Výsledky Grand Prix 2020

Ešte sme nikdy nemali taký lúštiteľský rok, akým bol rok 2020. Možno len v začiatkoch lúštenia na Slovensku (60-te roky minulého storočia), keď sa zorganizovali 2-3 turnaje a to bolo všetko. Korona rok 2020 bol v našej brandži naozaj oklieštený. Ale to sa asi dialo naprieč celým spektrom spoločenského, kultúrneho, športového či voľnočasového diania. Preto sa Grand Prix 2020 prakticky nedá korektne vyhodnotiť. Pre archívne účely sa ale patrí aspoň uviesť tie výsledky, ktoré sa podarilo získať. Vzhľadom na to, že sa usporiadali len dva KaH turnaje a k nim sa pridali už len majstrovstvá Slovenska jednotlivcov (našťastie vo všetkých lúštiteľských oblastiach), nemožno dané výsledky hodnotiť objektívne. Preto k nim aj takto pristupujme.

MAJSTER LÚŠTENIA GRAND PRIX KRÚŽKOV
  1.Turek Ján-Poprad
  2.Gonda Lucián-Kristy
  3.Chudý Milan-Prievidza
  4.Tibenský Pavol-Brezová
  5.Žitňák-Ladislav-Šaľa
  6.Ploščica Miroslav-Košice
  7.Tatarko Štefan-Poprad
  8.Kováčik Jozef-NMnV
  9.Gašpár Štefan-Dušanbe
  -  Ondroušek Jakub-Brno
74
68
58
53
49
36
36
30
26
26
   1.TATRANEC-Poprad
 2.Dunajci-Bratislava
 3.K1Z-Bratislava
 4.Šíravan-Michalovce
 5.Bôbari-Prievidza
 6.Gumkáči-Púchov
 - Podjavorinci-N.Mesto n/V.
 8.Chrobáci-Brezová
 9.Gorali-S.Ľubovňa
10.Ruža-Ružomberok
157
90
82
77
60
54
54
53
37
36

KRÍŽOVKY
 
HÁDANKY
  1.Tibenský Pavol-Brezová
  2.Gonda Lucián-Kristy
  3.Chudý Milan-Prievidza
  4.Turek Ján-Poprad
  5.Tatarko Štefan-Poprad
  6.Šuňavec Miroslav-L.Hrádok
  7.Kandrik Milan-T.Lomnica
  8.Ploščica Miroslav-Košice
  9.Cvengroš František-SNV
10.Žitňák-Ladislav-Šaľa
36
35
33
32
20
18
16
15
14
14
    1.Turek Ján-Poprad
  2.Žitňák-Ladislav-Šaľa
  3.Gonda Lucián-Kristy
  4.Chudý Milan-Prievidza
  5.Ploščica Miroslav-Košice
  6.Kováčik Jozef-NMnV
  7.Psotný Ján-NMnV
  8.Tibenský Pavol-Brezová
  9.Tatarko Štefan-Poprad
10.Hruška Miloš-Bratislava
42
35
33
25
21
20
19
17
16
13

LOGICKÉ ÚLOHY a SUDOKU
   
  1.Gašpár Štefan-Dušanbe
  - Ondroušek Jakub-Brno
  3.Vial-Jaime Bastien-FRA.
  4.Hrazdira Jakub-Zlín
  5.Hudák Peter-Košice
  6.Demiger Matúš-Z.Moravce
  7.Zvěřina Jan-Mimoň
  8.Jaselský Pavol-Vojtovce
  9.Chanová Natália-Púchov
10.Kollár Pavol-Bratislava
26
26
25
25
21
13
13
13
13
12
 

 31. januára 2021

Vývoj výkonnostných tried v roku 2020

Minulý rok bol neobvyklý. Svet zasiahol koronavírus a ten zmenil celý život, vrátane toho nášho lúštiteľského. Zatvorili sa mnohé obchody, reštaurácie, školy, hotely, my sme museli zrušiť väčšinu turnajov. Našťastie zopár sa ich napriek tejto zložitej pandemickej situácii predsa len podarilo v dobrých úsekoch roka zrealizovať. Ešte keď sa nič nedialo, sa podarilo lúštiť na KaH turnajoch v Martine a Bratislave. A začiatok roka priniesol hneď prvú zmenu. V hádankách sa na 5. priečku medzi najlepšími posunul Ján Turek. Potom ešte stihli prebehnúť MSR jednotlivcov v logike a sudoku, kde sa zaskvel Števko GAŠPÁR, ktorý sa po sudoku presunul ako prvý medzi logikmi do siene slávy, aby tento krok hneď potvrdil titulom majstra republiky v logických úlohách. MSR v logike doprialo aj Martinovi Kollárovi, ktorému 3 získané body stačili postup do majstrovskej triedy, pričom súbežne s ním si bodovo polepšil aj Bastien Vial-Jaime, ktorý už takmer pravidelne začal navštevovať naše podujatia a prepracoval sa do druhej výkonnostnej triedy. V závere tzv. voľnejšieho obdobia sa podarilo usporiadať aj MSR v krížovkách a hádankách a KaH Turnaj Hornej Nitry. A tu sa roztrhlo vrece. V top 3 nastala po MSR v krížovkách zmena. Na druhú priečku sa prepracoval už Janko Turek a odsunul tak nižšie Mira Ploščicu. Vôbec Jankovi sa tento rok darilo, aj keď bol oklieštený. MSR priniesli ešte jeden pekný moment. Do siene slávy môžeme s radosťou privítať Paliho Tibenského a aby sme nezabudli, druhú triedu sa podarilo na MSR získať Veronike Koľvekovej a Marekovi Pápayovi.
Podrobný prehľad vývoja výkonnostných tried (SEKCIA O NÁS - VÝKONNOSTNÉ TRIEDY).
24.január 2021

Novými majstrami Slovenska sa stali Lucián Gonda (krížovky) a Ladislav Žitňák (hádanky)

Súboje počas soboty 19.9.2020 boli veľmi vyrovnané. Krížovky síce dali všetkým poriadne zabrať a mnohí sa k tretej poriadne nedostali, v hádankárskej časti sa naopak nevedelo o víťazovi až do úplného záveru. Tu rozhodovali naozaj maličkosti, napríklad použité í namiesto ý, skloňovanie, správny pád, či 2-3 sekundy skôr napísané riešenie.
Krížovky:
počet chýb
1.Lucián Gonda-Chmiňany
2.Milan Chudý-Prievidza
3.Pavol Tibenský-Brezová
4.Miloš Hruška-Bratislava
5.Miroslav Ploščica-Košice
6.Ján Turek-Poprad
7.Maúš Demiger-Zl.Moravce
8.Štefan Tatarko-Poprad
9.Milan Kandrik-Tatr.Lomnica
10.František Cvengroš-Spiš.N.Ves
26
46
99
269
272
317
326
447
457
463
Hádanky:
počet bodov
1.Ladislav Žitňák-Šaľa 32 bodov
2.Ján Turek-Poprad 32 bodov
3.Miloš Hruška-Bratislava 30 bodov
4.Miroslav Ploščica-Košice 24 bodov
5.Lucián Gonda-Chmiňany 23 bodov
6.Milan Chudý-Prievidza 11 bodov
7.Pavol Tibenský-Brezová 10 bodov
8.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/V. 10 bodov
9.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 8 bodov
10.František Cvengroš-Spiš.N.Ves 7 bodov
32
32
30
24
23
11
10
10
8
7

19.september 2020