1. = 1979 2. = 1980 3. = 1981 4. = 1982 5. = 1983 6. = 1984 7. = 1985 8. = 1986 9. = 1987 10. = 1988
11. = 1989 12. = 1990 13. = 1991 14. = 1992 15. = 1993 16. = 1994 17. = 1995 18. = 1996 19. = 1997 20. = 1998
21. = 1999 22. = 2000 23. = 2001 24. = 2002 25. = 2003 26. = 2004 27. = 2005 28. = 2006 29. = 2007 30. = 2008
31. = 2009 32. = 2010 33. = 2011 34. = 2012 35. = 2013 36. = 2014 37. = 2015 38. = 2016 39. = 2017 40. = 2018
41. = 2019 42. = 2022 43. = 2023 44. = 2024            
 


putovný pohár
súťaže družstiev
 
Majstrovstvá Slovenska v riešení krížoviek a hádaniek začali svoju púť práve súťažou krúžkov s podtitulom družstvá. Od svojich počiatkov má táto súťaž tradičnú jesennú seansu v októbri v Žiline. Šampionát sa v prvých rokoch po vzore z Čiech volal Celoslovenský prebor družstiev a pod záštitou nad ním držal časopis LIŠIAK, ktorý bol ich historickým patrónom až do roku 2002.

Súťaž družstiev sa až do Covidového roku 2020 konala nepretržite už od roku 1979. Túto súťaž navštevujú prevažne družstvá z jednotlivých krížovkársko-hádankárskych krúžkov. Napriek tomu nie je výnimkou, že sem zavítajú aj neregistrovaní jednotlivci, ktorí potom vytvárajú zmiešané družstvá, prípadne doplňujú voľné miesta v niektorom z neúplných družstiev. Po rôznych alternatívach s počtom členov v jednom družstve, sa po roku 1998 ustanovil maximálny počet na čísle štyri (menší počet bol ale povolený). Od roku 2023 aj pod vplyvom toho, koľko členov majú jednotlivé krúžky platí, že družstvo môže byť maximálne trojčlenné. Súčasne začalo platiť pravidlo, že ak príde z jedného krúžku menej súťažiacich, do plného počtu sa môžu doplniť formou žrebovania zo všetkých "voľných" súťažiacich, tzn. aj z iných krúžkov.

Rozhodujúcim ukazovateľom samotnej súťaže je vždy bezchybné lúštenie. Všetky úlohy sú časovo obmedzené a tak nestačí lúštiť len správne, ale aj rýchlo. Prevažne sa lúštia 3 krížovky a 30 hádaniek a dôležitá je najmä súhra medzi členmi družstva.
 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
 
História Majstrovstiev Slovenska v riešení krížoviek a hádaniek začala písať v roku 1979 prvým ročníkom súťaže družstiev, pod názvom Celoslovenský prebor. O jej vznik sa pričinili členovia vtedajšieho krúžku Jánošík (neskôr Slovenári) zo Žiliny. Tí vďaka aktivitám Ľudovíta Feketeho a Eduarda Ďurčanského oslovili vedenie redakcie časopisu Lišiak s myšlienkou usporiadať súťažné stretnutie krúžkov, ktoré sa v tých rokoch začali plnopočetnejšie objavovať. Po preboroch jednotlivcov ako Turnaj Dunajcov - Západoslovenský prebor v Bratislave (od r.1960), Turnaj družby - memoriál Ľ.Nolča v Novom Meste nad Váhom (od r.1973), Stredoslovenský prebor Hornej Nitry v Prievidzi (od r.1974), Turnaj Energetikov v Zemianskych Kostoľanoch (od r.1974), Východoslovenský prebor v Prešove (tiež od r.1974) a Zemplínsky turnaj v Humennom (od r.1975) sa takto naskytla prvá príležitosť zmerať si sily medzi krúžkami navzájom. Dovtedy totiž existovala súťaž družstiev len v Čechách, kde sa súťažilo v českom jazyku, čo znevýhodňovalo slovenských riešiteľov.
 
 Pozitívnym faktom bolo v pamätnom roku 1979 aj to, že na Slovensku vtedy existovalo už 14 krúžkov, ktoré mali svoje pevné zázemie. V prvých rokoch si na podujatie našli cestu aj krúžky zo susednej Moravy a Čiech a aj keď sa lúštili slovenské úlohy, výsledkami a priateľským vkladom sa veru nestratili. Od prvých ročníkov súťaž zastrešovala redakcia časopisu Lišiak, ktorú Rada SZHaK vystriedala až v 90-tych rokoch, keď sa obnovila činnosť samotného zväzu. Odvtedy sú majstrovstvá v gescii Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov.
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
I. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV
ŽILINA - 13.10.1979
 
 1.DUNAJCI (Bratislava)
 2.JÁNOŠÍK I. (Žilina)
 3.TORYSEK (Prešov)
 4.BÔBARI (Prievidza)
 5.CHEMLON (Humenné)
 6.PODJAVORINCI (Nové Mesto nad Váhom)
 7.HANÁCI (Prostějov)
 8.VRAŇARE (Košice)
celkom 19 družstiev z krúžkov Bôbari, Dunajci, Energetik, Hanáci, Hutníček, Chemlon, Jánošík, Kysučan, Ostraváci, Permoníci, Podjavorinci, Šíravan, Torysek a Vraňare
   
II. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV
ŽILINA - 18.10.1980
    KRÍŽOVKY
 1.Dunajci
 2.Torysek
 3.Šíravan
 4.Bôbari
 5.Jánošík I.
 6.Podjavorinci
 7.Hanáci
 8.
 9.Gorali
10.
 HÁDANKY
 1.Dunajci
 2.Bôbari
 3.Šíravan
 4.Jánošík I.
 5.Torysek
 6.Podjavorinci
 7.
 8.Hanáci
 9.
10.Gorali
 1.DUNAJCI 2 (Bratislava)
 2.BÔBARI 6 (Prievidza)
 3.ŠÍRAVAN 6 (Michalovce)
 4.TORYSEK 7 (Prešov)
 5.JÁNOŠÍK I. 9 (Žilina)
 6.PODJAVORINCI 12 (Nové Mesto nad Váhom)
 7.HANÁCI 15 (Prostějov)
 8.GORALI 19 (Stará Ľubovňa)
celkom 20 družstiev z krúžkov Bôbari, Dunajci, EF VŠT Košice, Gorali, Hanáci, Jánošík, Kysučan, Ostraváci, Podjavorinci, Šíravan a Torysek
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
III. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV
ŽILINA - 17.10.1981
 
 1.DUNAJCI (Bratislava)
 2.BÔBARI (Prievidza)
 3.JÁNOŠÍK I. (Žilina)
 4.MARATÓNCI (Košice)
 5.TORYSEK I. (Prešov)
 6.TORYSEK II. (Prešov)
 7.HANÁCI (Prostějov)
 8.HRON (Banská Bystrica)
 9.KYSUČAN (Kysucké Nové Mesto)
10.OSTRAVÁCI (Ostrava)
celkom 24 družstiev
   
IV. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV
ŽILINA - 16.10.1982
 
 1.DUNAJCI (Bratislava)
 2.BÔBARI (Prievidza)
 3.JÁNOŠÍK (Žilina)
 4.MARATÓNCI (Košice)
 5.TORYSEK I. (Prešov)
 6.CHEMLON (Humenné)
 7.GORALI (Stará Ľubovňa)
 8.PODJAVORINCI (Nové Mesto nad Váhom)
 9.HRON II. (Banská Bystrica)
10.OSTRAVÁCI (Ostrava)
celkom 20 krúžkov - 110 súťažiacich
 
 

 prvý tím krúžku Turiec na CSP družstiev v roku 1982
zľava Jozef Stollár, Dušan Fízel, Jozef Švabčík a Marián Ďurech
   

Martinčania poskladali v roku 1982 až dva tímy
zľava Ján Matiaška, Peter Porteleky a Dalibor Doležal
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
V. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV
ŽILINA - 15.10.1983
 
 1.GORALI (Stará Ľubovňa)
 2.DUNAJCI (Bratislava)
 3.MARATÓNCI (Košice)
 4.PODJAVORINCI (Nové Mesto nad Váhom)
 5.SLOVENÁRI (Žilina)
 6.TORYSEK (Prešov)
 7.ENERGETIK (Zemianske Kostoľany)
 8.HRON (Banská Bystrica)
 9.CHEMLON (Humenné)
10.?
celkom 23 družstiev - 100 súťažiacich
   
VI. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV
ŽILINA - 13.10.1984
 
 1.DUNAJCI 2 (Bratislava)
 2.TORYSEK 5 (Prešov)
 3.SLOVENÁRI I. 7,5 (Žilina)
 4.PODJAVORINCI 9,5 (Nové Mesto nad Váhom)
 5.GORALI 10 (Stará Ľubovňa)
 6.BÔBARI 10,5 (Prievidza)
 7.MARATÓNCI 15 (Košice)
 8.HRON 18 (Banská Bystrica)
 9.TURIEC 19,5 (Martin)
10.MIEROVÁCI 20,5 (Topoľčany)
celkom 21 krúžkov - 100 súťažiacich  z krúžkov Bôbari, Dunajci, Energetik, Gorali, Hron, Maratónci, Medvediari, Mierováci, Roklan, Podjavorinci, Slovenári, Šíravan, Tatranec, Torysek, Turiec a Žiaran
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
VII. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV
ŽILINA - 12.10.1985
 
 1.DUNAJCI (Bratislava)
 2.TORYSEK (Prešov)
 3.SLOVENÁRI I. (Žilina)
 4.BÔBARI (Prievidza)
 5.ŠÍRAVAN (Michalovce)
 6.GORALI (Stará Ľubovňa)
 7.MARATÓNCI (Košice)
 8.PODJAVORINCI (Nové Mesto nad Váhom)
 9.HRON I. (Banská Bystrica)
10.HRON II. (Banská Bystrica)
11.RUŽA (Ružomberok)
12.SLOVENÁRI II. (Žilina)
13.LAUGARÍCIO (Trenčín)
14.KYSUČAN (Kysucké Nové Mesto)
15.TURIEC (Martin)
16.MIEROVÁCI (Topoľčany)
celkom 20 družstiev
V žilinskom ZK ROH n.p. Slovena sa zišlo až 20 družstiev z 19 krúžkov (Bôbari, Maratónci, Slovenári, Gorali, Mierováci, Dumátori, Kysučan, Hron, Energetik, Ruža, Podjavorinci, Dunajci, Torysek, Turiec, Žiaran, Tatranec, Laugarício, Roklan a Šíravan), aby sa v súboji 3-5 členných kolektívov popasovali s figurálnou čiastočne mozaikovovu polodokresľovkou, kombináciou dvoch osemsmeroviek, čiastočne mozaikovou polodokresľovkou a 25 hádankami Jána Sabola. Po súťaži sa navyše uskutočnilo VII. stretnutie vedúcich slovenských krúžkov a redakcie Lišiaka.
   
