V spolupráci s časopisom Relax sme na úvod roka 2003 pripravili polročnú súťaž BYSTRIUM, ktorú uvádzal MARKÍZATEXT. Súťaž mala dvojtýždňový cyklus a ponúkli sme v nej rôzne slovotvorné hádanky, kvízové otázky, obrázkové skladačky, matematické úlohy a rébusy. V každom kole sa hralo o knihy Markízatextu, na konci súťaže pripravil vecné ceny SZHaK, medzi ktoré patrilo aj celoročné predplatné partnerského časopisu Relax. Vzhľadom na veľmi pozitívnu reakciu riešiteľov sa uvažovalo o jej pokračovaní, po zmenách v redakcii Markízatextu však k pokračovaní spolupráce zatiaľ nedošlo.BYSTRI(Ý)UM.

 
{mosimage}Súťaž BYSTRI(Ý)UM sa teda skončila. Počas piatich mesiacov si 116 záujemcov mohlo otestovať svoje schopnosti na 27 úlohách. A či už išlo o začiatočníka či pokročilého takmer všetci preukázali snahu prekročiť svoj vlastný tieň a vydolovať z hĺbok mozgu skryté rezervy. Nám v celej súťaži nešlo o ceny - v čom sa s vami asi nezhodneme - ale to je prirodzené. Súbežne s touto súťažou sme totiž poriadali kvalifikáciu na Majstrovstvá sveta v logických úlohách, ktorá pozostávala zo zložitejších úloh a jej cieľom bolo zostaviť družstvo, ktoré nás každoročne reprezentuje na svetovom šampionáte. BYSTRI(Ý)UM bola súťaž, kde sme hľadali a zdá sa že aj našli ďalších, ktorí aspoň z časti "holdujú" tomuto koníčku.

Počas celej súťaže sa poradie neustále menilo. Stačilo malé zaváhanie, alebo naopak plný zásah do čierneho a pozícia sa menila niekde aj o 10 miest. Čím viac sa blížilo posledné kolo, tým viac to bolo zaujímavejšie, pretože o titul Bystri(ý)uma bolo v hre stále veľa adeptov. Zdramatizovanému záveru odolal Š.Šomlo, už tri roky popredný riešiteľ logických úloh, či už na Majstrovstvách Slovenska, alebo kvalifikácie na Majstrovstvá sveta. Zaujímavý údaj sme odhalili pri vyhodnocovaní celej súťaže. Prvý v poradí totiž v celej súťaži zaváhal práve v jednej úlohe, druhý v dvoch úlohách a tretia paradoxne presne v troch úlohách. Nuž v každom prípade blahoželáme. Nielen víťazom, ale všetkým, ktorí urobili niečo aj pre seba. Svedčia o tom aj vaše odozvy a poďakovania nielen za súťaž, ale i za vedomosti, ktoré pri zisťovaní niektorých úloh získali.
Naša vďaka patrí však aj partnerom a to redakcii Markízatextu a redakcii časopisu RELAX.
Len vďaka ich ochote a spolupráci mohla táto súťaž existovať takmer pol roka.

 

0 = nesprávne riešenie - = riešiteľ na úlohu neodpovedal úloha č.10 bola kvôli zadaniu anulovaná
pri rovnosti bodov sú riešitelia uvádzaní v abecednom poradí

 

