Naši partneri

... alebo s kým všetkým spolupracujeme - alebo sme niečo kedysi mali

Svinná


Brezová
pod BradlomZemianske
KostoľanyŽilinský
samosprávny
kraj
ŽIVOT

 
Spolupráca s týmto známym mesačníkom začala neobvykle. Do redakcie prišiel list jednej čitateľky, ktorej syn a manžel sa trápili so známym Einsteinovým hlavolamom a keďže každému vyšiel iný výsledok a spor v rodine bol na svete. Veľmi radi sme redakcii poskytli odbornú pomoc, ktorá sa v krátkej dobe rozrástla o zaujímavú spoluprácu. Na letné mesiace sme v roku 2005 pripravili sériu hlavolamov a hádaniek, ktorá nadväzovala na Einsteinovu úlohu. Podľa hodnotenia redakcie mal tento seriál vysokú odozvu, keď prišlo tak nečakane veľa odpovedí, že na vyhodnocovanie musela prijala redakcia prijať brigádnikov.

Prvý ročník mal aj zaujímavé vyvrcholenie. Celkový víťaz Štefan Pupák z Považskej Bystrice totiž pocestoval na Majstrovstvá sveta v riešení logických úloh do Egeru a pripojil sa tak k slovenskému tímu, ktorý vzišiel z národnej kvalifikácie. Treba priznať, že aj keď sa MS zúčastnil ako neoficiálny súťažiaci, vôbec sa nestratil a dokázal, že výsledok z letného seriálu v Živote nebol vôbec náhodný.

Aj pre rok 2006 sme pre redakciu pripravili ďalšie úlohy, s ktorými sa mohli čitatelia počas dovolenky či prázdnin popasovať. Snažili sme sa, aby boli čo najpestrejšie a zároveň aby tam boli úlohy i ľahké i veľmi náročné. Cena o ktorú sa v tejto súťaži hralo, predsa stála zato. Dovolenka za 100.000 Sk je lákadlo, ktoré sa len tak neodmieta.

 

Vydavateľstvo SLOVART

 
Spolupráca s týmto známym vydavateľstvom začala v polovici roka 2012. Podnetom bola zbierka krížoviek z dielne našich autorov pre iné vydavateľstvo, ktorá sa práve v tom období dala zakúpiť na knižnom trhu. Slovo dalo slovo a vznikla pestrá zmes lúštiteľských úloh, ktorá na Slovensku zatiaľ nemá obdobu. Vydavateľstvo ju nazvalo Krížovky z pohovky a titul zdá sa zaujal. Jeho výhodou je to, že si tam "to svoje" nájde prakticky naozaj každý. Od krížovkárov či hádankárov, fanúšikov maľovaných krížoviek, riešiteľov nenáročných osemsmeroviek, až po obdivovateľov sudoku, či dokonca hlavolamov. Celkom 407 úloh malo navyše 4 stupne náročnosti, pre začiatočníkov, mierne pokročilých riešiteľov, skúsených profesionálov a naozajstných majstrov.
To však nebolo všetko. Úspech prvej knihy nejak prirodzene avizoval jej pokračovanie. A tak sme sa opäť pustili do práce, ktorá bola však predsa len odlišná. Do tajničiek a sprievodných textov sa tentokrát nedávali výroky, porekadlá či príslovia, ale autori prispeli vlastnými skúsenosťami z ciest po Slovensku i po svete, zaujímavou paletou vtipov i málo známymi citátmi rôznych slovenských osobností. Rozšíril sa počet najpopulárnejších švédskych krížoviek a sudoku a tak sa publikácia stáva vhodným rodinným sprievodcom vašich dovolenkových pobytov.
Ani tu to ale neskončilo. Prišiel tretí diel - špeciál so 400 krížovkami, ktorý bol ladený vtipnou formou a potom ešte štvrtý diel, ktorý bol zameraný na Slovensko, kde sa podarilo zmestiť okrem porekadiel, pranostík a vtipov aj profily osobností z oblasti literatúry, športu či filmu, zaujímavé a aj neprebádané prírodné krásy Slovenska, či pripomína rôzne míľniky našej histórie.

Vydavateľstvo SLOVART pôsobí na slovenskom knižnom trhu od roku 1991. Od začiatku sa snaží prinášať čitateľom knihy, v ktorých rovnako dôležitú úlohu zohráva obsah i forma, teda v ktorých sa kvalitný a náročný obsah spája s polygraficky i výtvarne bezchybnou formou. Okruh aktivít sa výrazne rozšíril, keď roku 1994 začala v Prahe pôsobiť jeho dcérska firma. Od roku 1995 vydáva Slovart knihy aj v poľskom jazyku. Vydavateľstvo vydáva ročne stovky  titulov a to licenčných kníh popredných svetových nakladateľov ale aj knihy domácich autorov prevažne z oblasti popolárno-náučnej literatúry s trvalou snahou, aby mali reálnu perspektívu presadiť sa aj v zahraničí. Slovart je dlhodobo jedinou firmou na Slovensku, ktorá sa programovo a pravidelne zaoberá vývozom pôvodných slovenských kníh do zahraničia. Popri Poľsku si knihy tejto značky môžu kúpiť čitatelia aj v Rusku, Nemecku a Francúzsku. Nezabúda ani na knihy pre deti a mládež, poviedková tvorba a správy o knižných novinkách, festivaloch a veľtrhoch, či odborné recenzie si nachádzajú priestor v časopise RAK. Tituly vydavateľstva SLOVART boli po niekoľko rokov vyhodnotené ako Najkrajšia kniha Slovenska. Knihy Dušana Dušeka, boli niekoľko ráz v rôznych anketách vyhodnotené ako Kniha roka. Prekladatelia viackrát získali prestížnu Cenu Jána Hollého za umelecký preklad i Cenu Mateja Bela za vedecký a odborný preklad. Autori knihy Architektúra Slovenska v 20. storočí získali Cenu Literárneho fondu za rok 2003.