VIII. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV
ŽILINA - 11.10.1986
 
 1.DUNAJCI (Bratislava)
 2.TORYSEK (Prešov)
 3.BÔBARI (Prievidza)
 4.GORALI (Stará Ľubovňa)
 5.SLOVENÁRI I. (Žilina)
 6.MIEROVÁCI (Topoľčany)
 7.SLOVENÁRI II. (Žilina)
 8.HRON I. (Banská Bystrica)
 9.DUMÁTORI (Trnava)
10.HRON II. (Banská Bystrica)
celkom 18 družstiev
Tento rok prišli do Žiliny súťažiaci zo 16 krúžkov a stále nechýbali zástupcovia spoza Moravy, čím sa podarilo vytvoriť celkom 18 súťažných kolektívov: Bôbari, Dumátori, Dunajci, Energetik, Gorali, Hron I. a II., Kysučan, Laugarício, Maratónci, Mierováci, Ostraváci, Slovenári I. a II., Šíravan, Tatranec, Torysek a Žiaran. V krížovkárskej časti sa riešila zaujímavá hlásková obrysová dokresľovka so slovenským porekadlom, a figurálna čiastočne mozaiková trojkrížovka. Hádankárska časť obsahovala 23 diel, pričom celkový víťaz, bratislavský krúžok Dunajci získal putovný pohár redakcie časopisu Lišiak.
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
IX. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV
ŽILINA - 10.10.1987
 
 1.DUNAJCI I. (Bratislava)
 2.DUNAJCI II. (Bratislava)
 3.GORALI I. (Stará Ľubovňa)
 4.HRON (Banská Bystrica)
 5.TORYSEK (Prešov)
 6.LAUGARÍCIO (Trenčín)
 7.MARATÓNCI (Košice)
 8.SLOVENÁRI I. (Žilina)
 9.RUŽA (Ružomberok)
10.DUMÁTORI (Trnava)
11-16. bez poradia
DUKÁT
(Kremnica); ENERGETIK (Zemianske Kostoľany); GORALI II. (Stará Ľubovňa)
KYSUČAN (Kysucké Nové Mesto; SLOVENÁRI II. (Žilina); ŽIARAN (Žiar nad Hronom)
celkom 16 družstiev - 71 súťažiacich

 organizátori CSP družstiev Soňa Jánošíková a Pavol Čierny
   
X. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV
ŽILINA - 08.10.1988
 
 1.DUNAJCI I. (Bratislava)
 2.GORALI (Stará Ľubovňa)
  Miroslav Ploščica ...
 3.TORYSEK (Prešov)
  Ján Droppa, Stanislav Šoltis, Pavol Husár ...
 4.DUMÁTORI (Trnava)
  Pavol Tibenský, Marcel Pecha ...
 5.BÔBARI (Prievidza)
  Milan Chudý ...
 6.DUNAJCI II. (Bratislava)
 7.LAUGARÍCIO (Trenčín)
  Milan Velísek ...
 8.MARATÓNCI (Košice)
  Ivan Rias, Jozef Kubove ... 9.SLOVENÁRI I. (Žilina)
10.SLOVENÁRI II. (Žilina)
celkom 14 družstiev
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
XI. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV
ŽILINA - 07.10.1989
 1.TORYSEK (Prešov)
  Ján Droppa, S.Šoltis ...
 2.GORALI (Stará Ľubovňa)
  M.Ploščica, P.Vychovalý st., ...
 
 3.DUNAJCI (Bratislava)
  Ľ.Kordisch, E.Trochan ...
 4.DUMÁTORI (Trnava)
  M.Pecha, P.Tibenský, J.Belička ...
 5.SLOVENÁRI I. (Žilina)
 6.LAUGARÍCIO (Trenčín)
 7.MARATÓNCI (Košice)
  I.Rias ...
 8.BÔBARI (Prievidza)
 9.PODJAVORINCI (Nové Mesto nad Váhom)
  Ľ.Koštialová ...
10.RUŽA (Ružomberok)
  J.Makovník ml., ...
11.HRON (Banská Bystrica)
  S.Svetlík ...
12.ŠÍRAVAN (Michalovce)
  J.Struňák, Š.Varšaník ...
13.SLOVENÁRI II. (Žilina)
14.TATRANEC (Poprad)
  Š.Tatarko ...
celkom 14 družstiev
   
XII. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV
ŽILINA - 13.10.1990
 1.DUMÁTORI (Trnava)
  Pavol Tibenský ...
 2.DUNAJCI (Bratislava)
  E.Trochan, J.Sadloň, S.Strmeň, L.Žitňák
 
 3.TORYSEK (Prešov)
  P.Husár ...
 4.BÔBARI (Prievidza)
  M.Chudý, I.Filadelfi, M.Hájiček ...
 5.GORALI (Stará Ľubovňa)
  M.Ploščica, B.Bendik, Š.Šlosár, P.Sloboda
 6.PODJAVORINCI (Nové Mesto nad Váhom)
  J.Psotný, Ľ.Koštialová ...
 7.LAUGARÍCIO (Trenčín)
 8.SLOVENÁRI (Žilina)
  I.Platzner ...
 9.MARATÓNCI (Košice)
  I.Rias ...
10.RUŽA (Ružomberok)
  J.Makovník ml., M.Šuňavec
celkom ? družstiev
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
XIII. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV
ŽILINA - 12.10.1991
 1.DUNAJCI (Bratislava)
  Ľudovít Kordisch, Emil Trochan, Jozef Kontuľ ...
 2.DUMÁTORI (Trnava)
  P.Tibenský ...
 
 3.GORALI (Stará Ľubovňa)
  M.Ploščica ...
 4.BÔBARI (Prievidza)
  M.Chudý, J.Bubnáš ...
 5.TORYSEK (Prešov)
  J.Droppa, P.Husár ...
 6.LAUGARÍCIO (Trenčín)
  R.Moško ...)
 7.SLOVENÁRI (Žilina)
 8.RUŽA (Ružomberok)
  J.Makovník ml., M.Šuňavec ...
 9.PODJAVORINCI (Nové Mesto nad Váhom)
  J.Vaško, Ľ.Koštialová ...
10.HRON (Banská Bystrica)
  S.Svetlík ...
celkom 15 družstiev
   
XIV. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV
ŽILINA - 17.10.1992
 1.DUMÁTORI (Trnava)
  P.Tibenský ...
 2.DUNAJCI II. (Bratislava)
 3.GORALI (Stará Ľubovňa)
  M.Ploščica ...
 4.PODJAVORINCI (Nové Mesto nad Váhom)
   J.Vaško, Ľ.Koštialová, J.Kováčik, J.Psotný
 5.TORYSEK (Prešov)
  J.Droppa, P.Husár ...
 
 6.BÔBARI (Prievidza)
  I.Filadelfi, M.Chudý ...
 7.DUNAJCI I. (Bratislava)
 8.MARATÓNCI (Košice)
  P.Kušnír, R.Čačko ...
 9.SLOVENÁRI (Žilina)
10.HRON (Banská Bystrica)
  S.Svetlík, A.Zaťko ...
celkom 13 družstiev
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
XV. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV
ŽILINA - 16.10.1993
   KRÍŽOVKY
 1.Bôbari
 2.Gorali
 3.Torysek
 4.Dumátori
 5.Ruža
 6.Žilinci
 7.Podjavorinci
 8.Dunajci
 9.Tatranec
10.Hron
11.Energetik
 HÁDANKY
 1.Gorali
 2.Podjavorinci
 3.Dumátori
 4.Bôbari
 5.Dunajci
 6.Ruža
 7.Hron
 8.Žilinci
 9.Tatranec
10.Torysek
11.Energetik
 
 1.GORALI 3 (Stará Ľubovňa)
  Miroslav Ploščica, Štefan Šlosár, Peter Sloboda ...
 2.BÔBARI 5 (Prievidza)
  M.Chudý, I.Filadelfi ...
 3.DUMÁTORI 7 (Trnava)
  P.Tibenský ...
 4.PODJAVORINCI 9 (Nové Mesto nad Váhom)
  J.Vaško, Ľ.Koštialová, J.Psotný ...
 5.RUŽA 11 (Ružomberok)
  J.Makovník ml, ...
 6.TORYSEK 13 (Prešov)
  D.Vojník, P.Husár, M.Kic ...
 7.DUNAJCI 13 (Bratislava)
  E.Trochan, L.Žitňák ...
 8.ŽILINCI 14 (Žilina)
  E.Dressler ...
 9.HRON 17 (Banská Bystrica)
  S.Svetlík ...
10.TATRANEC 18 (Poprad) (
  Š.Tatarko, J.Turek ml., M.Tomáš, J.Hradinský
11.ENERGETIK 22 (Zemianske Kostoľany)
  S.Plachý ...
celkom 11 družstiev
Len tri hádanky rozhodli o tom, že si jubilejné prvenstvo odniesli Gorali spod Tatier. Tie tri hádanky chýbali krúžku Bôbari, aby sa v hádankách dostali na druhé miesto, čo by im pri súčte bodov za poradia stačilo, pretože pri rovnosti bodov rozhoduje poradie v krížovkách.
   
XVI. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV
ŽILINA - 15.10.1994
 1.DUNAJCI (Bratislava)
  Emil Trochan, Ľudovít Kordisch, Jozef Kontuľ, Ladislav Žitňák, Stanislav Strmeň
 2.ŽILINCI (Žilina)
 3.BÔBARI (Prievidza)
  MChudý, M.Hájiček, L.Hriň, I.Filadelfi, J.Bubnáš
 
 4.GORALI (Stará Ľubovňa)
  M.Ploščica ...
 5.CHROBÁCI (Brezová pod Bradlom)
  P.Tibenský, T.Schenková
 6.ENERGETIK (Zemianske Kostoľany)
   S.Plachý, J.Semaník ...
 7.RUŽA (Ružomberok)
  J.Makovník ml., M. a I.Šuňavcovci
 8.HRON (Banská Bystrica)
  A.Zaťko ...
 9.MARATÓNCI (Košice)
  R.Čačko, J.Olexa ...
celkom 9 družstiev
Zmeny v štáte a spoločnosti po roku 1989 zasiahli aj lúštiteľskú oblasť a po prvýkrát v histórii podujatia klesol počet družstiev pod hraničné číslo 10. Bratislavský krúžok naopak prekročil číslo 10 opačným smerom a odniesol si zo Žiliny 11-ty vavrín víťazstva a je neohrozene najúspešnejším krúžkom v histórii súťaže.
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
XVII. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV
ŽILINA - 14.10.1995
   KRÍŽOVKY
 1.Žilinci
 2.Gorali
 3.Ruža
 4.Dunajci
 5.Hron
 6.Šíravan
 7.Energetik
 HÁDANKY
 1.Gorali
 2.Dunajci
 3.Hron
 4.Ruža
 5.Žilinci
 6.Šíravan
 7.Energetik
 
 1.GORALI 3 (Stará Ľubovňa)
  Peter Sloboda, Pavol Vychovalý st., ...
 2.ŽILINCI 6 (Žilina)
  ???
 3.DUNAJCI 6 (Bratislava)
  E.Trochan, L.Žitňák ...
 4.RUŽA 7 (Ružomberok)
  J.Makovník ml., M. a I.Šuňavcovci
 5.HRON 8 (Banská Bystrica)
  S.Svetlík, V.Chlebo ...
 6.ŠÍRAVAN 12 (Michalovce)
  M.Baťalík, A.Hnáth ...
 7.ENERGETIK 14 (Zemianske Kostoľany)
   S.Plachý, J.Semaník ...
celkom LEN 7 družstiev
Celospoločenské a najmä ekonomické zmeny po roku 1989 doľahli aj na medzikrúžkovú súťaž. Krúžky na jednej strane postupne redukovali počty svojich členov a na druhej tie, ktoré neoplývali skúsenými riešiteľmi, strácali záujem o tento druh súťaže, pretože na ňu prichádzali skôr do počtu, ako pre jej myšlienku. Tento rok bol čo do účasti ešte chudobnejší. Niektoré krúžky dokonca boli len v 3 resp. 4-člennom zložení. Milým prekvapením bolo opäť medailové miesto "domáceho" krúžku, ktorý zdá sa postupne rastie na kvalite. Ešte tak sa zlepšiť v hádankách a ...
   
XVIII. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV
ŽILINA - 05.10.1996
 1.BÔBARI (Prievidza)
  Milan Chudý, Ladislav Hriň, Ivan Filadelfi ...
 2.RUŽA (Ružomberok)
  J.Makovník ml., M. a I.Šuňavcovci
 3.GORALI (Stará Ľubovňa)
  M.Ploščica, P.Sloboda ...
 
