Z časopisov drvivá väčšina pozná len klasické sudoku, niekto ešte občas diagonálne alebo súčtové známe pod názvom Killer. Na svete je však už vyše 60 druhov sudoku a s mnohými sa mohli oboznámiť aj súťažiaci na našich Majstrovstvách Slovenska, či osobitných turnajoch v sudoku. 

Sudoku na rozdiel od iných hlavolamov má oveľa jednoduchšie pravidlá pri ich vytváraní. Aj z toho dôvodu nie je od zadania potrebný dlhý čas na jeho vyhotovenie. Výnimku tvoria iba špeciálne druhy, ktoré sa ale bežne v časopisoch aj tak neobjavujú.

Medzi tie, ktoré si už vo svete našli cestu k čitateľom patria okrem už spomínaných rôzne odrody klasického sudoku s iným počtom číslic, ďalej obrazcové, kde vnútorné štvorce nahradili iné nepravidelné obrazce, diagonálne (okrem riadkov a stĺpcov platia aj uhlopriečky), rôzne prelínacie druhy, súčtové v obrazci, či po obvode, trojuholníkové a trojrozmerné. V tejto oblasti máme vždy niekoľko kusov aktuálne k dispozícii a sme schopní ich distribuovať do 48 hodín.Sudoku dodávame vo verzii PDF, alebo s výstupom pre Corel, EPS a pod. so zalomením v krivkách.