Maľované krížovky sa na Slovensku už udomácnili a ich popularita si drží stále vysokú úroveň. Pochádzajú z Japonska a vo väčšine krajín sú aj prezentované pod názvom Japonský hlavolam. (Japan Puzzle). Ide totiž skutočne o hlavolam, kde kombináciou križovania riadkov a stĺpcov sa postupne odhaľuje ukrytý obrázok. Medzi našich nestorov patril Zoltán Végh (1958-2008), ktorému sa dostalo ocenenia aj od samotného vynálezcu maľovaného hlavolamu Tetsujo Nishia, ktorý ocenil jeho invenciu a nápaditosť. Kvalita jeho práce prekročila už aj hranice a svoje diela publikoval aj v Maďarsku a Českej republike. V súčasnosti sa v jeho stopách rozhodla pokračovať jeho dcéra Marianna.

Vývoj týchto maľovaných hlavolamov však napreduje a dnes poznáme už niekoľko typov, ktoré majú svoje osobitné zvláštnosti a zaujímavé možnosti vyobrazenia predlohy. Klasické maľované krížovky sú kombináciu štvorcových políčok vodorovne a zvisle, ktoré sa vyplňujú v celosti. Ich alternatívou sú tzv. trojuholníkové krížovky, kde zostáva vodorovný a zvislý smer vyplňovania, v štvorcových políčkach sa však môže vykresľovať aj trojuholník.

Zaujímavý je aj spôsob hlavolamu Triddlers, ktorý pozná už tri smery vyplňovania a políčka sú v trojuholníkovom tvare. Občas sa objavia aj pokusy s päť a šesťuholníkmi, zväčšujúca sa náročnosť riešenia však lúštiteľov odrádza a tak sa takéto diela objavujú v časopisoch len výnimočne.


Maľované krížovky dodávame s výstupom pre Corel, EPS a pod. so zalomením v krivkách.