKA
Matej Uher
J.Vondruška     -     M.Demiger
SUDOKU LOGIKA
vedľajšia kategória menej skúsení

Michaela Bernátová
D.Prívozník     -    A.Petrikovič

Karolína Koutná
T.Strýček    -    J.Lakota
kategória začiatočníci

Ivana Černošíková
O.Desák     -    T.Kodaj

Samuel Havalda
D.Prívozník     -    I.Plesníková

11. Cassovia turnaj v sudoku a logike 2024

 
  SUDOKU A
 1.Matúš Demiger-Zl.Moravce
 2.Štefan Gašpár-Dušanbe
 3.Natália Chanová-Púchov
 4.Martin Fundárek-Báhoň
 5.Diana Škrhová-Bratislava
 6.Peter Hornák-Bratislava
 7.Marek Kasár-Ban.Bystrica
 8.Katarína Kasárová-Ban.Bystrica
 9.Blanka Lehotská-Bratislava
10.Jaroslav Grajciar st.-Zvolen

725
600
580
445*
445
400
365
350
265
240
  LOGIKA A
 1.Matúš Demiger-Zl.Moravce
 2.Štefan Gašpár-Dušanbe
 3.Marek Kasár-Ban.Bystrica
 4.Natália Chanová-Púchov
 5.Katarína Kasárová-Ban.Bystrica
 6.Blanka Lehotská-Bratislava
 7.Diana Škrhová-Bratislava
 8.Michal Hudák-Košice
 9.Peter Hornák-Bratislava
10.Martin Fundárek-Báhoň

820
690
535
375
355
320
265
230
190
105
  SUDOKU B
 1.Igor Hudák-Košice
 2.Veronika Hrubjaková-Šamudovce
 3.Mária Šimonovičová st.-Sl.Ľupča
 4.Ján Gajdoš-Dolný Kubín
 5.Karol Havrila-Točnica

350
331
174
160
100
  LOGIKA B
 
1.Igor Hudák-Košice
 2.Jaroslav Grajciar st.-Zvolen
 3.Veronika Hrubjaková-Šamudovce
 4.Mária Šimonovičová st.-Sl.Ľupča
 5.Karol Havrila-Točnica

1355
1210
875
670
260
  * lepší súčet poradí v jednotlivých kolách      
Úvodný "výkop" lúštiteľskej sezóny 2024 prebehol v Košiciach. Prvou oblasťou sa stali logické úlohy a to v rámci 11. turnaja Cassovia, ktorý sa uskutočnil 3. februára. Organizoval ho košický krúžok s rovnomenným názvom Cassovia klub v spolupráci s našim dlhoročným partnerom Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Po logických úlohách nasledovalo sudoku a tak si viacerí záujemcovia mohli vyskúšať obidve súťaže. Každá sú súťaží bola rozdelená na dve kategórie a to pokročilí "A" a menej skúsení "B", čomu zodpovedala aj náročnosť jednotlivých úloh. V tej náročnejšej sa zároveň bojovalo o body do kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2024 do Číny, v rámci ktorej už prebieha internetová časť (Grand prix World Puzzle Federation).
Do Košíc zavítalo celkom zaujímavé spektrum lúštiteľov, paradoxne, viac ich bolo v skupine, kde sa lúštili náročné úlohy, čo bola do určitej miery škoda, lebo práve tí, čo so sudoku, alebo aj s hlavolamami najmä na východnom Slovensku ešte len začínajú, alebo skúšajú, mali možnosť nazbierať aj iné skúsenosti a posunúť sa v lúštení o krok ďalej. Počas prestávok sa totiž bežne odohrávajú rôzne diskusie o tom, ako sa ktorá úloha mala riešiť a aké finty a postupy bolo vhodné použiť. Čo už, príležitosť bude buď na iných miestach Slovenska alebo o rok. V každom prípade potešil záujme o hlavnú kategóriu a súboj o reprezentačný dres, čo naznačuje, že sa nám slovenská lúštiteľská špička rozširuje a konkurencia každým rokom narastá.
najlepší v hlavných kategóriách

SUDOKU Š.Gašpár, M.Demiger a N.Chanová

LOGIKA Š.Gašpár, M.Demiger a M.Kasár

Už skoro polstoročný Turnaj Hornej Nitryhlavný organizátor Milan Chudý

celkový víťaz Lucián Gonda
 
 
celkový víťaz Lucián Gonda s organizátormi
Milanom Chudým a Vladimírom Kmeťom

František Cvengroš víťaz hádaniek medzi menej skúsenými

Miroslav Gomola víťaz krížoviek v kategórii menej skúsení

Jozef Kaprál zo Žiliny

Jozef Kováčik z Nového Mesta nad Váhom

Jozef Papcún pricestoval až z Ruskej Novej Vsi (okr. Prešov)

