V činnosti SZHaK občas vznikajú nápady, ktoré sa nedajú zaškatuľkovať do žiadnej z našich základných odvetví činnosti. Sú to myšlienky, ktoré síce nemajú tradíciu či masívnu podporu, ale majú (aspoň podľa nás) hlboký obsah. Najčastejšie ide o deti a mládež, kde vidíme nielen studňu záujmu a hravosti, ktorá akoby vyprchala z našich duší, ale aj radosti, ktorou môžeme deti obohatiť a dať im niečo čo ich môže sprevádzať celým životom.

Na druhej strane sú tu tí, ktorí nemajú také možnosti ako my zdraví. Ide napríklad o sluchovo postihnutých spoluobčanov, pre ktorých krížovka, hádanka či hlavolam nie je až takou prekážkou, ak sa vie poskytnúť s vedomím, že zadanie číta človek, ktorý nemá takú širokú slovnú zásobu ako niekto iný. Sú tu aj dôchodcovia, ktorým lúštenie pomáha nielen udržiavať si životný entuziazmus, ale aj schopnosť akosi oklamať čas a donútiť mozgové bunky k aktivite a nenechať sa unášať letargiou veku. Zoznam podujatí je stručným prehľadom toho, čo sa kedysi a dnes v tejto oblasti uskutočnilo či ešte stále uskutočňuje. Nebránime sa však ani novým nápadom a radi prídeme pomôcť všade tam, kde majú podobné myšlienka ako my. Veď dobrá myšlienka nepozná hranice.

- Logic puzzle pre každého - napínavé popoludnie na Základnej škole v Bytči s logickou skladačkou a rôznymi hlavolamami

- Sudoku v Pezinku - podpora mestského turnaja ako príprava na I.Majstrovstvá Slovenska

- Turnaj ŽIVENY - krížovkárske stretnutie dôchodcov v Martine pod patronátom krúžku Turiec.

- Krížovkárska súťaž žiakov Základných škôl Žilinského okresu. Podujatie organizovali členovia krúžku Slovenári zo Žiliny v rokoch 1981 - 1989. Počas deviatich rokov sa zúčastnilo niekoľko tisíc detí. V druhom ročníku v roku 1982 sa v jeden deň v obci Radoľa pri Kysuckom Novom Meste zišlo naraz až 790 žiakov z 37 škôl, čo sa dnes zdá až neskutočné.

- Podpora nadaných detí - súťažno zábavné lúštenie na Základnej škole pre mimoriadne nadané deti v Bratislave

- Púchovský žiakolam - súťaž v riešení hlavolamov a hádaniek na osemročnom Gymnáziu v Púchove

- Letná hra s časopisom ŽIVOT

- Lúštenie so SLOVENKOU

- BYSTRI(Ý)UM V MARKÍZE a ďalšie.