Na našich podujatiach nejde len o ceny. Podľa slov viacerých účastníkov tu nachádzajú príjemných ľudí, ktorí sú naladení na spoločnú vlnovú dĺžku. Je milé počúvať rozhovor 60 ročného so 16 ročným o tom, ako sa malo lúštiť to či ono, pričom vekový rozdiel nevnímal ani jeden z nich. A nezabudnuteľný je i pohľad na veselé oči 11 ročného dievčatka, ktorému sa podarilo vylúštiť krížovku a ako odmenu si odniesla "iba" lízatko.

POMÔŽTE KRÍŽOVKÁM, HÁDANKÁM, SUDOKU A HLAVOLAMOM a venujte svoj príspevok pre SZHaK bez zaťaženia Vašej peňaženky.

Vďaka Vám sme za posledných 25 rokov mohli zorganizovať už stovky podujatí a to nielen pre deti a mládež, ale aj seniorov a aj ostatnú populáciu. Vďaka Vašim príspevkom sme mohli byť celé toto obdobie nápomocní aj pri účasti slovenskej reprezentácie na Majstrovstvách sveta v sudoku a na Majstrovstvách sveta v logických úlohách, kde sme získali cenné kovy práve najmä v juniorských kategóriách. Podarilo sa nám zrealizovať aj niekoľko osobitných projektov, ktorých sa zúčastnili až stovky záujemcov. A to všetko naozaj vďaka Vám. Ako sa hovorí pán .... zaplať.
Podáte nám pomocnú ruku opäť? Tento rok je o to horší, že sme ovplyvnení koronavírusom. Aj my sa musíme preto prispôsobiť. Napriek tomu sa láskavo uchádzame opäť o Vašu priazeň a veríme, že Vás naše doterajšie výsledky presvedčia.

TLAČIVO vyhlásenie k 2%          POTVRDENIE PRÍJMU od zamestnávateľa 

Obraciame sa na všetkých priateľov krížoviek, hádaniek a logických úloh. Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov sa ako neziskové občianske združenie sa opäť zaregistroval ako príjemca 2% zaplatenej dane. Z takto získaných prostriedkov už roky podporujeme podujatia a aktivity, ktoré realizujeme po takmer celom Slovensku. Sú to desiatky turnajov prakticky v každom regióne. Posledné roky sa dokonca naša práca pretavuje v návšteve aj zahraničných lúštiteľov z Francúzska, Rakúska, Maďarska, Čiech a Poľska v sudoku a logike a z Čiech v krížovkách a hádankách. Darilo sa poriadať aj osobitné podujatia pre deti a mládež a dokonca aj pre seniorov, ktoré získavajú čoraz väčšiu podporu a záujem.
Od roku 2010 sme zaradili do súťažného diania raritu a to Mr./Mrs. RECORD, s cieľom dosiahnutia najrýchlejšieho času pri lúštení švédskej krížovky. V roku 2016 sme opäť mohli usporiadať majstrovstvá sveta v sudoku, ku ktorým sa priradili aj  logické úlohy, ktoré boli hodnotené viacerými najmä zahraničnými účastníkmi vysoko pozitívne. Táto Vaša podpora nás motivuje ísť ďalej. Aj preto rozširujeme počet našich podujatí a hľadáme vhodné priestory v ďalších miestach, kde je o naše súťaže záujem. Všetko však stojí nejaký ten peniaz, len prenájom miestnosti kde sa súťaží vyjde niekde na 100 €. Ak teda máte priateľský vzťah k takémuto duševnému relaxu - môžete mu pomôcť. Využite možnosť poukázania 2% dane práve Slovenskému zväzu hádankárov a krížovkárov. Sme si vedomí, že tento rok to bude vzhľadom na pandemickú situáciu náročné, my však veríme, že všetko sa nakoniec obráti k lepšiemu. Na našich podujatiach nájdete medzi návštevníkmi naozaj nájdete širokú pospolitosť od detí až po dôchodcov. Poskytnúť 2% z dane môžu tí, ktorí majú nejaký príjem. Zamestnanci, ktorým vykonáva ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, požiadajú mzdovú učtáreň o vyplnenie tlačív, ktoré následne zašlú na daňový úrad podľa miesta bydliska.
 

Termín na Vaše rozhodnutie je zvyčajne do konca apríla bežného roka.
Tí, ktorí si podávajú daňové priznanie sami, majú možnosť určiť príjemcu 2% priamo v daňovom priznaní.

VŠETKÝM DARCOM ÚPRIMNE ĎAKUJEME.
ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno:
SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDANKÁROV A KRÍŽOVKÁROV
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
IČO:
36148423
Sídlo: BRATISLAVA, MÁNESOVO NÁMESTIE 1230/2
PSČ: 851 01
11.marec 2021