V spolupráci s časopisom Relax sme na úvod roka 2003 pripravili polročnú súťaž BYSTRIUM, ktorú uvádzal MARKÍZATEXT. Súťaž mala dvojtýždňový cyklus a ponúkli sme v nej rôzne slovotvorné hádanky, kvízové otázky, obrázkové skladačky, matematické úlohy a rébusy. V každom kole sa hralo o knihy Markízatextu, na konci súťaže pripravil vecné ceny SZHaK, medzi ktoré patrilo aj celoročné predplatné partnerského časopisu Relax. Vzhľadom na veľmi pozitívnu reakciu riešiteľov sa uvažovalo o jej pokračovaní, po zmenách v redakcii Markízatextu však k pokračovaní spolupráce zatiaľ nedošlo.BYSTRI(Ý)UM.

{mosimage}Súťaž BYSTRI(Ý)UM sa teda skončila. Počas piatich mesiacov si 116 záujemcov mohlo otestovať svoje schopnosti na 27 úlohách. A či už išlo o začiatočníka či pokročilého takmer všetci preukázali snahu prekročiť svoj vlastný tieň a vydolovať z hĺbok mozgu skryté rezervy. Nám v celej súťaži nešlo o ceny - v čom sa s vami asi nezhodneme - ale to je prirodzené. Súbežne s touto súťažou sme totiž poriadali kvalifikáciu na Majstrovstvá sveta v logických úlohách, ktorá pozostávala zo zložitejších úloh a jej cieľom bolo zostaviť družstvo, ktoré nás každoročne reprezentuje na svetovom šampionáte. BYSTRI(Ý)UM bola súťaž, kde sme hľadali a zdá sa že aj našli ďalších, ktorí aspoň z časti "holdujú" tomuto koníčku.

Počas celej súťaže sa poradie neustále menilo. Stačilo malé zaváhanie, alebo naopak plný zásah do čierneho a pozícia sa menila niekde aj o 10 miest. Čím viac sa blížilo posledné kolo, tým viac to bolo zaujímavejšie, pretože o titul Bystri(ý)uma bolo v hre stále veľa adeptov. Zdramatizovanému záveru odolal Š.Šomlo, už tri roky popredný riešiteľ logických úloh, či už na Majstrovstvách Slovenska, alebo kvalifikácie na Majstrovstvá sveta. Zaujímavý údaj sme odhalili pri vyhodnocovaní celej súťaže. Prvý v poradí totiž v celej súťaži zaváhal práve v jednej úlohe, druhý v dvoch úlohách a tretia paradoxne presne v troch úlohách. Nuž v každom prípade blahoželáme. Nielen víťazom, ale všetkým, ktorí urobili niečo aj pre seba. Svedčia o tom aj vaše odozvy a poďakovania nielen za súťaž, ale i za vedomosti, ktoré pri zisťovaní niektorých úloh získali.
 {mosimage} Naša vďaka patrí však aj partnerom a to redakcii Markízatextu a redakcii časopisu RELAX.
Len vďaka ich ochote a spolupráci mohla táto súťaž existovať takmer pol roka. 

 

0  = nesprávne riešenie          -   = riešiteľ na úlohu neodpovedal          úloha č.10 bola kvôli zadaniu anulovaná
pri rovnosti bodov sú riešitelia uvádzaní v abecednom poradí

 

-

-

-

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1.

Šomlo Štefan

Šahy

95 3 4 2 4 2 3 3 4 5 3 5 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 5 0 3 4 5
2.

Backo Vladimír

Dulov

90 3 4 2 4 2 3 3 4 5 3 5 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 5 0 3 4 0
3.

Komínová Danka

Priekopa

88 3 4 0 4 2 3 3 4 0 0 5 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 5 3 3 4 5
4-6.

Husár Jozef

Prešov

85 3 4 2 4 2 3 3 4 5 3 5 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 0 0 3 4 0
4-6.

Kazimír Anton

Svit

85 3 4 2 4 2 3 3 4 5 3 5 4 5 3 3 4 5 3 4 0 4 5 0 3 4 0
4-6.

Lehotská Blanka

Bratislava

85 3 4 2 4 2 3 3 4 0 3 5 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 5 0 3 4 0
7-9.

Kozinka Ivan

Bratislava

84 - - - 4 2 3 3 4 5 3 5 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 5 3 3 4 0
7-9.

Šufliarska Dana

Zvolen

84 3 0 2 4 2 3 3 4 5 3 5 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 0 3 3 4 0
7-9.