 4.TORYSEK (Prešov)
  D.Vojník, P.Husár ...
 5.PODJAVORINCI (Nové Mesto nad Váhom)
  J.Kováčik, J.Psotný ...
 6.DUNAJCI (Bratislava)
  Ľ.Kordisch ...
 7.CHROBÁCI (Brezová pod Bradlom)
  P.Tibenský, T.Schenková ...
 8.ŽILINCI (Žilina)
 9.ENERGETIK (Zemianske Kostoľany)
  S.Plachý, J.Semaník ...
10.TATRANEC (Poprad)
  Š.Tatarko, J.Turek ml., ...
11.TURIEC (Martin)
  I.Šarkan, G.Vráblová ...
celkom 11 družstiev
Katastrofický scenár sa nenaplnil počet súťažných družstiev sa vrátil nad desiatku. Horšie to už bolo s počtom členov v družstvách, kde je postupne viditeľný pokles záujmu o takéto aktivity a doby, keď jeden krúžok postavil na súťaž dve družstvá sú zdá sa už len zbožným želaním. 
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
XIX. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV
ŽILINA - 04.10.1997
   KRÍŽOVKY
 1.Dunajci I.
 2.Dumátori
 -- Bôbari
 4.Tatranec
 5.Žilinci
 6.Ruža
 7.Gorali
 8.Podjavorinci
 9.Dunajci II.
10.Turiec
 HÁDANKY
 1.Dunajci I.
 2.Gorali
 3.Dumátori
 4.Podjavorinci
 5.Tatranec
 6.Žilinci
 7.Bôbari
 8.Ruža
 9.Dunajci II.
10.Turiec
 
 1.DUNAJCI I. 2 (Bratislava)
 2.DUMÁTORI 5 (Trnava)
 3.BÔBARI 9 (Prievidza) (
  M.Chudý, I.Filadelfi, M.Hájiček, L.Hriň
 4.TATRANEC 9 (Poprad)
  Š.Tatarko, J.Turek ml., ...
 5.GORALI 9 (Stará Ľubovňa)
  M.Ploščica, J.Droppa, P.Vychovalý st., ...
 6.ŽILINCI 11 (Žilina)
 7.PODJAVORINCI 12 (Nové Mesto nad Váhom)
 8.RUŽA 14 (Ružomberok)
  J.Makovník ml., M. a I.Šuňavcovci
 9.DUNAJCI II. 18 (Bratislava)
10.TURIEC 20 (Martin)
 R.Strcula, M.Ďurech, I.Šarkan, V.Kmeť
celkom 10 družstiev
Minuloročné hodnotenie asi nabudilo bratislavský krúžok Dunajci a tí pricestovali do Žiliny v dvojnásobnom zložení a zvýšili tak konkurenciu medzi krúžkami. Súťaž bola neskutočne vyrovnaná, čo si história nepamätá. Jedna chybička alebo jedna hádanky mohla úplne pozmeniť poradie v oboch lúštiteľských oblastiach a poprehadzovať tak aj celkové výsledky. Táto vyrovnanosť je tou najlepšou pozvánkou na nastávajúci jubilejný už 20-ty ročník tohto podujatia.
   
XX. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV
ŽILINA - 11.10.1998
   KRÍŽOVKY
 1.Bôbari 11
 2.Dunajci 26
 3.Gorali 57
 4.Tatranec 61
 5.Podjavorinci 83
 6.Ruža 123
 7.Žilinci 161
 8.Šíravan
 9.Turiec
 HÁDANKY
 1.Bôbari 21
 2.Gorali 21
 3.Dunajci 20
 4.Podjavorinci 16
 5.Šíravan 15
 6.Tatranec 14
 7.Žilinci 12
 8.Ruža 9
 9.Turiec 3
 
 1.BÔBARI 2 (Prievidza)
  Milan Chudý, Ivan Filadelfi, Miroslav Hájiček ...
 2.DUNAJCI 5 (Bratislava)
  L.Žitňák, E.Trochan ...
 3.GORALI 5 (Stará Ľubovňa)
  J.Droppa ...
 4.PODJAVORINCI 9 (Nové Mesto nad Váhom)
 5.TATRANEC 10 (Poprad)
  Š.Tatarko, J.Turek ml., ...
 6.ŠÍRAVAN 13 (Michalovce)
  A.Hnáth ...
 7.RUŽA 14 (Ružomberok)
  J.Makovník ml., M.Šuňavec
 8.ŽILINCI 14 (Žilina)
  I.Platzner, P.Samec, E.Dressler ...
 9.TURIEC 18 (Martin)
  R.Strcula, I.Šarkan, D.Škrovina, J.Farkaš, J.Balala
celkom 9 družstiev
Na prvý pohľad to vyrovnané nebolo, ale len na prvý. V hádankách rozhodlo to, že Bôbari  odovzdali o pár minút skôr a to odsunulo na druhú priečku Goralov, čo v celkovom hodnotení pomohlo Dunajcom k zisku strieborných medailí. Opäť totiž pri rovnosti bodov rozhodovalo lepšie poradie v krížovkách. Bôbari sa týmto úspechom dotiahli v hodnotení úspešnosti na majstrovstvách na Goralov a tretíkrát po sebe sú na medailovom mieste.
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
XXI. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV
ŽILINA - 16.10.1999
 

partneri podujatia
 1.GORALI (Stará Ľubovňa)
  Peter Sloboda, Ján Droppa, Radoslav Žačok ...
 2.DUNAJCI (Bratislava)
  I.Noskaj, L.Žitňák ...
 3.BÔBARI (Prievidza)
  M.Chudý, L.Hriň, I.Filadelfi ...
 4.TATRANEC (Poprad)
  Š.Tatarko, J.Turek ml., J.Rybka ...
 5.RUŽA (Ružomberok)
  J.Makovník, M. a I.Šuňavcovci
 6.ŽILINCI (Žilina)
  I.Platzner, P.Samec, E.Dressler ...
 7.MARATÓNCI (Košice)
   I.Rias, R.Čačko, J.Olexa ...
 8.TURIEC (Martin)
  R.Strcula, D.Škrovina, J.Farkaš
celkom 8 družstiev
Žiaľ aj tento rok prišlo menej družstiev než sme boli v minulosti zvyknutí. Napriek tomu sa medzi trojicou v posledných rokoch najúspešnejších krúžkov odohral zaujímavý súboj o každé písmenko. Tento rok ťahali za kratší koniec Bôbari, ale bolo to tesné. Zdá sa že Goralov naštartovalo to, že sa priatelia z Prievidze na nich dotiahli a chceli si udržať pomyselnú druhú priečku v hodnotení krúžkov na majstrovstvách. Štvrtý titul ich totiž k tomu plne oprávňuje.
   
XXII. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
ŽILINA - 07.10.2000
   KRÍŽOVKY
 1.Gorali
 2.Bôbari
 3.Dumátori
 4.Dunajci 
 5.Tatranec
 6.Ruža
 7.Žilinci
 HÁDANKY
 1.Dunajci
 2.Gorali
 3.Bôbari
 4.Dumátori
 5.Tatranec
 6.Ruža
 7.Žilinci
 

partneri podujatia
 1.GORALI 3 (Stará Ľubovňa)
  Peter Sloboda, Miroslav Ploščica, Ján Droppa,
  Radoslav Žačok, Branislav Bendik
 2.DUNAJCI 5 (Bratislava)
  E.Trochan, J.Manca ...
 3.BÔBARI 5 (Prievidza)
  M.Chudý, M.Hájiček, I.Filadelfi ...
 4.DUMÁTORI 7 (Trnava)
 5.TATRANEC 10 (Poprad)
  Š.Tatarko, J.Turek ml., ...
 6.RUŽA 12 (Ružomberok)
  J.Makovník, M. a I.Šuňavcovci
 7.ŽILINCI 14 (Žilina)
  I.Platzner, P.Samec, E.Dressler
celkom 7 družstiev
Podujatie po vzore logických úloh zmenilo svoj názov a premenovalo sa na Majstrovstvá Slovenska, čo lepšie vystihuje jeho obsah a charakter. Nepríjemnou skutočnosťou je ale fakt, že si asi už na menší počet súťažiacich budeme musieť zvyknúť. Škoda, lebo to ovplyvňuje dramatičnosť súťaže a znižuje konkurenciu. Hoci to medzi prvou trojkou opäť bolo tesné, zbytku krúžkov akosi chýba väčšia kvalita. Tento ročník priniesol ale predsa len malú zmenu. Goralom sa ako druhému v krúžku v histórii podarilo obhájiť majstrovský titul. Dunajci zatiaľ držia neprerušenú sériu 5 titulov.
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
XXIII. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
ŽILINA - 20.10.2001
   KRÍŽOVKY
 1.Dunajci 8
 2.Bôbari 8
 3.Ruža 14
 4.Gorali 15
 5.Tatranec 36
 6.Šíravan 275
 7.Žilinci
 8.Maratónci
 9.Podjavorinci
 HÁDANKY
 1.Dunajci 25
 2.Bôbari 24
 3.Gorali 23
 4.Maratónci 19
 5.Širavan 18
 6.Ruža 13/86
 7.Podjavorinci 13/95
 8.Tatranec 12/80
 9.Žilinci 12/84
1.DUNAJCI 2 (Bratislava)
  Emil Trochan, Ľudovít Kordisch, Ivan Noskaj,
  Ladislav Žitňák, Miloš Hruška
2.BÔBARI 4 (Prievidza)
  M.Chudý, M.Hájiček, I.Filadelfi, L.Hriň, J.Bubnáš
3.GORALI 7 (Stará Ľubovňa)
   P.Sloboda, R.Žačok, M.Ploščica, P.Vychovalý st. a ml.
4.RUŽA 9 (Ružomberok)
  J.Makovník ml., M. a I. Šuňavcovci + J.Manca ako hosť
5.ŠÍRAVAN 11 (Michalovce) (
  J.Struňák, M.Baťalík, Š.Varšaník, A.Hnáth + J.Jablonský ako hosť
6.MARATÓNCI 12 (Košice)
  I.Rias, P.Kušnír, R.Čačko, A.Čermák
7.TATRANEC 13 (Poprad)
  Š.Tatarko, J.Turek ml., J.Rybka + J.Droppa a D.Vojník ako hostia
8.ŽILINCI 16 (Žilina)
  E.Dressler, P.Paďour, P.Samec, I.Jakubček, I.Pastierovič
9.PODJAVORINCI + LAUGARÍCIO 16 (Nové Mesto nad Váhom + Trenčín)
  J.Vaško, J.Psotný + J.Bruško, R.Moško
celkom 9 družstiev
 

partneri podujatia
Už prestalo byť raritou, keď sa vytvorili účelové družstvá len za tým cieľom, aby si zalúštili všetci prítomní, čo však do určitej miery znehodnocovalo pôvodný zámer vzniku tohoto podujatia - súťaž krúžkov, iná cesta ale asi lepšia nebola. Tohtoročný šampionát opäť ovládol krúžok Dunajci, ktorý nenašiel premožiteľa ani v krížovkách ani v hádankách a získal tak svoj 13-ty majstrovský titul. O víťazstve ale rozhodlo to, že odovzdali krížovky skôr ako Bôbari. Keby sa totiž Bôbari podujali odovzdať pred nimi a počet chýb v krížovkách by zostal bez zmeny, dostali by sa na prvú priečku v krížovkách, spolu s Dunajcami by mali potom v súčte 3 body a vďaka pravidla kto je lepší v krížovkách by sa stali majstrami Slovensk. Nuž aj takéto príbehy prináša lúštenie.
V hádankách na nižších priečkach musela o poradí rozhodnúť obtiažnosť vyriešených hádaniek.
   