naozaj pestrá zmes Štefan Tatarko je z Popradu
Miroslav Lisál z Okoličnej na Ostrove (okr. Komárno)
Turnaj Hornej Nitry je najstaršie súťažné podujatie organizované pre krížovkárov a hádankárov. Od roku 1979 historicky patril medzi preborové súťaže vyššieho rangu (v tých rokoch Grand Prix), čomu napovedal aj podtitul - Prebor Stredného Slovenska. Turnaj Hornej Nitry existuje bez prerušenia už od roku 1976. Neprerušila ho ani zamatová revolúcia, ani ekonomické a spoločenské zmeny a dokonca ani covidová pandémia. A tak sa priaznivci dobrého lúštenia mohli tešiť už na 48-me pokračovanie a to znovu v Zemianskych Kostoľanoch, kde riešiteľov opäť prichýlili v miestnom Dome kultúry. Aj táto podpora (už ani nepočítame koľká) mala pravdepodobne vplyv na počet účastníkov turnaja, pretože väčšina tu už bola a ocenila nielen výborné priestory, ale aj neskutočne prívetivý prístup domácich spoluorganizátorov z krúžku Energetik a zástupcov obecného úradu vrátane starostky pani Jany Školíkovej. A to Turnaj Hornej Nitry oficiálne organizuje krúžok Bôbari, ktorý má sídlo v Prievidzi a aj jeho členovia sú Prievidžania.
Samotná súťaž bola tradične rozdelená na dve kategórie a to pokročilí a menej skúsení. V tej hlavnej (pokročilí) sa najlepšie rozbehol Lucián Gonda, ktorý prvú krížovku odovzdal po naozaj krátkom čase. Pred limitom to stihol už len Ján Turek, ale ani to nebolo rozhodujúce. V hodnotení totiž platí to, koľko je chýb v riešení a tak aj tí, čo si nechali na riešenie celý čas, mohli byť lepší. Pri kontrole prvej krížovky sa totiž hneď objavili chyby aj u L.Gondu (2) aj J.Tureka (4) a preto bolo všetko otvorené. A aj sa to potvrdilo pretože 4 chyby mal aj Štefan Tatarko a len 7 Ivan Šuňavec, čo bolo ešte stále dosť vyrovnané a všetko záležalo od obtiažnosti druhej krížovky. Tá ale podľa reakcií počas súťaže bola ľahšia. Pred uplynutím časového limitu ju totiž v hlavnej kategórii odovzdali totiž všetci a tak sa rozhodovalo o tom, kto sa koľko pomýlil.
V kategórii menej skúsených to bolo naopak. Prvý odovzdal prvú krížovku Stanislav Plachý, ktorý mal ale 5 chýb. Druhý bol Miroslav Gomola, ktorému sa to podarilo bez chyby, tretí Ivan Šarkan s 2 chybami a štvrtý Jozef Kaprál so 6 chybami. Aj v tejto kategórii bola zdá sa ľahšia druhá krížovka, pretože tú pred limitom neodovzdal I.Šarkan a J.Papcún. A tak aj tu poradie ovplyvnilo to, ako si súťažiaci kontrolovali svoje riešenia.
Hádanky boli rozdelené na tri balíky, pričom ak sa chcel súťažiaci dostať k ďalšiemu balíku, musel odovzdať ten prechádzajúci. Tu sa najrýchlejšie rozbehol Peter Gašpár a Ladislav Žitňák, ktorých nasledovali dvaja Jánovia - Turek a Psotný. Po zhodnotení mali 4 správne hádanky z prvého balíka len dvaja: P.Gašpár a J.Psotný. Po druhom "balíku" hádaniek bol čo do času "v čele" L.Žitňák, cca minútu po ňom bol J.Turek, s odstupom 4 minút ich nasledovali spoločne M.Knadrik, I.Šuňavec a J.Kováčik. Niektorí ale odovzdali druhý balík len preto, že sa nevedeli pohnúť ďalej a tak počet vyriešených hádaniek ale z časti poprehadzoval poradím. 7-Žitňák, 6-Turek, Gonda, Psotný, Gašpár. Čakalo sa, že tretia skupina hádaniek rozhodne, dnes ale malo veľký vplyv aj poradie odovzdania.
Medzi menej skúsenými to od začiatku rozbalil František Cvengroš a vydržalo mu to až do konca. Jediný kto s ním ako tak držal krok bol Jozef Papcún ostatní sa počas súťaže miešali v poradí medzi sebou.
48. TURNAJ HORNEJ NITRY
12.11.2023 - Zemianske Kostoľany

