* 05.08.1934  -  † 01.11.2023
 
 

Ešte donedávna lámal rekordy SZHaK. Vekové. Matador Rudolf MOŠKO z Trenčína totiž ešte aj vo vysokom veku dokázal lúštiť na turnajoch a dosahovať výborné výsledky. Viackrát prekonal svoj vlastný rekord a získal titul najstarší hádankár. Ten posledný dosiahol hranicu 84 rokov, 2 mesiace a 1 deň. Navyše sa neustále autorsky podieľal aj na autorskom zabezpečení hádaniek pre turnaj vo Svinnej. Mladšej generácii tak známy nebol, avšak tí starší mali to šťastie, či príležitosť stretnúť sa s jeho hádankami najmä v časopise Lišiak. Stavbyvedúci, stredoškolský profesor a vedúci krúžku Leukaristos bol hádankárom telom a dušou a celý život stále a stále nachádzal inšpiráciu a nápad na nové hádanky. V stredu 1. novembra 2023 ale jeho srdce dotĺklo a nový rekord žiaľ už nepadne...ČESŤ JEHO PAMIATKE!