XXIV. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
ŽILINA - 05.10.2002
  
  
Autorské krížovky Viktora Šimčiska (lúštil len krížovky) a hádanky Stanislava Plachého vytvorili na majstrovstvách družstiev príjemnú súťažnú atmosféru. V tomto roku sa súťaž družstiev organizovala už po 24-krát a aj keď sa na prvom mieste prekvapenie nekonalo a víťaz si zopakoval už niekoľkonásobné víťazstvo, na druhé miesto sa prepracovalo družstvo, ktoré sa práve v minulých rokoch pohybovalo skôr v úzadí. Pozitívny bol aj ten fakt, že medzi jednotlivými družstvami boli len minimálne rozdiely a o celkovom poradí rozhodovali len drobné detaily a chybičky. Celkové hodnotenie je totiž súčtom poradí v oboch kategóriách a tak zlepšenie čo i len o jednu priečku, buď v krížovkách, alebo hádankách, poriadne zamiešal poradím.
turnaj podporili časopisy LIŠIAK, RELAX a MINIKRÍŽOVKY, Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, KLF-ZVL OMNIA ŽILINA a EXPRES print, s.r.o.
    KRÍŽOVKY
 1.Dunajci 0
 2.Bôbari 0
 3.Žilinci 0
 4.Tatranec 2
 5.Ruža 3
 6.Gorali 5
 7.Šíravan
 8.Maratónci
 HÁDANKY
 1.Dunajci 27
 2.Žilinci 23
 3.Gorali 22
 4.Tatranec 21
 5.Bôbari 20
 6.Šíravan 17
 7.Ruža 14
 8.Maratónci 11
  1.DUNAJCI 2 (Bratislava)
  Viktor Šimčisko, Emil Trochan, Ivan Noskaj,
  Ladislav Žitňák, Miloš Hruška
 2.ŽILINCI 5 (Žilina)
  I.Plazner, J.Jablonský, E.Dressler, P.Paďour
  + R.Strcula ako hosť
 3.BÔBARI 7 (Prievidza)
  M.Chudý, M.Hájiček, I.Filadelfi, L.Hriň, J.Bubnáš
 4.TATRANEC 8 (Poprad)
  Š.Tatarko, J.Turek ml., J.Rybka, M.Tomáš + Ľ.Kordisch ako hosť
 5.GORALI 9 (Stará Ľubovňa)
  P.Sloboda, R.Žačok, M.Ploščica, J.Droppa, P.Vychovalý st.
 6.RUŽA 12 (Ružomberok)
  J.Makovník st. a ml., M. a I.Šuňavcovci + R.Moško ako hosť
 7.ŠÍRAVAN 13 (Michalovce) (
  M. a B.Baťalíkovci, J.Struňák, A.Hnáth, Š.Varšaník
 8.MARATÓNCI 14 (Košice)
  I.Rias, P.Kušnír, R.Čačko, Š.Schrötter
celkom 8 družstiev
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
XXV. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
ŽILINA - 04.10.2003
1.DUNAJCI I. 2 (Bratislava)
  Viktor Šimčisko, Emil Trochan, Ivan Noskaj, Ladislav Žitňák, Miloš Hruška
2.BÔBARI 6
(Prievidza)
  Chudý, Hájiček, Filadelfi, Hriň, Bubnáš
  

3.ŽILINCI 6 (Žilina)
  I.Platzner, J.Jablonský, E.Dressler, P.Paďour, P.Samec
4.GORALI 10 (Stará Ľubovňa)
  R.Žačok, J.Droppa, P.Vychovalý st. a ml.
5.DUNAJCI II. 11 (Bratislava)
  Ľ.Kordisch, S.Strmeň, J.Fehér, Ľ.Oravec, J.Manca
6.CHROBÁCI + TURIEC 12 (Brezová pod Bradlom + Martin)
  P.Tibenský, T.Schenková + R.Strcula, I.Šarkan
7.RUŽA 12 (Ružomberok)
  J.Makovník ml., I. a M.Šuňavcovci + R.Čačko ako hosť
8.TATRANEC 14 (Poprad)
  Š.Tatarko, J.Turek ml., J.Rybka, M.Tomáš, M.Kandrik
9.LAUGARÍCIO 17 (Trenčín)
  R.Moško, J.Bruško, J.Kumičík
celkom 9 družstiev - 40 súťažiacich

predseda SZHaK J.Farkaš pri gratulácii staronovým majstrom v zložení
zľava Viktor Šimčisko, Miloš Hruška, Ivan Noskaj, Ivan Noskaj, Ladislav Žitňák a Emil Trochan

Laugarício (Kumičík a Moško


   
       KRÍŽOVKY
 1.Dunajci I. 2
 2.Dunajci II. 4
 3.Bôbari 4
 4.Žilinci 5
 5.Gorali 8
 6.Turiec+
    Chrobáci 9
 7.Tatranec 13
 8.Ruža 18
 9.Laugarício 102
 HÁDANKY
 1.Dunajci I. 27
 2.Žilinci 19
 3.Bôbari 16
 4.Ruža 15
 5.Gorali 15
 6.Turiec+
    Chrobáci 14
 7.Tatranec 13
 8.Laugarício 10
 9.Dunajci II. 10


  
Majstrovstvá Slovenska družstiev tento rok uzavreli už štvrťstoročie svojej histórie. Jubileum prilákalo 40 riešiteľov takmer z každého krúžku. Majstrovstvá nevynechala ani tradičná organizačná vedúca Soňa Jánošíková, dnes už redaktorka nového časopisu UŠIAK, ktorého zástupcovia tiež prišli zhliadnuť atmosféru podujatia. Súťaž mala veľmi vyrovnaný priebeh. Jedna chybička znamenala pád, či vzostup o 2-3 miesta. Na riešenie nejasných riešení a sporov (každý sa "bil" o body) dokonca musela zasadnúť rozhodcovská komisia. Titul Majstra Slovenska však právom získalo v rovnakom zložení ako vlani družstvo DUNAJCI I., ktoré zvíťazilo v oboch kategóriách (krížovky i hádanky) a po tretí krát za sebou si odniesli zo Žiliny putovný pohár. O druhom mieste muselo rozhodnúť určené pravidlo lepšieho umiestnenia v krížovkách, nakoľko súčet poradí bol u dvoch družstiev rovnaký. Ľudsky bol ocenený krok "Turčianskych Chrobákov", ktorí si férovo priznali chyby, ktoré si hodnotitelia nevšimli a to i napriek tomu, že ich to stálo štvrté miesto. Práve tento krok významne pomiešal poradie a tak sa konečná podoba výsledkovej listiny musela korigovať.

turnaj podporili PIVOVAR ŠARIŠ, časopis RELAX, MINIKRÍŽOVKY, TASR, SITA,

 Slovenský rozhlas, EXPRES print, s.r.o., K.A.T.Pegas

 a časť nákladov bola hradená z príspevkov 1% poskytnutých SZHaK


Súčasťou jubilejného podujatia bolo aj spomínanie na začiatky a zakladanie SZHaK, ktoré si prítomní pripomenuli odovzdaním pamätných suvenírov tým, ktorí sa o tento akt v minulých dobách aktívne pričinili. Dovoľte aj na tomto mieste poďakovať a vyzdvihnúť aspoň tých najvýznamnejších, bez ktorých by ste nečítali ani tieto riadky.
prof.Július Marschalko-Žilina zakladateľ a predseda prvej predvojnovej organizácie SZHaK, Ing.Jozef Dóša-Banská Bystrica prvý predseda súčasného SZHaK, Ing.Ivan Filadelfi-Prievidza, MUDr.Stanislav Strmeň-Bratislava, Dušan Čupka-Banská Bystrica, Dr. Ing.Ľudovít Kordisch-Bratislava, Ing.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa, MUDr.Igor Platzner-Žilina, Peter Krajčír-Trnava, Marián Ďurech-Martin, Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany, Ing.Jozef Kontuľ-Bratislava, MUDr.Pavol Tibenský-Brezová pod Bradlom, Dušan Slašťan-Banská Bystrica, Ing.Vladimír Konečný-Svinná, Rudolf Čačko-Košice, Peter Samec-Žilina, František Genšorík-Martin, Ing.Miroslav Nárožný-Kremnica, JUDr. Dušan Vojník-Prešov a mnohí ďalší.
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
   1.ŽILINCI 2 (Žilina)
  Igorovia Jakubček a Platzner, Petrovia Paďour a Samec, Jaroslav Jablonský
 2.DUNAJCI 5 (Bratislava)
  I.Noskaj, E.Trochan, M.Hruška, L.Žitňák, J.Sadloň
 3.BÔBARI 6 (Prievidza)
  M.Chudý, M.Hájiček, I.Filadelfi, J.Bubnáš
 4.TATRANEC 9 (Poprad)
  Š.Tatarko, J.Turek ml., J.Rybka, M.Kandrik
 5.MARATÓNCI 9 (Košice)
  I.Rias, R.Čačko + A.Hnáth a R.Moško ako hostia
 6.TURIEC + RUŽA 11 (Martin + Ružomberok)
  R.Strcula, M.Ďurech, I.Šarkan + I. a M.Šuňavcovci)
celkom 6 družstiev

predseda SZHaK Ján Farkaš a predseda krúžku Žilinci Peter Samec pri odovzdávaní a preberaní majstrovského pohára

ŽILINCI - noví majstri Slovenska
Igor Jakubček, Igor Platner, Peter Paďour, Pater Samec, Jaroslav Jablonský
   
XXVI. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
ŽILINA - 09.10.2004
    KRÍŽOVKY
 1.Žilinci 3
 2.Bôbari 4
 3.Dunajci 5
 4.Tatranec 22
 5.Ruža+
   Turiec 36
 6.Maratónci 127
 HÁDANKY
 1.Žilinci 27
 2.Dunajci 23
 3.Maratónci 20
 4.Bôbari 18
 5.Tatranec 16
 6.Ruža+
   Turiec 9

Človek by ani nepovedal, že od prvého ročníka Celoslovenskej súťaže družstiev prešlo už 25 rokov. Štvrťstoročie si medzi sebou merali sily krížovkári a hádankári z takmer všetkých registrovaných i neregistrovaných krúžkov Slovenska a veľa krát i blízkej Moravy a Čiech. Mnohé súťažné tímy vznikali len pre tento okamih, pretože ak prišiel niekto sám, vytváral s ostatnými jednotlivcami osobitné zmiešané družstvo. Stačil záujem zalúštiť si a stráviť príjemné chvíle s novými priateľmi. Ani tento rok nebol toho výnimkou. A tak sa dali dohromady Martinčania s Liptákmi, či Košičania, ktorí pribrali k sebe súťažiaceho z Trenčína i Michaloviec. Pre oblasť krížoviek súťaž autorsky zabezpečil krúžok Energetik zo Zemianskych Kostolian na čele so Stanislavom Plachým, hádanky pripravil významný hádankársky teoretik Stanislav Strmeň. Kolektívy sa najprv popasovali s 3 krížovkami, po prestávke ich čakalo 30 hádaniek. Každý v družstve dostal všetky podklady, ako si to ale podelili medzi sebou záležalo na nich. Práve táto drobnosť tento rok mierne zdvihla adrenalín, pretože bratislavský krúžok sa "upísal" vo vyznačovaní poradia jednotlivých tajničiek, kvôli čomu musela vyriecť konečný verdikt až rozhodcovská komisia. "Dunajcom" by to síce mierne pomohlo, ale na celkovom prekvapujúcom víťazstve nového Majstra Slovenska by to už nič nezmenilo. Taktika domáceho kolektívu zo Žiliny, keď si prezieravo zaviazali svojho najmladšieho člena Jara Jablonského (pôvodne mal túto súťaž autorsky pripravovať), bola výborne načasovaná. Po štyroch druhých miestach (1979, 1994, 1995 a 2002) a piatich tretích miestach (1981, 1982, 1984, 1985 a 2003) konečne dosiahli aj na najvyšší stupienok. Žilinci sa tak v posledných rokoch výrazne približujú k dlhodobo úspešným krúžkom a zvyšujú tak úroveň tejto jedinej kolektívnej súťaže na Slovensku.

turnaj podporili PIVOVAR ŠARIŠ, časopisy RELAX, MINIKRÍŽOVKY, TELEPLUS krížovky a ŠTVORLÍSTOK,

EXPRES print, s.r.o., K.A.T.Pegas a časť nákladov bola hradená z príspevkov 2% poskytnutých SZHaK

     
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
XXVII. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
ŽILINA - 22.10.2005

 1.DUNAJCI 2 (Bratislava)
  Viktor Šimčisko, Stanislav Strmeň, Miloš Hruška, Ladislav Žitňák, Ivan Noskaj
 2.ŽILINCI 4,5 (Žilina)
  P.Paďour, I.Platzner, J.Jablonský, I.Jakubček, I.Pastierovič
 3.BÔBARI 7 (Prievidza)
  M.Chudý, I.Filadelfi, L.Hriň, J.Bubnáš, M.Hájiček
 4.GORALI 7,5 (Stará Ľubovňa)
  P.Sloboda, M.Ploščica, P.Vychovalý st. a ml., R.Žačok
 5.PODJAVORINCI + CHROBÁCI 9
(Nové Mesto n/V.+Brezová pod Bradlom)
  J.Vaško, J.Psotný + P.Tibenský, T.Schenková
 6.TATRANEC 12
(Poprad)
  Š.Tatarko, J.Turek, E.Rigdová st., J.Rybka
 7.RUŽA + ZELENÁČI 15
(Ružomberok+Zlaté Moravce)
  J.Makovník, M. a I.Šuňavcovci + E.Škulová, P.Víglaský
 8.ŠÍRAVAN 16
(Michalovce)
  M.Baťalík, A.Hnáth, J.Struňák, P.Bruňanský, Š.Varšaník
 9.MARATÓNCI 17
(Košice)
  I.Rias, R.Čačko, A.Čermák, J.Olexa, P.Kušnír
celkom 9 družstiev


turnaj podporili
časopisy RELAX, MINIKRÍŽOVKY a ŠTVORLÍSTOK, KVARFOLIO, s.r.o., Žilinská televízia a časť nákladov bola hradená z príspevkov 2% poskytnutých SZHaK

