Pod týmto neobvyklým názvom sa ukrýva súťaž, ktorú SZHaK organizovala pre žiakov Základných škôl a viacročných Gymnázií, kde sú žiaci, ktorých zaradenie zodpovedá štruktúre základnej školy.

Cieľom súťaže je hľadať talenty medzi deťmi, u ktorých je predpoklad rýchlejšieho rozvoja logického myslenia a správneho odhadu. Úlohou je totiž poskladať logickú skladačku, ktorá nápadne pripomína puzzle, avšak jej zákonitosti sú o niečo náročnejšie. Podujatie sme premiérovo uskutočnili v Turčianskom regióne, kde sme po školách prezentovali uvedenú skladačku. Skladačka si od prvých okamihov našla medzi deťmi množstvo priaznivcov. Prvé pokusy síce neboli vydarené a mnohí najmä z tých starších ročníkov tvrdili, že takáto skladačka sa zložiť nedá. Stačilo však, aby v triede čo len jeden žiak dal logic puzzle do správnej polohy a rivalita a detská hravosť okamžite zvíťazili.

Na Turčianske finále prišlo vyše 100 detí. Najpočetnejší bol 3. a 4. ročník, naopak z deviatakov sa neuráčil prísť nik. Okrem výbuchov radosti pri postupe z jednotlivých kôl, boli však aj slzičky. Nie každému sa to totiž darilo podľa predstáv a tí menší to brali s patričnou dávkou emócií. Pre tých, ktorí v danom okamihu nesúťažili sme pripravili paletu logických hádaniek a treba povedať, že deti si s nimi väčšinou poradili perfektne. Lákali aj zaujímavé ceny a tak sa deti hrnuli nielen do odpovedí, ale aj skladaní logic puzzle.

Tento hlavolam je certifikovaným výrobkom firmy MIKRO s.r.o. Martin, s ktorou sme na celom projekte spolupracovali. Skladačka, ktorá má už vyše 50 motívov v 3 stupňoch obtiažnosti, mala na Slovensku premiéru na Majstrovstvách Slovenska 4.9.2004 v Banskej Bystrici, pričom už v októbri sa s tou ťažšou kategóriou pasovali účastníci Majstrovstiev sveta v logických úlohách v Chorvátsku. Pre lepšiu predstavu ako uvedená skladačka vyzerá v detaile a ako sa vlastne rieši odporúčame navštíviť web stránku výrobcu.

Príjemnú zábavu.


 
 
šot martinskej televízie