Pod pojmom hádanky si asi väčšina predstaví nejakú konkrétnu otázku, so skrytým zmyslom, na ktorú treba nájsť logickú odpoveď. Lúštiteľské hádanky sú ale iné. Ide skôr o slovné hračky, kde z určitého náznaku slov sa výmenou, odstránením, doplnením či poprehadzovaním písmen vytvorí nové zoskupenie slov, ktoré má nový význam. Skúste si spomenúť na "ráčika" KOBYLA MÁ MALÝ BOK, či bežných preklepov pri písaní listov ako "výmenky" MOJA DIEVKA-MOJA DIERKA, či "výpustky" VČERA PRIŠLA RÝCHLA SMRŠŤ-VČERA PRIŠLA RÝCHLA SMRŤ, či populárne "prešmyčky" TETY A SVOKRY-VYSOKÉ TATRY. Hádaniek existuje niekoľko desiatok a ich poetika dáva priestor pustiť si uzdu fantázie, pretože často ide o také malé básnické diela. Pre laikov treba uviesť ešte to, že diakritika sa nemusí vždy dodržiavať a preto medzi zadaním a výsledkom, nemusí byť vždy identická zhoda v dĺžňoch.


Hádanky dodávame v bežne dostupnom textovom editore WORD.

Časticovka S.Strmeň:
MESTO vás nebaví dosť.
Len vo vás NARASTIE ZLOSŤ.
Riešenie: Pisa - jed nakopí sa
(vloženie častice jednako)

Skrývačka J.Štrasser:
SKRYTÉ VTÁKY SPEVAVÉ
netúžia po diaľave.
Riešenie: uchýlené chýle

Citoslovka M.Vyparina:
ZVIERA vie, že NOC nastala,
jeho spánok nič neruší.
Aj v obchode s okuliarmi
ODBORNÍK VIE, ČO SA SLUŠÍ.
Riešenie: op, tma - optik takt má
Výmenka D.Karkuš:
ŽIVÝ POHYB DOBY ZVYKOV
trápi STOVKY obchodníkov.
Riešenie: hra módy - hromady
(vzájomná výmena písmen)

Prešmyčka Ľ.Fekete:
JABLKÁ
Riešenie: Bajkal

Menšenka R.Moško:
Ak ROZHRANIA kraja prejdeš,
kde už ľudia žatve žijú -
SLADKOSŤ BUDEŠ POTREBOVAŤ
VEZMI SI JU.
Riešenie: Medze - med zíde sa ti na!
(medzí desatina)
Zámenka P.Kušnír
JE TO TAK,
ZIMY ČAS MIZNE zas.
Riešenie: márna sláva - jar nastáva
(zamenené písmená za iné)

Citoslovka J.Sabol (aAb)
Voňajú lipy, hájik mladý,
POKRAČUJ V CESTE STROMORADÍM
Riešenie: ďalej choď alejou 

Vylučovačka V.Šimčisko:
MATKA Z DVERÍ HĽADÍ k statku
a ja pritom UROBIL SOM
HÁDANKU SI krátku
Riešenie: mamka z vrát kuká - mám zvratku
(druh hádanky) 
 
Zadanie (námet) väčšiny hádaniek sa skladá z opisného náznaku a opisného výsledku (väčšinou označené iným písmom). Konečné riešenie predstavuje súlad medzi slovným ekvivalentom k náznaku i výsledku pri dodržaní žiadanej operácie s hádankou. Nezameniteľná je aj poetika v hádankách, ktorá postupne dosiahla úroveň porovnateľnú s inými klasickými básnickými výtvormi. Zároveň musí mať riešiteľ širokú slovnú zásobu a predstavivosť, pretože opisy výrazov sa v hádankách nepodávajú vždy "po lopate". Možno však práve preto sú hádanky vynikajúcou previerkou znalostí jazyka, ktorý nám znel od počiatkov nášho bytia z úst našich mám.