   
    KRÍŽOVKY
 1.Dunajci 157
 2.Žilinci 173
 3.Bôbari  176
 4.Podjavorinci+
    Chrobáci 224
 5.Gorali 251
 6.Tatranec 302
 7.Zelenáči+
    Ruža 306
 8.Maratónci 339
 9.Šíravan 348
 HÁDANKY
 1.Dunajci 27
 2-3.Žilinci 22
 2-3.Gorali 22
 4.Bôbari 21
 5.Podjavorinci +
    Chrobáci 19
 6.Tatranec 15
 7.Šíravan 14
 8.Zelenáči+
    Ruža 12
 9.Maratónci 10 9
  

Tohtoročná súťaž družstiev mala niekoľko prekvapení o ktoré sa postarali nielen riešitelia, ale i organizátori. Nebýva totiž zvykom riešiť na takomto vrcholovom podujatí až štyri krížovky (bežné pravidlo tri), pričom už vonkoncom medzi nimi nebýva tzv.švédska krížovka. Odhad pri príprave šampionátu bol však správny, lebo práve táto narobila naviac starostí všetkým zúčastneným súťažiacim. Na vyriešenie štvorice krížoviek bol určený limit 100 minút, avšak už po 60 minútach mali niektoré kolektívy tri "klasické" krížovky hotové. Otvorene treba priznať, že až prehnane vysoká obtiažnosť švédskej krížovky, priniesla diskusiu nad jej zaradením. Nuž ale majstri musia dokázať, že si vedia poradiť s každým krížovkárskym výtvorom a tak sa napriek niektorým úvahám táto krížovka zo súťaže nevyradila. Z riešiteľského prostredia príjemne zaujala početná účasť, keď do Žiliny zavítali členovia až z 11 krúžkov, aj keď štyri z nich len v polovičnom zložení. Milá bola premiéra nováčika krúžku ZELENÁČI zo Zlatých Moraviec, ktorého členovia ešte len začínajú zbierať skúsenosti. Vďaka spojeniu s krúžkom RUŽA, si mohli vyskúšať riešenie ťažších krížoviek, ale aj hádaniek, priamo pod ich "dozorom", vďaka čomu sa ich prvý súboj vydaril až nad očakávanie dobre. Aj keď sa v hádankárskej časti žiadne prekvapenie nekonalo, treba uviesť vzácnu vyrovnanosť, kde rozhodovala o poradí len jedna hádanka, čo by v celkovom súčte znamenalo možno úplne iné poradie. Ale ako to už býva, po vojne je každý generál a tak si majstrovské vavríny odnášali naozaj tí najlepší.

majstrovská švédska krížovka J.Lindera
riešte ako doplňovačku (odhadovaný čas 60 minút)
kompletná verzia krížovky NA STIAHNUTIE

 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
     KRÍŽOVKY
 1.Žilinci 148
 2.Dunajci 166
 3.Bôbari 261
 4.Tatranec 265
 5.Gorali 336
 6.Šíravan 381
 7.Ruža 469
 8.Zelenáči+
    Gumkáči 547
 9.Maratónci 730
10.Podjavorinci 1121
 HÁDANKY
 1.Dunajci 25
 2.Žilinci 23
 3.Gorali 23
 4.Bôbari 21
 5.Maratónci 18
 6.Šíravan 17
 7.Tatranec 16
 8.Zelenáči+
   Gumkáči 16
 9.Podjavorinci 16
10.Ruža 13

Vytráca sa hegemónia Dunajcov, alebo ide opäť len o náhodu? Bratislavčania totiž znovu nedosiahli na majstrovský primát. Aj keď to bolo tesné, zdá sa, že aj v tejto oblasti začína generačná výmena.

Tri náročné krížovky poriadne prevetrali vedomosti všetkých riešiteľov o čom svedčí aj počet chýb, či nevyplnených políčok, na ktoré, pre ostrý limit, už nezostal čas. Krížovkárska časť však predznačila možnosti jednotlivých kolektívov, pretože len tí, ktorí si medzi sebou dobre rozložili "prácu" mali aj dobrý výsledok. Súhra hrala do karát zohratým riešiteľom, čomu zodpovedali aj prvé výsledky. Nečakane sa nedarilo Podjavorincom z Nového Mesta nad Váhom, ktorí prišli aj s dámskou posilou, naopak oproti minulým rokom dobre naštartovali Šíravanci z Michaloviec. Svoju premiéru úspešne absolvovali Gumkáči, nový krúžok z Púchova, ktorí sa spojili so Zelenáčmi so Zlatých Moraviec. V hádankárskej časti to bolo oveľa vyrovnanejšie a každá vyriešená hádanka miešala celkovým poradím. V dvoch prípadoch museli dokonca rozhodnúť pomocné body, inak by to vyzeralo úplne ináč. Ak však hodnotíme celý šampionát, žiadne veľké prekvapenia sa nekonali. Akurát len Žilinčania po roku opäť zosadili z trónu Bratislavčanov a tak sa oslavovalo "doma".


turnaj podporili 
časopis RELAX, TELEPLUS KRÍŽOVKY, KVARFOLIO, s.r.o. a časť nákladov bola hradená z príspevkov 2% poskytnutých SZHaK

   
XXVIII. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
ŽILINA - 21.10.2006

 1.ŽILINCI 3 (Žilina)
  Jaroslav Jablonský, Erich Dressler, Peter Paďour, Igor Jakubček, Igor Platzner
  a Ivan Pastierovič
 2.DUNAJCI 3 (Bratislava)
  V.Šimčisko, L.Žitňák, S.Strmeň, Ľ.Kordisch, J.Fehér
 3.BÔBARI 7 (Prievidza)
  M.Chudý, I.Filadelfi, L.Hriň, M.Hájiček
 4.GORALI 8 (Stará Ľubovňa)
  P.Sloboda, M.Ploščica, R.Žačok, P.Vychovalý st.
 5.TATRANEC 11 (Poprad)
  Š.Tatarko, J.Turek, E.Rigdová st., J.Rybka + R.Strcula ako hosť
 6.ŠÍRAVAN 12 (Michalovce)
  A.Hnáth, J.Struňák, P.Bruňanský, Š.Varšaník + L.Gonda ako hosť
 7.MARATÓNCI 14 (Košice)
  I.Rias, R.Čačko, A.Čermák, P.Kušnír
 8.ZELENÁČI + GUMKÁČI 16 (Zlaté Moravce + Púchov)
  
E.Škulová, M.Demiger, D.Šmikniar + Š. a P.Gašpárovci
 9.RUŽA 17 (Ružomberok)
  J.Makovník, M. a I.Šuňavcovci
10.PODJAVORINCI 19 (Nové Mesto n/Váhom)
  J.Vaško, J.Psotný, Ľ.Koštialová, J.Kováčik
celkom 10 družstiev


majstri - zľava J.JablonskýE.Dressler (zakrytý),
I.PastierovičI.JakubčekI.Platzner a P.Paďour
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
XXIX. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
ŽILINA - 22.10.2007

 1.TORYSEK 3 (Prešov)
  Pavol Husár, Dušan Vojník, Lucián Gonda + Rudolf Čačko a Rudolf Moško ako hostia
 2.DUNAJCI 4 (Bratislava)
  V.Šimčisko, L.Žitňák, S.Strmeň, Ľ.Kordisch, J.Fehér, M.Hruška
 3.ŽILINCI 7 (Žilina)
  P.Paďour, I.Platzner, J.Jablonský, I.Jakubček, I.Pastierovič, E.Dressler
 4.RUŽA 9 (Ružomberok)
  J.Makovník, M. a I.Šuňavcovci + I.Pastucha a B.Lehotská ako hostia
 5.TATRANEC 10 (Poprad)
  Š.Tatarko, J.Turek, E.Rigdová, J.Rybka, M.Kandrik
 6.GORALI 10 (Stará Ľubovňa)
  P.Sloboda, M.Ploščica, R.Žačok, P.Vychovalý st.
 7.HRON 13 (Banská Bystrica)
  D.Čupka, H.Hrušková, A.Zaťko + M.Chudý ako hosť
 8.ZELENÁČI 17 (Zlaté Moravce)
  E.Škulová, M.Demiger, D.Šmikniar, J.Slíž
 9.TURIEC 17 (Martin)
  R.Strcula, M.Ďurech, V.Kmeť
celkom 9 družstiev


Žilinci mali za cieľ obhajobu titulu,
ale nevyšlo to
Ruža tiež nebola plnopočetná
a tak si pribrala voľných riešiteľov
paradoxne I.Pastucha je
tiež z Ružomberka ale lúšti za Gumkáčov

Gorali sú roky v podobnom zložení, ale
od roku 2000 sa im akosi nedarí
dôvodom je asi čoraz menšia turnajová praxDunajci sa za preklepy v krížovkách
hnevali sami na seba

Tatranec sa snažil ako mohol,
v súťažiach družstiev im to však stále nejde

autori Ivan Rias a Stanislav Plachý mohli
zúčastneným za skvele zvládnuté lúštenie
len zatlieskať

Turčania boli v najmenšom zložení, čo sa prejavilo aj na výsledkoch, tak im ďalší Turčan v osobe predsedu venoval aspoň cenu útechy, aby im vitamíny pomohli posilniť sa pre ďalšie turnaje
   
    KRÍŽOVKY
 1.Torysek 1
 2.Žilinci 2
 3.Dunajci 3
 4.Tatranec 3
 5.Ruža 4
 6.Hron 5
 7.Gorali 7
 8.Zelenáči 9
 9.Turiec 58
 HÁDANKY
 1.Dunajci 25
 2.Torysek 17
 3.Gorali 16
 4.Ruža 16
 5.Žilinci 15
 6.Tatranec 14
 7.Hron 8
 8.Turiec 5
 9.Zelenáči 4
 

Východ sa raduje. To že súťaž družstiev dopadne s takýmto výsledkom by predpovedal asi len málokto. Kto si však lepšie prezrie výsledky majstrovstiev medzi jednotlivcami, prekvapený už nebude.
Čoraz lepšie výsledky členov obnoveného krúžku Torysek totiž už vzbudili pozornosť a tak sa logicky dostavil i výsledok v súťaži družstiev. Už po krížovkách bolo poradie zaujímavé a keďže v tejto súťaži rozhoduje poradie, dal sa očakávať dramatický záver. V prvej päťke boli totiž krúžky, ktoré mali na to, aby porazili tých ostatných. Žilinci - vlaňajší majster Slovenska, Dunajci - vždy istý medailista, či Tatranec - líderský krúžok tohtoročnej Grand Prix. Keďže pri rovnosti súčtu poradí rozhoduje poradie v krížovkách, čakalo sa kto zakopne, alebo naopak, kto prejaví najväčší hádankársky kumšt. Po krížovkách zdravo nahnevaní Dunajci (chyby v krížovkách boli totiž skôr dôsledkom nepozornosti ako nevedomosti) zavelili k finišu, čoho dôsledkom bolo ich hádankárske prvenstvo (25 hádaniek). Prešovský Torysek však nezaváhal a hoci v neúplnej sile, doplnený o "B" "Rudolfínskych" riešiteľov v Košíc a Trenčína si aj keď len "o chlp" udržal druhé miesto, čo v celkovom súčte stačilo na majstrovský titul. Šancu na striebro však premárnili Žilinci, ktorí sa tento rok museli uspokojiť až s tretím miestom. Stačili totiž len dve hádanky a ... Viac sa čakalo od krúžku Tatranec, ktorý stále naberá body v Grand Prix za výsledky jednotlivcov, v kolektívnom duchu im to ale akosi už viackrát nešlo podľa predstáv. Dlhšiu dobu sa čaká aj na prebudenie Goralov, ktorí od majstrovského titulu z roku 2000 akoby stratili na výkonnosti a už niekoľko rokov nedosiahli ani na medailové umiestnenie. Hrončanom vypomáhal v súboji krúžkov Relaxák ale Bôbar Milan Chudý, dnes mu to ale tiež príliš veľmi nešlo. Nuž uvidíme o rok.


