V súlade s ustanoveniami Turnajového poriadku bol na základe návrhov krúžkov a následnej diskusie zostavený zoznam konzultantov, ktorí získali dôveru pri overovaní súťažných úloh pre jednotlivé podujatia organizované v rámci SZHaK. Pre ich činnosť bude zostavená praktická pomôcka, v ktorej budú uvedené povinnosti a základné pravidlá pre konzultantskú činnosť. 

Zoznam je rozdelený do 3 lúštiteľských oblastí:

KRÍŽOVKY : Ján Droppa, Roman Strcula, Viktor Šimčisko, Ján Makovník ml., Ján Turek, Pavol Tibenský a Jozef Vaško.

HÁDANKY :
Ján Droppa, Ivan Filadelfy, Ján Makovník ml., Miroslav Ploščica, Ivan Rias, Viktor Šimčisko, Štefan Tatarko a Pavol Tibenský.

LOGICKÉ ÚLOHY a SUDOKU : Ján Farkaš, Štefan Gašpár, Peter Hudák, Martin Kollár, Ivan Pastucha, Miroslav Ploščica a Ľubomír Turek.
Zoznam je možné stále doplňovať a upravovať. Kontaktovanie s príslušným konzultantom je na strane organizátora a autora.