Šufliarsky Marian

Zvolen

84 3 0 2 4 2 3 3 4 5 3 5 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 0 3 3 4 0
10.

Hegedüšová Marcela

Revúca

78 - - - 4 2 0 3 4 0 3 5 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 5 0 3 4 5
11.

Hučín Marián

Prievidza

71 3 0 2 4 2 0 3 4 0 0 5 4 5 3 3 4 5 3 4 5 - - - 3 4 5
12.

Szabóová Gabriela

Komárno

67 3 4 2 4 2 0 3 4 5 - - - - - 3 4 5 3 4 5 4 0 0 3 4 5
13.

Kostelný Roman

Nové Zámky

66 3 0 2 4 2 3 3 4 5 0 5 4 5 3 3 4 5 - - - 4 0 0 3 4 0
14.

Horváthová Mária

Šaľa

65 - 4 2 4 2 3 3 4 5 0 5 4 5 3 3 4 0 0 4 5 0 0 0 0 0 5
15.

Boldiš Ján

Senec

64 - - - 4 2 3 3 4 5 3 5 4 5 3 3 4 5 3 4 0 4 0 0 - - -
16-18.

Babej Ľubomír

Košice

60 - - - 4 2 3 3 4 5 - - 4 5 3 3 4 5 3 4 5 0 0 3 - - -
16-18.

Kubík Juraj

Bratislava

60 - - - - - - - - - - - 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 5 3 3 4 5
16-18.

Turek Ľubomír

Poprad

60 - - - - - - - - - - - 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 5 3 3 4 5
19.

Vangelová Kristína

Medzev

59 3 4 2 4 0 3 - - - 3 5 - - - 3 4 5 3 4 5 4 0 0 3 4 0
20.

Šrank Marián

Vráble

57 - - - - - - - - - - - 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 5 0 3 4 5
21.

Lysáková Iveta

Brezovica

54 - - - - - - - 4 5 - - 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 5 0 - - -
23.

Zvolenský Ladislav

Komárno

53 - - - - - - - - - - - 4 5 3 3 4 5 3 - 5 4 5 0 3 4 5
22.

Hudák Igor

Košice

50 - - - - - - - - - - - 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 0 3 3 4 0
24-27.

Gerčák Tomáš

Bratislava

47 - - - - - - - - - - - 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 0 0 3 4 0
24-27.

Jánošová Eva

Bratislava

47 - - - - - - - - - - - 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 0 0 3 4 0
24-27.

Morovská Anastázia

Lekárovce

47 - - - - - - - - - - - 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 0 0 3 4 0
24-27.

Mosnáček Dušan

Košice

47 - - - - - - - - - - - 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 0 0 3 4 0
28.

Rapčanová Jana

Hnúšťa

44 3 0 2 4 0 3 0 4 0 - - 4 5 3 3 4 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0
29.

Farkašová Miriam

Martin

42 - - - 4 0 - 3 - - 3 5 4 - 3 3 4 0 3 0 - 0 - 3 3 4 0
30-31.

Krevová Jana

Liptovský Mikuláš

40 - - - - - - - - - - - - - - 3 4 5 3 4 5 4 5 0 3 4 0
30-31.

Varkoly Ladislav

Oščadnica

40 - - - - - - - - - - - 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 0 0 - - -
32.

Tischlerová Anna

Medzev

37 3 4 2 4 0 0 3 4 5 - - - - - - - - 3 4 5 - - - 0 0 0
33.

Štucka Ján

Jakubany

35 - - - - - - 3 4 0 - - - - - 3 4 5 3 4 5 4 0 0 - - -
34.

Kotríková Alena

Prievidza

33 - - - - - - - - - 3 5 - - - 3 4 0 3 4 0 4 0 0 3 4 0
35-36.

John Ladislav

Žilina

28 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 4 5 4 5 0 3 4 0
35-36.

Oláhová Zuzana

Trebeľovce

28 - - - - - - - - - - - 4 5 3 3 4 5 0 4 0 0 0 0 - - -
37.

Senček Tomáš

Banská Bystrica

23 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 4 5 4 0 0 3 4 0
38-39.

Polák Jaroslav

Martin

21 3 0 2 4 0 - 3 4 0 0 5 - - - - - - - - - - - - - - -
38-39.

Sivý Pavol

Oslany

21 - - - - - - - - - - - 4 5 3 0 4 5 - - - - - - - - -
40.

Bozó Michal

Bratislava

19 - - - - - - - - - - - - - - 3 4 5 3 0 0 4 0 - - - -
ostatní riešitelia získali menší počet bodov