noví majstri zľava Lucián Gonda, Pavol Husár, Dušan Vojník, Rudolf Čačko (hosť)
a zakrytý Rudolf Moško (hosť)

majstrovské šampanské si Dušan Vojník a celý Torysek (aj s hosťami)
mohol vychutnať po dlhých 18 rokoch
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
      KRÍŽOVKY
 1.Dunajci 0
 2.Bôbari 19
 3.Žilinci 27
 4.Tatranec 28
 5.Gorali 92
 6.Torysek 113
 7.Ruža 127
 8.Zelenáči +
    Gumkáči 156
 9.Podjavorinci 300
10.Šíravan 400
11.Valaši 500
12.Turiec 600
13.Hutníček 800
   HÁDANKY
 1.Dunajci 53/27
 2.Torysek 43/23
 3.Tatranec 41/22
 4.Žilinci 37/20
 5.Bôbari 37/20
 6.Gorali 34/18
 7.Šíravan 30/16
 8.Podjavorinci 26/14
 9.Valaši 25/13
10.Turiec 25/13
11.Zelenáči +
     Gumkáči 25/13
12.Ruža 23/12
13.Hutníček 9/5
 

MAJSTROM SLOVENSKA pre rok 2008 sa suverénnym spôsobom stalo družstvo DUNAJCI z Bratislavy, ktorí vyhrali obidve kategórie. O druhom až štvrtom mieste rozhodla pomyselná fotografia. V krížovkách to s počtom chybičiek ešte šlo a poradie sa určiť dalo jednoznačne, hádanky boli o niečo zložitejšie, poďme ale po poriadku. Krížovkárska časť bola o schopnosti odhaliť v tretej krížovke skrytú tajničku a tým pádom aj tvar políčok, pretože prvé dve krížovky vyše polovica družstiev vylúštila bez chyby. To sa podarilo len Dunajcom a zmiešanému družstvu Zelenáčov a Gumkáčov. Bôbari síce skrytú tajničku našli, nedokázali však skombinovať jej rozloženie s tvarom políčok v krížovke. Gorali potvrdili, že im v posledných rokoch akosi chýba dych, Tatranec sa naopak veľmi snažil, súperi však boli o "chybičku" lepší. V hádankách to bolo ešte zaujímavejšie. Tento rok sa totiž za správne vyriešenú hádanku prideľovali 2 body a tie hádanky, ktoré sa nepodarilo vylúštiť do 45 minút boli vyčíslené a ohodnotené už len 1 bodom. Ani tento spôsob však nestačil na určenie poradia (rovnaký počet bodov i riešených hádaniek) a tak sa musela ešte osobitne určovať obtiažnosť. Tá nakoniec bola veľmi rozhodujúca, lebo zamiešala celkovým poradím. Navyše aby toho nebolo dosť, muselo sa použiť aj pravidlo porovnania poradia samostatne v krížovkách a samostatne v hádankách. Tento mikro súboj znamenal to, že striebro získali nakoniec BÔBARI z Prievidze a bronz domáci ŽILINCI. Družstvu z krúžku TATRANEC zostali len zemiaky a tak si na svoje prvé medailové miesto musia opäť ešte počkať. Domáci Žilinci sa naopak na stupňoch víťazov objavili už po siedmy krát za sebou a po Dunajcoch sa stávajú najstabilnejším tímom v tejto súťaži. Výsledky významne zasiahli aj do poradia Grand Prix, pretože od tohoto ročníka sa samostatne započítavali výsledky krížovkárskej časti a samostatne hádankárskej časti.


majstrovskí DUNAJCI Ľ.Kordisch, L.Žitňák, J.Fehér, V.Šimčisko, S.Strmeň a L.Hruška

Gumkáči a Zelenáči
nebyť druhej krížovky kde nazbierali 156 chýb bol ich výsledok príjemným prekvapením
   


 
Tri krížiky - pomocou nich sa kedysi označoval vek. Tri rímske desiatky boli tento rok aj v znamení Majstrovstiev Slovenska v riešení krížoviek a hádaniek družstiev. Tridsiatka na krku a predsa krásny vek. Jubilejné podujatie pre všetkých, čo holdujú krížovkám a hádankám. Nové priestory, nová atmosféra, nové úlohy. Sobota 22.11.2008 privítala na 30.ročníku Majstrovstiev Slovenska družstiev v riešení krížoviek a hádaniek prekvapivo až 13 tímov. Bohaté zastúpenie riešiteľov dávalo znať, že pôjde naozaj do tuhého, čo sa v konečnom dôsledku aj potvrdilo. Športovou terminológiou povedané, rozhodnúť musela cieľová fotografia. Taký vyrovnaný súboj sa odohrával v priestrannej sále hotela Slovakia v Žiline. Potešilo, že medzi účastníkmi boli zastúpené aj družstvá spoza rieky Moravy a tak sa po dlhých 18 rokoch opäť zišli starí známi. Spomienkam bol venovaný aj výročný bulletin, ktorý bol akýmsi obzretím sa na roky minulé a spomínaniu na predchádzajúce ročníky a ľudí, ktorí počas 30 rokov boli súputníkmi a spoluorganizátormi pri tomto majstrovskom podujatí.

XXX. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
ŽILINA - 22.11.2008

s finančnou podporou mesta Žilina
a Žilinského samosprávneho kraja


 1.DUNAJCI 2 (Bratislava)
  Viktor Šimčisko, Stanislav Strmeň, Ján Fehér, Ladislav Žitňák, Ľudovít Kordisch, Miloš Hruška
 2.BÔBARI 7 (Prievidza)
  I.Filadelfi, M.Chudý, M.Hájiček, L.Hriň a S.Plachý ako hosť
 3.ŽILINCI 7 (Žilina)
  P.Paďour, I.Platzner, J.Jablonský, E.Dressler, P.Samec
 4.TATRANEC 7 (Poprad)
  Š.Tatarko, J.Turek, E.Rigdová, M.Kandrik, M.Tomáš, J.Rybka
 5.TORYSEK 8 (Prešov)
  D.Vojník, P.Husár, L.Gonda a R.Moško a R.Čačko ako hostia
 6.GORALI 11 (Stará Ľubovňa)
  M.Ploščica, P.Vychovalý ml. a st., P.Sloboda a J.Kubove ako hosť
 7.PODJAVORINCI 17 (Nové Mesto n/V.)
  J.Vaško, Ľ.Koštialová, J.Psotný a J.Páleník ako hosť
 8.ŠÍRAVAN 17 (Michalovce)
  A.Hnáth, J.Struňák, M.Baťalík, Š.Varšaník
 9.RUŽA 19 (Ružomberok)
  M. a I.Šuňavcovci, J.Makovník
10.ZELENÁČI + GUMKÁČI 19 (Zlaté Moravce + Púchov)
  E.Škulová, M.Demiger, D.Šmikniar, Š. a P.Gašpárovci, J.Rybnikář
11.VALAŠI 20 (Vsetín)
  I.Kovářová, J.Sýkora, P.Štefek a D.Lančarič ako hosť
12.TURIEC 22 (Martin)
  R.Strcula, M.Ďurech, F.Genšorík, I.Šarkan
13.HUTNÍČEK 26 (Třinec)
  J.Nerodil, J.Valkus, K.Smigová
celkom 13 družstiev

 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
XXXI. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
ŽILINA - 22.11.2009

 1.ŽILINCI 2 (Žilina)
  Peter Paďour, Igor Jakubček, Peter Samec, Igor Platzner, Jaroslav Jablonský, Erich Dressler
 2.GORALI 4,5 (Stará Ľubovňa)
  M.Ploščica, P.Sloboda, J.Droppa, R.Žačok, P.Vychovalý ml. a st.
 3.TATRANEC 6,5 (Poprad)
  J.Turek, Š.Tatarko, J.Rybka, E.Rigdová, A.Rigda
 4.TORYSEK 7 (Prešov)
  D.Vojník, L.Gonda + A.Hnáth, J.Struňák a R.Moško ako hostia
 5.KOUMÁCI 10 (Zábřeh)
  D.Lančarič
 6.PODJAVORINCI 12 (Nové Mesto n/Váhom)
  J.Psotný, J.Vaško a J.Páleník ako hosť
 7.K1Z 14 (Bratislava)
  E.Škulová, B.Lehotská M.Demiger, J.Slíž
celkom 7 družstiev


ŽILINCI v zlatom "obložení", ktoré ich právňuje honorovať sa titulom majstri Slovenska
zľava Peter Paďour, Igor Jakubček, Peter Samec, Igor Platzner a Jaroslav Jablonský

Gorali sa konečne vymanili z dlhoročného medailového pôstu
Miroslav Ploščica, Peter Sloboda, Ján Droppa, Pavol Vychovalý st. a ml. a Radoslav Žačok
KONEČNE - prvej medaily zo súťaže družstiev sa krúžok Tatranec dočkal až na 31. ročníku
= hlavná vec ale že je =
Štefan Tatarko, Ján Rybka, Emília Rigdová st., Andrej Rigda a Ján Turek ml.

žrebovania doplnkových cien sa ujal Stanko Strmeň autor hádaniek
   
     KRÍŽOVKY
 1.Žilinci 1
 2.Gorali 2
 3.Torysek 3
 4.Tatranec 5
 5.Koumáci 219
 6.Podjavorinci 437
 7.K1Z 830
   HÁDANKY
 1.Žilinci 26
 2-3.Gorali 23
 2-3.Tatranec 23
 4.Torysek 22
 5.Koumáci 17
 6.Podjavorinci 16
 7.K1Z 6
 

Výnimočne, azda po prvý krát v histórii, sa krížovkársko-hádankársky šampionát Slovenska konal v nedeľu a bolo to presne do roka a do dňa. Nič to však nezmenilo na fakte, že stať sa najúspešnejším kolektívom v namáhaní si mozgových závitov nie je veru jednoduché. Navyše, keď sa tento rok postarali o súťažné diela kvalitou autorov azda najlepší krúžok Dunajci.
Krížovky a hádanky pozná ľudstvo už takmer 100 rokov. Niektorí ich lúštia pre zábavu a relax, iní pre vlastné sebavzdelávanie, sú však aj takí, ktorí si v správnosti a rýchlosti lúštenia merajú navzájom svoje sily a schopnosti. Takýchto nadšencov tradične hostila Žilina, kde sa konali už 31. Majstrovstvá Slovenska družstiev v riešení krížoviek a hádaniek. Súťaže sa mohli zúčastniť nielen členovia jednotlivých krúžkov, ale v podstate každý, kto obľubuje tento druh športového vyžitia. Navyše v tejto súťaži nešlo len o lúštiteľské schopnosti, ale aj o kolektívneho ducha, čo sa tento rok aj potvrdilo.

Podujatie od tohto roku však prechádza významnou zmenou v autorskom zabezpečení. Doposiaľ sa na príprave krížoviek a hádaniek podieľali konkrétni autori, minulé roky však ukázali, že je čoraz ťažšie nájsť takých, ktorí by kvalitou zodpovedali úrovni, ktoré vyžaduje národný šampionát. A keďže nie všetky krúžky poriadajú regionálne turnaje, tak táto povinnosť i česť bude od tohto roku pripadať prevažne im. Tým prvým boli vlaňajší majstri Dunajci, ktorí pripravili úlohy na vrcholnej úrovni zodpovedajúcej menu krúžku i myšlienke tohto podujatia. Líder krúžku Stanislav Strmeň navyše vypomáhal aj pri milej povinnosti spojenej so žrebovaním hlavnej ceny, ktorú absolvoval s patričnou eleganciou jemu vlastnou. Napínavé stretnutie prinieslo nielen vyrovnané súboje, ale aj ďalší historický zápis do análov šampionátu. Vyrovnanosť naznačili už úvodné krížovky, milo však prekvapil najmä jediný zástupca moravského krúžku Koumáci, ktorý sám dokázal držať krok s družstvami, čo mali 3-4 násobne väčší počet riešiteľov. Majstrovský titul si minimálne na jeden rok privlastnil krúžok ŽILINCI, ktorý dosiahol tento výsledok v roku, keď si pripomína 50. výročie svojho založenia. Striebornú priečku si vylúštili GORALI zo Starej Ľubovne, ktorí si na miesto medzi najlepšou trojicou museli počkať dlhých 8 rokov. Bronzovú priečku obsadil krúžok TATRANEC z Popradu, ktorý medailové umiestnenie získal vôbec po prvý krát a konečne sa zbavil zemiakovej kliatby. Bolo to však opäť veľmi tesné, malé zaváhanie, preklep, o jednu viac alebo menej vyriešenú hádanku a mohlo to všetko skončiť inak. Čas sa už ale vrátiť nedá a tak to už na večné veky zostane pre tento rok takto.