TELEplus krížovky

 
Začalo to úplne prirodzene, keď nás oslovil vydavateľ dvojtýždenníka TELEPLUS o možnosti participácie na novo pripravovanom titule TELEPLUS krížovky. Myšlienka, ktorá nás v prvom počiatku zaujala, bolo to, že sme dostali ponuku na vlastný priestor v časopise, čo v dnešných časoch mediálneho boja o informáciu je nezvyčajné. Takto máte možnosť sa s nami oboznámiť i z inej stránky než sú len krížovky. Dočítate sa o našich autoroch, podujatiach čo pripravujeme počas celého roka, prípadne načrieme aj do zásobárne úloh, ktoré sa na týchto súťažiach lúštili.
 
Keďže základná forma spolupráce bola najmä v autorskom zabezpečení krížoviek, veľmi radi sme využili možnosť ukázať čitateľom, že krížovky sa dajú robiť kvalitne a podľa stanovených pravidiel. Spektrum a skúsenosti našich autorov dávalo garanciu že to dokážeme a že splníme dané predpoklady. Žiaľ nie vo všetkých časopisoch sa pracuje so slovom tak, ako si reč našich matiek zaslúži. Nespisovné prechyľovanie z cudzích jazykov, neprofesionálne spracovanie obrazca či legendy, vymyslené skratky či iné výrazy, znehodnocujú prácu tých, ktorí sa tejto prospešnej činnosti venujú s väčšou vážnosťou. Práve preto sme niekoľko rokov prinášali ich odborný potenciál aj na stránkach tohoto periodika. 

Niekomu to ide lepšie, niekomu nie. V tomto odvetví ľudského bytia to ale nie je podstatné. Dôležité je, že si tí, ktorým krížovka učarovala, našli k sebe cestu a že vedia spoločne zmysluplne napĺňať životný kolobeh nielen seba, ale i mnohých vás. Naša spolupráca trvala od roku 2006 až do roku 2011. Potom časopis zmenil vydavateľa a spolupráca sa ukončila, ale dobrý základ, ktorý sa nám podarilo nastaviť zostal v tomto periodiku aj nasledujúce roky.


 Časopis
TELEPLUS krížovky
vychádza každý mesiac a
počas 4 týždňov vás zaujme
pestrosťou a vtipom všetkých úloh,
ktoré pre vás redakcia pripravila.

RELAX

 
Časopis plný zábavy, poučenia, oddychu i sebavzdelávania. Relax je jedným z našich najvýznamnejších partnerov na odbornom i mediálnom poli. Pestrosť jeho obsahu i kvalita diel je zárukou príjemných chvíľ, ktoré s ním strávite. O jeho vznik sa zaslúžili členovia banskobystrického krížovkárskeho a hádankárskeho krúžku Hron, ktorý už predtým vydával svoj rovnomenný časopis.
Viac na: www.trian.sk
 
Založením Vydavateľstva TRIAN sa po zlomovom roku 1989 redakcia časopisu vydala cestou mnohých zmien a neprebádaných oblastí. K základnému krížovkárko-hádankárskemu časopisu sa postupne pridali Osemsmerovky, širokospektrálne Magazíny, Knihy maľovaných krížoviek a mnohé ďalšie sprievodné produkty. Snáď ako prví vyzvali čitateľov o spoluprácu pri tvorbe na časopise a aj vďaka ich názorom sa niekoľko krát menila obsahová i grafická stránka časopisu, aby bol svojim čitateľom čo najbližší a najmilší.Vďaka ľudskému pochopeniu vedenia časopisu i redaktorov, ktorí takmer všetci vyrástli z krížovkárskeho podhubia, aj SZHaK našiel vhodnú pôdu na spoluprácu za čo všetkým patrí úprimná
V Ď A K A.

Na základe dohody SZHaK a redakcie časopisu RELAX ponúkame všetkým tým, ktorí uvažujú o pravidelnom zakupovaní si uvedeného dvojtýždenníka, že pri úhrade členského poplatku SZHaK si môžu zároveň cez SZHaK objednať tento časopis za zľavnené predplatné. Keďže často meniace sa ceny majú vplyv aj na predplatné, uvádzame podmienky tejto ponuky na osobitnej stránke O NÁS - ZĽAVY PRE ČLENOV

20 Rokov RELAXu
Ohliadnutie sa za históriou časopisu a ľuďmi, čo stáli a stoja za relaxom s RELAXom.