LUCIÁN GONDA-Chmiňany (celkový víťaz) 
  KRÍŽOVKY - pokročilí chyby /
odovzd.
  HÁDANKY - pokročilí počet /
odovzd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Gonda Lucián-Chmiňany
Turek Ján-Poprad
Tatarko Štefan-Poprad
Šuňavec Ivan-Ružomberok
Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V.
Šmikniar Dušan-Vyhne
Kandrik Milan-Tatr.Lomnica
Husár Pavol-Prešov
Vojník Dušan-Prešov
Psotný Ján-Nové Mesto n/V.
Cvengroš František-Spiš.N.Ves
Gašpár Peter-Púchov
Žitňák Ladislav-Šaľa
2
6/6
6/11
8
10
20/3
20/9
35
48
52
58
71
103
  Gonda Lucián-Chmiňany
Psotný Ján-Nové Mesto n/V.
Šuňavec Ivan-Ružomberok
Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V.
Turek Ján-Poprad
Gašpár Peter-Púchov
Husár Pavol-Prešov
Žitňák Ladislav-Šaľa
Tatarko Štefan-Poprad
Kandrik Milan-Tatr.Lomnica
Šmikniar Dušan-Vyhne
Vojník Dušan-Prešov
12
11/1
11/2
11/4
11/5
11/-
10/7
10/-
9
8
7
6
  KRÍŽOVKY - menej skúsení chyby /
odovzd.
  HÁDANKY- menej skúsení počet /
odovzd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Gomola Miroslav-Žilina
Farkaš Ján-Bratislava
Plachý Stanislav-Zem.Kostoľany
Šarkan Ivan-Martin
Šugár Peter-Žilina
Kaprál Jozef-Žilina
Hajovský Anton-Svit
Lisál Miroslav-Okoličná n/Ostr.
Papcún Jozef-Ruská Nová Ves
3
4
6/4
6/-
7
8
9
17
65
  Cvengroš František-Spiš.N.Ves
Papcún Jozef-Ruská Nová Ves
Hajovský Anton-Svit
Plachý Stanislav-Zem.Kostoľany
Šugár Peter-Žilina
Farkaš Ján-Bratislava
Lisál Miroslav-Okoličná n/Ostr.
Kaprál Jozef-Žilina
Šarkan Ivan-Martin
Gomola Miroslav-Žilina
13
11
7
6/3
6/-
5/1
5/-
4
2/2
2/-

43. Turnaj Žilincov 01. 10. 2023

   43. Turnaj Žilincov - memoriál Ľ.Feketeho - 01. 10. 2023          
     celkový víťaz Ján Turek
    krížovky pokročilí chyby      hádanky pokročilí počet /
odovzdanie
     hádankárska
doplňovačka
chyby
  1. Ján Turek-Poprad 1   Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 11/1   Ján Turek-Poprad  0
  2. Milan Chudý-Prievidza 2   Ján Droppa-Prešov 11   Pavol Husár-Prešov  0
  3. Peter Gašpár-Púchov 4   Ján Turek-Poprad 11   Ján Psotný-Nové Mesto n/V.  0
  4. Štefan Tatarko-Poprad 5   Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 10      
  5. Ivan Śuňavec-Ružomberok 6   Ivan Śuňavec-Ružomberok 8/3      
  6. Pavol Vychovalý ml.-Podolínec 10   Štefan Tatarko-Poprad 8/4      
  7. Jozef Kováčik-N.Mesto n/V. 17   Jozef Kováčik-N.Mesto n/V.      
  8. Dušan Vojník-Prešov 22   Peter Gašpár-Púchov 8      
  9. František Cvengroš-Spiš.N.Ves 66   Pavol Vychovalý ml.-Podolínec 8      
  10. Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 69   Dušan Vojník-Prešov 8      
  11. Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 82   Pavol Husár-Prešov 7/2      
  12. Pavol Husár-Prešov 91   Milan Chudý-Prievidza 7/5      
  13. Ján Droppa-Prešov 101   Igor Platzner-Žilina 5      
  14. Igor Platzner-Žilina 113            
  15. Zdenka Králová-Bratislava 124            
    krížovky menej skúsení     hádanky menej skúsení        
  1. Miroslav Lisál-Okoličná na Ostr. 2   Peter Bohuš-Košice 16      
  2. Stanislav Plachý-Zem.Kostoľany 5   Zdenka Králová-Bratislava 13      
  3. Jozef Kaprál-Žilina 7   František Cvengroš-Spiš.N.Ves 11      
  4. Peter Šugár-Žilina 11   Vladimír Kmeť-Prievidza 8      
  5. Vladimír Kmeť-Prievidza 43   Jozef Kaprál-Žilina 8      
  6. Ivan Šarkan-Martin 49   Peter Šugár-Žilina 7      
  7.  Magdaléna Gašová-Žilina 209   Miroslav Gomola-Žilina 7      
  8.       Stanislav Plachý-Zem.Kostoľany 4      
  9.       Ivan Šarkan-Martin      
  10.       Miroslav Lisál-Okoličná na Ostr.      
 

Krížovkársky a hádankársky turnaj v Žiline už niekoľko rokov nesie podtitul Memoriál Ľudovíta Feketeho, ako pocta človeku, čo bol nielen niekoľko rokov vedúcim krúžku, ale aj svojou charizmou a aktivitami pozdvihol túto oblasť na severe Slovenska na vysokú úroveň. Samotný turnaj počas svojej histórie zažil mnohé zaujímavé príbehy a situácie a navštívili ho už stovky riešiteľov. Aj tento rok Žilina privítala početnú skupinu záujemcov a vytvorila tak príjemnú atmosféru vhodnú na lúštenie. Milým prekvapením bola čoraz zlepšujúca sa forma Petra Gašpára z Púchova, ktorý ešte donedávna lúštil medzi menej skúsenými. Rovnako tak potešilo aj rozšírenie domáceho krúžku o nových členov, ktorí si to tiež prišli vyskúšať a vôbec nepatrili medzi outsiderov.