Tatranec bude asi musieť pouvažovať nad tým,
prečo im to v minulých rokoch nešlo, dnes
mali vo svojich radoch výnimočného člena
Adriána Rigdu a zrazu motyka vystretlila

líder Žilincov Peter Paďour si to asi
neuvedomoval, ale domáci sa prepracovali
na post druhého najúspešnejšieho krúžku
v súťaži družstiev v tomto storočí

pomocníci Toryseku sa v podobe pánov
dôchodcov veru aj snažili, na medailu
to dnes nestačilo - aj keď veľa nechýbalo

držiteľ hlavnej ceny J.Turek mal tento rok dvojnásobnú radosť, on získal skvelý mok
a krúžok bronz a zrazu bolo čo zapíjať

K1Z bojoval po prvýkrát samostatne
na lepší výsledok chýbali ešte skúsenosti

moravských Koumákov zastupoval
len D.Lančarič a naozaj skvele

Torysek bol len v minimálnom zložení a musel
sa spoľahnúť na výpomoc voľných riešiteľov
z iných krúžkov

nových majstrov predčila vynikajúca súhra a
vzájomné dopĺňanie sa, v tom bola ich sila a
zároveň ukážka, prečo sa im v posledných
rokoch tak darí

individuálne to trojici Páleník, Vaško, Psotný
na turnajoch občas ide, v súťaži družstiev
však nie a nie dosiahnuť lepší výsledok
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
     KRÍŽOVKY
 plusové body
 1.Bôbari 1046
 2.Žilinci 1025
 3.Dunajci 1018
 4.Tatranec 1005
 5.Gumkáči 848
 6.Šíravan 814
 7.Ruža 406
 8.Podjavorinci 197
 9.K1Z 175
10.Koumáci 158
11.Torysek 140
 HÁDANKY
 s koeficientami
 1.Dunajci 24
 2.Žilinci 24
 3.Bôbari 16
 4.Šíravan 15
 5.Gumkáči 14
 6.Tatranec 14
 7.Podjavorinci 10
 8.Torysek 6
 9.Ruža 5
10-11.Koumáci 4
10-11.K1Z 4

Tohtoročný slovenský šampionát v riešení krížoviek a hádaniek družstiev autorsky zabezpečoval krúžok Gorali, ktorý však žiaľ nesplnil očakávania, ktoré boli do neho vkladané.

Po Dunajcoch dostali tú česť zabezpečiť šampionát Gorali. Napriek snahe sa však nevyhli chybám, ktoré v určitom okamihu naštrbili dobrú autorskú povesť, ktorá predchádzala členov krúžku. Najviac okaté to bolo v krížovke P.Slobodu, ktorá obsahovala nedostatky nielen v legende, ale časovo vôbec spolu s ostatnými, nebola "odladená" na limit 90 minút. Nekorektné bolo aj čiastočné radenie autora jednotlivým tímom, čím sa nedodržala toľko požadovaná úroveň fair play a rovnocenné podmienky pre každého, čo hodnotila väčšina prítomných. Treba sa preto z tohto ročníka poučiť a podobných faux pas v budúcnosti vyvarovať. Samotná súťaž prebiehala už so zapracovanou novinkou, kde bol počet členov v jednom družstve obmedzený maximálne na 4, pričom nebolo možné kombinovať družstvo z členov rôznych krúžkov. Možnosť "postaviť" viac družstiev nevyužil žiaden krúžok, napriek tomu sme zaznamenali za posledné 10-ročie dvojciferné číslo už po druhýkrát (z toho jedno z Moravy). Tohtoročné Majstrovstvá Slovenska družstiev v riešení krížoviek a hádaniek o putovný pohár SZHaK boli možno aj preto veľmi vyrovnané, navyše takú vyrovnanosť aká bola dnes, si nepamätala ani história. V súťaži o celkového víťaza sa hodnotí súčet poradí v krížovkách a hádankách a rovnaký výsledok tento rok dosiahli až tri tímy. To však nebolo všetko. Rovnaký súčet totiž dosiahli aj tímy na štvrtom až šiestom mieste a tak muselo rozhodovať nepopulárne pravidlo "lepšie postavenie v krížovkách". Ani jeden z medailových družstiev nebol "čistého" razenia. Majstrami Slovenska pre rok 2010 sa po dlhých 12 rokoch stali BÔBARI z Prievidze (I.Filadelfi, M.Chudý, L.Hriň a už za Bratislavčana presťahovaný M. Hájiček), strieborný darčekový kôš si odniesli domáci ŽILINCI (P.Paďour, P.Samec, I.Platzner a Kysučan J.Jablonský), bronzová nádielka putovala do rúk DUNAJCOV (V.Šimčisko, S.Strmeň a M.Hruška z Bratislavy a L.Žitňák zo Šale).


turnaj podporil 
časopis RELAX,  a časť nákladov bola hradená z príspevkov 2% poskytnutých SZHaK

 
   
XXXII. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
ŽILINA - 02.10.2010
 1.BÔBARI 4 (Prievidza)
  Ivan Filadelfi, Milan Chudý, Ladislav Hriň, Miroslav Hájiček
  
 2.ŽILINCI 4 (Žilina)
  P.Paďour, P.Samec, I.Platzner, J.Jablonský
 3.DUNAJCI 4 (Bratislava)
  V.Šimčisko, S.Strmeň, M.Hruška, L.Žitňák
 4.TATRANEC 10 (Poprad)
  Š.Tatarko, J.Turek, E.Rigdová, M.Kandrik
 5.GUMKÁČI 10 (Púchov)
  Š. a P.Gašpárovci, I.Pastucha, J.Rybnikář
 6.ŠÍRAVAN 10 (Michalovce)
  A.Hnáth, J.Struňák, M.Baťalík, L.Gonda
 7.PODJAVORINCI 15 (Nové Mesto n/Váhom)
  J.Vaško, J.Psotný
 8.RUŽA 16 (Ružomberok)
  M. a I.Šuňavcovci
 9.TORYSEK 19 (Prešov)
  J.Pavlík
10.K1Z 19,5 (Bratislava)
  B.Lehotská, E.Škulová, M.Demiger, I.Štiptová
11.KOUMÁCI 20,5 (Zábřeh - ČR)
  D.Lančarič
celkom 11 družstiev
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
XXXIII. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
ŽILINA - 08.10.2011
alebo ako Šíravan rozdeľoval medaile

 1.TATRANEC 4 (Poprad
  Emília Rigdová, Štefan Tatarko, Ján Turek, Milan Tomáš
 2.BÔBARI 5 (Prievidza)
  Milan Chudý, Ivan Filadelfy, Miroslav Hájiček
 3.ŽILINCI 5 (Žilina)
  Igor Platzner, Peter Paďour, Jaroslav Jablonský, Igor Jakubček
 4.ŠÍRAVAN 7 (Michalovce)
  M. a B.Baťalíkovci, L.Gonda, A.Hnáth
 5.GUMKÁČI 11 (Púchov)
  P. a Š.Gašpárovci, I.Pastucha, J.Rybnikář
 6.TORYSEK 12 (Prešov)
  P.Husár, D.Vojník, J.Pavlík
 7.GORALI 13 (Stará Ľubovňa)
  M.Ploščica, P.Sloboda, J.Droppa, P.Vychovalý
 8.PODJAVORINCI 16 (Nové Mesto n/V.)
  J.Psotný, J.Páleník
 9.DUNAJCI 17 (Šaľa)
  L.Žitňák (riešil sám za celé družstvo)
10.K1Z 20 (Bratislava)
  B.Lehotská, M.Demiger, D.Demigerová, I.Štiptová
celkom 10 družstiev
mimo súťaž (zmiešané družstvá)
KABRŇÁCI MIX
  V.Jemelík a P.Vejchoda (Kabrňáci), P.Štefek (Valaši)
SEVERNÁ MORAVA
  D.Lančarič (Koumáci), J.Sýkora (Valaši)
celkom 12 družstiev

   
    KRÍŽOVKY
 1.Bôbari 2
 2.Žilinci 3
 3.Tatranec 5
 4.Torysek 6
 5.Šíravan 7
 6.Gumkáči 11
 7.Gorali 13
 8.Dunajci 34
 9.Podjavorinci 142
10.K1Z 176
mimo súťaž
Kabrňáci mix 18
Severná Morava 36
 HÁDANKY
 1.Tatranec 18
 2.Šíravan 16
 3.Žilinci 16
 4.Bôbari 16
 5.Gumkáči 14
 6.Gorali 12
 7.Podjavorinci 10
 8.Torysek 8
 9.Dunajci 7
10.K1Z 2
mimo súťaž
Severná Morava 11
Kabrňáci mix 8

Kristove roky - kto by to bol povedal. Pomaly najstaršie podujatie prichádza do stredných rokov. To však neznamená, že stráca na kvalite, skôr naopak. Prispel k tomu aj krúžok Ruža, ktorý sa tento rok autorsky postaral o všetky krížovky a hádanky i o samotnú organizáciu šampionátu. Najviac to "sadlo" krúžku TATRANEC, ktorý tak mohol osláviť svoje historické prvenstvo.

Čas veru beží ako bláznivý a ani sme sa nenazdali a dočkali sme sa už 33. pokračovania tohto vrcholného podujatia. Podľa dohody sa autorsky na ňom podieľal krúžok Ruža, ktorý tak mal po dlhej dobe príležitosť preukázať svoje schopnosti, pretože posledný turnaj pod ich hlavičkou sa konal ešte v roku 1988.

  

Už úvodný záujem 10 družstiev plus dve, vzhľadom na pravidlá turnajového poriadku mimo súťaž naznačil, že to tento rok môže byť zaujímavé. A to všetko napriek tomu, že tradične silných Dunajcov zastupoval len Laco Žitňák v pozícii osamelého riešiteľa, v trojici sa snažili o čo najlepší výsledok aj oklieštení Bôbari i Torysek, v plnom počte neprišli ani Podjavorinci, ktorí sa tento rok posilnili o Jozefa Páleníka. Všetko odštartovali tri krížovky, kde o poradí rozhodovali naozaj maličkosti. Ktoré družstvo si nedalo dostatočne pozor a len na krátky okamih poľavilo zo svojej sústredenosti, doplácalo na drobné chybičky a preklepy, ktoré dnes hrali veľmi dôležitú rolu. Veď po tejto časti malo napríklad zmiešané družstvo hostí z Moravy (Kabrňáci mix) pohybujúce sa na priebežnom 8. mieste len 18 chýb (a to sa riešilo pochopiteľne v slovenčine).