-

-

-

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1. Šomlo Štefan Šahy 95 3 4 2 4 2 3 3 4 5 3 5 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 5 0 3 4 5
2. Backo Vladimír Dulov 90 3 4 2 4 2 3 3 4 5 3 5 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 5 0 3 4 0
3. Komínová Danka Priekopa 88 3 4 0 4 2 3 3 4 0 0 5 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 5 3 3 4 5
4-6. Husár Jozef Prešov 85 3 4 2 4 2 3 3 4 5 3 5 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 0 0 3 4 0
4-6. Kazimír Anton Svit 85 3 4 2 4 2 3 3 4 5 3 5 4 5 3 3 4 5 3 4 0 4 5 0 3 4 0
4-6. Lehotská Blanka Bratislava 85 3 4 2 4 2 3 3 4 0 3 5 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 5 0 3 4 0
7-9. Kozinka Ivan Bratislava 84 - - - 4 2 3 3 4 5 3 5 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 5 3 3 4 0
7-9. Šufliarska Dana Zvolen 84 3 0 2 4 2 3 3 4 5 3 5 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 0 3 3 4 0
7-9. Šufliarsky Marian Zvolen 84 3 0 2 4 2 3 3 4 5 3 5 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 0 3 3 4 0
10. Hegedüšová Marcela Revúca 78 - - - 4 2 0 3 4 0 3 5 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 5 0 3 4 5
11. Hučín Marián Prievidza 71 3 0 2 4 2 0 3 4 0 0 5 4 5 3 3 4 5 3 4 5 - - - 3 4 5
12. Szabóová Gabriela Komárno 67 3 4 2 4 2 0 3 4 5 - - - - - 3 4 5 3 4 5 4 0 0 3 4 5
13. Kostelný Roman Nové Zámky 66 3 0 2 4 2 3 3 4 5 0 5 4 5 3 3 4 5 - - - 4 0 0 3 4 0
14. Horváthová Mária Šaľa 65 - 4 2 4 2 3 3 4 5 0 5 4 5 3 3 4 0 0 4 5 0 0 0 0 0 5
15. Boldiš Ján Senec 64 - - - 4 2 3 3 4 5 3 5 4 5 3 3 4 5 3 4 0 4 0 0 - - -
16-18. Babej Ľubomír Košice 60 - - - 4 2 3 3 4 5 - - 4 5 3 3 4 5 3 4 5 0 0 3 - - -
16-18. Kubík Juraj Bratislava 60 - - - - - - - - - - - 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 5 3 3 4 5
16-18. Turek Ľubomír Poprad 60 - - - - - - - - - - - 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 5 3 3 4 5
19. Vangelová Kristína Medzev 59 3 4 2 4 0 3 - - - 3 5 - - - 3 4 5 3 4 5 4 0 0 3 4 0
20. Šrank Marián Vráble 57 - - - - - - - - - - - 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 5 0 3 4 5
21. Lysáková Iveta Brezovica 54 - - - - - - - 4 5 - - 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 5 0 - - -
23. Zvolenský Ladislav Komárno 53 - - - - - - - - - - - 4 5 3 3 4 5 3 - 5 4 5 0 3 4 5
22. Hudák Igor Košice 50 - - - - - - - - - - - 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 0 3 3 4 0
24-27. Gerčák Tomáš Bratislava 47 - - - - - - - - - - - 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 0 0 3 4 0
24-27. Jánošová Eva Bratislava 47 - - - - - - - - - - - 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 0 0 3 4 0
24-27. Morovská Anastázia Lekárovce 47 - - - - - - - - - - - 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 0 0 3 4 0
24-27. Mosnáček Dušan Košice 47 - - - - - - - - - - - 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 0 0 3 4 0
28. Rapčanová Jana Hnúšťa 44 3 0 2 4 0 3 0 4 0 - - 4 5 3 3 4 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0
29. Farkašová Miriam Martin 42 - - - 4 0 - 3 - - 3 5 4 - 3 3 4 0 3 0 - 0 - 3 3 4 0
30-31. Krevová Jana Liptovský Mikuláš 40 - - - - - - - - - - - - - - 3 4 5 3 4 5 4 5 0 3 4 0
30-31. Varkoly Ladislav Oščadnica 40 - - - - - - - - - - - 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 0 0 - - -
32. Tischlerová Anna Medzev 37 3 4 2 4 0 0 3 4 5 - - - - - - - - 3 4 5 - - - 0 0 0
33. Štucka Ján Jakubany 35 - - - - - - 3 4 0 - - - - - 3 4 5 3 4 5 4 0 0 - - -
34. Kotríková Alena Prievidza 33 - - - - - - - - - 3 5 - - - 3 4 0 3 4 0 4 0 0 3 4 0
35-36. John Ladislav Žilina 28 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 4 5 4 5 0 3 4 0
35-36. Oláhová Zuzana Trebeľovce 28 - - - - - - - - - - - 4 5 3 3 4 5 0 4 0 0 0 0 - - -
37. Senček Tomáš Banská Bystrica 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 4 5 4 0 0 3 4 0
38-39. Polák Jaroslav Martin 21 3 0 2 4 0 - 3 4 0 0 5 - - - - - - - - - - - - - - -
38-39. Sivý Pavol Oslany 21 - - - - - - - - - - - 4 5 3 0 4 5 - - - - - - - - -
40. Bozó Michal Bratislava 19 - - - - - - - - - - - - - - 3 4 5 3 0 0 4 0 - - - -
ostatní riešitelia získali menší počet bodov