Na našich podujatiach nejde len o ceny. Podľa slov viacerých účastníkov tu nachádzajú príjemných ľudí, ktorí sú naladení na spoločnú vlnovú dĺžku. Je milé počúvať rozhovor 60 ročného so 16 ročným o tom, ako sa malo lúštiť to či ono, pričom vekový rozdiel nevnímal ani jeden z nich. A nezabudnuteľný je i pohľad na veselé oči 11 ročného dievčatka, ktorému sa podarilo vylúštiť krížovku a ako odmenu si odniesla "iba" lízatko.

POMÔŽTE KRÍŽOVKÁM, HÁDANKÁM A HLAVOLAMOM a venujte svoj príspevok pre SZHaK bez zaťaženia vašej peňaženky.

Vďaka Vám sme v roku 2006 (príspevky z roku 2005) rozdelili 54.243 Sk. V roku 2007 sme na podujatia použili už 64.241 Sk.
Vlani sme vďaka správnym ľuďom rozdeľovali v roku 64.941 Sk. V tomto roku sa podarilo vyzbierať trochu menej 55.962 Sk, ale ako sa hovorí pán ....

Podáte nám pomocnú ruku opäť? Pozrite si plán našich aktivít, opäť sme ho rozšírili, pridali nové podujatia a nové miesta - možno vás presvedčí.

 
Obraciame sa na všetkých priateľov krížoviek, hádaniek a logických úloh. Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov sa ako neziskové občianske združenie sa zaregistroval ako príjemca 1% a neskôr 2% zaplatenej dane už od roku 2001.  V prvých rokoch sme mohli vypomôcť vďaka vašim príspevkom čiastkami do 5.000 Sk. V roku 2004 sme vďaka niektorým z vás získali pre spoločnú myšlienku už čiastku 19.288,- Sk, v roku 2005 54.243,- Sk. Rok 2006 priniesol zlepšenie v celkovej sume 64.241 Sk.
 
Z tohoto balíka podporujeme podujatia a aktivity, ktoré realizujeme po takmer celom Slovensku. Aj vďaka týmto prostriedkom sme po dlhých rokoch obnovili krížovkársky a hádankársky turnaj v Košiciach a Trnave. Pridali sme veľmi atraktívne podujatie pre deti Hľadáme talenty a na Majstrovstvách sveta v logických úlohách sa podarilo vďaka príspevkom štartovať v roku 2005 až dvom družstvám. V roku 2007 sme sa podujali usporiadať 1.Majstrovstvá Slovenska v sudoku kde sme mohli vďaka vám vyčleniť čiastku 8.000 Sk.
 
Táto vaša podpora nás motivuje ísť ďalej. Aj preto rozširujeme počet našich podujatí a hľadáme vhodné priestory v ďalších miestach, kde je o naše súťaže záujem. Všetko však stojí nejaký ten peniaz, len prenájom miestnosti kde sa súťaží vyjde niekde na 3.000,- Sk. Ak teda máte priateľský vzťah k takémuto duševnému relaxu - môžete mu pomôcť.
 
Využite možnosť poukázania 2% dane práve Slovenskému zväzu hádankárov a krížovkárov. Možno vám pri rozhodovaní pomôže prehľad toho, čo by sme pre vás všetkých chceli v nasledujúcich mesiacoch a rokoch zorganizovať, prípadne fakt, že medzi návštevníkmi naozaj nájdete širokú pospolitosť od detí až po dôchodcov. Poskytnúť 2% z dane môžu tí, ktorí majú nejaký príjem. Zamestnanci, ktorým vykonáva ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, požiadajú mzdovú učtáreň o vyplnenie tlačív, ktoré následne zašlú na daňový úrad podľa miesta bydliska.
 
Termín na Vaše rozhodnutie je zvyčajne do konca apríla bežného roka. Tí, ktorí si podávajú daňové priznanie sami, majú možnosť určiť príjemcu 2% priamo v daňovom priznaní.

VŠETKÝM DARCOM ÚPRIMNE ĎAKUJEME.


 ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno:
SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDANKÁROV A KRÍŽOVKÁROV

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

IČO:
36148423

Sídlo: MARTIN, DULOVA 34/74

PSČ: 036 08
 Image