  
Laco Žitňák si trúfol riešiť aj sám

Dobre sa za obhajobou titulu rozbehlo tri Bôbarov z Prievidze, výborne im však sekundovali domáci Žilinci, ktorým sa majstrovský pohár podarilo získať už trikrát a na medailových miestach sú nepretržite od roku 2002. Ako dobre rozbehnutý vlak išiel však aj oslabený Torysek (po krížovkách štvrtý) a paradoxne celkom držať krok dokázal za Dunajcov aj Laco Žitňák. Naopak trochu prekvapivo chybovali Gorali a to v podstate prišli s tým najlepším čo majú. Tuhý boj pokračoval aj v hádankárskej časti, kde to bolo asi najvyrovnanejšie za posledných 10 rokov. Až tri tímy mali po vyhodnotení rovnaký počet 16 hádaniek. Paradoxne jeden z trojice týchto tímov rozhodol o tom, kto bude po spočítaní poradí za obidve kategórie celkovým víťazom. Šíravanci sa totiž rozhodli odovzdať hádanky v povolenom limite predčasne a tak sa pri rovnosti počtu vyriešených hádaniek mohli pýšiť druhým miestom. Medzi Žilincami a Bôbarmi muselo nastať počítanie, kto z tejto dvojice mal podľa pravidiel vyriešené náročnejšie hádanky. Jednoduchý matematický úkon stanovil poradie v hádankách, ale až po tomto si organizátori uvedomili, ako Šíravan zamiešal karty. Nebyť toho, že chlapci z Michaloviec odovzdali predčasne, bolo by na druhom mieste v riešení hádaniek družstvo Bôbarov, čím by sa v súčte vyrovnali družstvu s Popradu a pri pravidle rovnakého poradia 1+3 a 3+1 by sa majstrami vzhľadom na lepší výsledok v krížovkách stali Prievidžania. A tak aj keď sa Šíravanec M.Baťalík najprv trochu hneval, lebo nepostrehol, že pri predčasnom odovzdávaní zostáva krúžku ešte minimálne 5 minút, nakoniec bol asi s výsledkom spokojný. Michalovčania tak svojim krokom rozhodli, že celkovým víťazom spoločnej súťaže krížoviek a hádaniek sa stalo družstvo z krúžku TATRANEC, ktorí tak ovládli krížovkársko-hádankárske majstrovské súťaže v tomto roku na plnej čiare. Krížovkársky titul v súťaži jednotlivcov, bronz zo súťaže družstiev, prvé miesto v hádankárskej súťaži družstiev stavia rok 2011 na najvýznamnejšie miesto krúžku spod Tatier.


podujatie podporili 
časopis RELAX, ŽILINSKÝ VEČERNÍK, CENTRUM VOĽNÉHO ČASU SPEKTRUM Žilina a časť nákladov bola hradená z príspevkov 2% poskytnutých SZHaK

 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 

Podujatie
s podporou
ŽILINSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO
KRAJA
  
  
cenami dnes boli darčekové
koše plné najmä ovocia
Podľa autorského plánu súťaž pripravil krúžok Podjavorinci, ktorého rukopis poznal len málokto a tak postupne rástlo očakávanie, ako a čím dokážu prekvapiť. A naozaj prekvapili. Raritou bolo, že niektoré krúžky mali len po jednom zástupcovi a napriek tomu sa vôbec nestratili. Veru klobúk dolu.
  
krúžok Tatranec to dnes prepálil
Človek by povedal, že takáto situácia nastať nemôže a predsa sa stalo. Na 34. šampionáte družstiev sa stretlo až 15 tímov, z toho ale desať nemalo plný počet, pričom štyri krúžky reprezentoval len jediný ich zástupca. Ani tento handicap však prekvapivo neznamenal taký prepad v poradí, akoby sa dal predpokladať. Vlaňajší majster naopak riešil inú dilemu a to, ako pri zvýšenom záujme členov krúžku poskladať tímy čo najlepšie. Ako jediný krúžok preto vyslal dva, ale žiaľ, ani tento ťah im pri obhajobe titulu nepomohol.

osamotený Chrobák Pavol Tibenský
 
Tohtoročné majstrovstvá družstiev pripravil autorsky krúžok Podjavorinci, ktorý už v lete hlásil "všetko pripravené". Úvodné krížovky naozaj boli pripravené na výbornej úrovni a hlavne všetky boli riešiteľné aj pre trochu menej zdatných riešiteľov. Práve tento fakt pravdepodobne prekvapil krúžok Tatranec, ktorý v snahe o zopakovanie vlaňajšieho prvenstva pozabudol na precíznu kontrolu svojich riešení a aj keď odovzdával ako prvý nevyhol sa úplne triviálnym chybám ako dĺžeň, mäkčeň a podobne. Pravdepodobne tento fakt spôsobil, že fanúšikovia krížoviek a hádaniek spod Tatier sa tento rok nedostali ani na stupne víťazov a prepadli sa až na celkové piate miesto. Tento výpadok im chýbal aj v celoročnej súťaži Grand Prix, kdekde pri optimálnom výkone mali šancu na celkové prvenstvo. Absolútne excelentne si s krížovkami poradili prievidzskí Bôbari. Nielenže odovzdávali všetky tri pripravené krížovky pár minút po Popradčanoch, ale ani v jednej nezaznamenali čo i len jedinú chybu. Len v trojici a to dokonca s dvojicou, čo viac súťaží v  slabšej "B" kategórii, si veľmi dobre počínal krúžok Šíravan z Michaloviec.
  
Anton Hnáth dosiahol nielen na medailu
ale aj žrebovanú cenu
Spomedzi všetkých družstiev odovzdávali až na šiestom mieste, vsadili však viac na správnosť riešenia a to sa im vyplatilo. Aj keď sa nevyhli dvom chybičkám, po krížovkách im patrilo priebežné tretie miesto, čo im pri ich výborných znalostiach hádaniek dávalo veľké šance. Po krížovkách síce boli druhí Gorali, tým však chýbal historicky najlepší slovenský riešiteľ Miroslav Ploščica, ktorý zvykol dominovať práve v hádankách a tak bolo otázkou, či si dokážu udržať svoje postavenie aj po prešmyčkách, zámenkách a iných slovíčkárskych tajoch.
 KRÍŽOVKY
 1.Bôbari 0
 2.Gorali 1
 3.Šíravan 2
 4.Žilinci 3
 5.Tatranec 6
 6.Ruža 9
 7.Torysek 47
 8.Gumkáči 221
 9.Chrobáci 227
10.K1Z 349
11.Dunajci 361
12.Tatranec "B" 605
13.Turiec 700
14.Leukaristos 805
15.Pani myš 943
 HÁDANKY
 1.Žilinci 14
 2.Šíravan 13
 3.Tatranec 13
 4.Ruža 10
 5-6.Gorali 9
 5-6.Bôbari 9
 7.Gumkáči 8
 8.Pani myš 4
 9.Turiec 2
10-11.Torysek 2
10-11.Dunajci 2
12-14.Chrobáci 1
12-14.K1Z 1
12-14.Tatranec "B" 1
15.Leukaristos 0
 
V nich sa podarilo presadiť domácim Žilincom, ktorý síce takticky odovzdali pred časovým limitom, nebolo to však potrebné, pretože zo všetkých tímov mali najväčší počet vyriešených hádaniek. To isté zrealizovali Šíravanci a oplatilo sa im. Práve tento krok ich čo do súčtu poradí zrovnal so Žilincami a tak sa muselo použiť pravidlo lepšieho umiestnenia, čo mali práve "hostitelia" vďaka prvému miestu za hádanky. Plný čas sa snažil využiť Tatranec, ktorému keby sa podarili ešte dve hádanky, odniesol by si putovný pohár naspäť do krúžkovej vitríny. Nedarilo sa Bôbarom, ktorí to mali skvele "rozohrané", hádanky ich však sklamali a museli sa uspokojiť v hádankách až s deleným piatym miestom a celkovo tak nenadviazali na majstrovský triumf z roku 2010.
   
XXXIV. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
ŽILINA - 20.10.2012
alebo ako Tatranec prehajdákal titul

 1.ŽILINCI 5,0 (Žilina)
  Jaroslav Jablonský, Igor Platzner,
  Peter Samec, Peter Paďour
 2.ŠÍRAVAN 5,0 (Michalovce)
  A.Hnáth, J.Struňák, L.Gonda
 3.BÔBARI 6,5 (Prievidza)
  M.Chudý, I.Filadelfi,
  M.Hájiček, L.Hriň
 4.GORALI 7,5 (Stará Ľubovňa)
  P.Sloboda, J.Droppa,
  P.Vychovalý st. a ml.
 5.TATRANEC 8,0 (Poprad)
  J.Turek ml., Š.Tatarko,
  E.Rigdová st., M.Tomáš
 6.RUŽA 10,0 (Ružomberok)
  J.Makovník ml., M. a I.Šuňavcovci
 7.GUMKÁČI 15,0 (Púchov)
  I.Pastucha, J.Rybnikář
 8.TORYSEK 17,5 (Prešov)
  D.Vojník, J.Pavlík
 9.DUNAJCI 21,5 (Šaľa)
  L.Žitňák
10.CHROBÁCI 22,0
  (Brezová pod Bradlom)

  P.Tibenský
11.TURIEC 22,0 (Martin)
  J.Farkaš
12.PANI MYŠ 23,0
  (Bratislava + Žilina)
  K.Pokorná, M.Pokorný,
  Bakurová, Tinková
13.K1Z 23,0 (Bratislava)
  B.Lehotská, M.Demiger, I.Štiptová
14.TATRANEC "B" 25,0 (Poprad)
  F.Cvengroš, A.Rigda
15.LEUKARISTOS 29,0 (Trenčín)
  R.Moško
celkom 15 družstiev


mediálny partnerpartneriK.A.T.PEGASa časť nákladov bola hradená
z príspevkov 2% venovaných
Slovenskému zväzu
hádankárov a krížovkárov

zlatí ŽILINCI

strieborní a šťastní ŠÍRAVANCI

BÔBARI mali teraz len na bronz

za DUNAJCOV znovu sám Ladislav Žitňák

GORALI posmutnele dosiahli len na "zemiaky"

tím PANI MYŠ sa poskladal len pred súťažou
z jednotlivcov, ktorí neboli vedení
v žiadnom z krúžkov 

Barbora Pokorná mala dnes šťastie až na 2 ceny
holiaci strojček ocení asi viac manžel
o túto sa snáď dokázali podeliť obaja
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
XXXV. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
ŽILINA - 26.10.2013
alebo bravúra JPP + S

 1.ŽILINCI 2 (Žilina)
  majstri vo vydaní JPP+S (pre neznalých začiatky priezvisk)
  Jaroslav Jablonský, Peter Paďour, Igor Platzner, Peter Samec
 2.ŠÍRAVAN 5 (Michalovce)
  Lucián Gonda, Anton Hnáth, Juraj Struňák
 3.BÔBARI 5 (Prievidza)
  Milan Chudý, Ivan Filadelfi, Miroslav Hájiček, Ladislav Hriň
 4.TORYSEK 9 (Prešov)
  Dušan Vojník, Pavol Husár, Jozef Pavlík
 5.TATRANEC 11 (Poprad)
  Emília Rigdová st., Anton Hajovský,
  Milan Kandrik, František Cvengroš
 6.VALAŠI 12 (Vsetín)
  Jiří Sýkora, Ivona Kovářová, Petr Štefek, Radovan Juráň
 7.GUMKÁČI 14 (Púchov)
  Ivan Pastucha, Ján Rybnikář, Peter Gašpár
 8.PANI MYŠ 15 (Bratislava)
  Barbora Pokorná, Michal Pokorný, Michal Mikuš, Jana Szolgayová
 9.RUŽA 17 (Ružomberok)
  Ivan Šuňavec, Miroslav Šuňavec
 mimo súťaž (zmiešané družstvo)
 GORALI +TURIEC
(Stará Ľubovňa + Martin)

  Peter Sloboda, Ján Droppa, Pavol Vychovalý st.
  + Roman Strcula
 mimo súťaž (vzdali) JAKUB (Žilina)
  Marta Franeková, Magdaléna Brozmanová, Jozef Kaprál
celkom 11 družstiev

POSTREH:
Po roku sa zopakovali nielen všetky tri medailové posty, rovnaké družstvo ako vlani píšeme však aj na piatom a siedmom mieste. :-)
partneri a sponzori
 
časť nákladov bola
 hradená z príspevkov
2% venovaných
 Slovenskému zväzu
 hádankárov
 a krížovkárov 


obhajcovia titulu ŽILINCI = Peter Samec, Peter Paďour, Igor Platzner, Jaroslav Jablonský

momentka "daj ho sem" predchádzala odovzdaniu pohára víťazov

ŠÍRAVAN aj v trojici atakoval prvé zlato = Juraj Struňák, Lucián Gonda, Anton Hnáth

11-ty bronz pre BÔBAROV = Miroslav Hájiček, Milan Chudý, Ivan Filadelfi, Ladislav Hriň

bratia Šuňavcovci

zmiešaný tím P.Sloboda, R.Strucla, 
J.Droppa, P.Vychovalý st. musel byť 
hodnotený mimo poradia

Tatranec sa snažil, hádanky ich odsunuli
znovu na 5. miesto

Prešovčania dnes na medaile nedosiahli
   
Jubilejný ročník  mal pripadnúť krúžku Torysek. Ten chcel už skôr obnoviť Prešovský Wimbledon, na čo mal už časť úloh aj pripravených, tak veľa roboty by na MSR už nemuselo byť. Nakoniec sa ale o slovo vehementne prihlásil Maratónec a tak bol ďalší ročník pod jeho taktovkou.

po rokoch sme sa dočkali kompletného
a navyše oficiálneho tímu z Čiech
VALAŠI = Petr Štefek, Jiří Sýkora,
 Radovan Juráň, Ivona Kovářová

najlepší štart mali riešitelia z Prievidze
BÔBARI = Miroslav Hájiček, Ivan Filadefli,
Ladislav Hriň, bradatý Milan Chudý

GUMKÁČi si užívali súťaž s úsmevom
Ivan Pastucha, Peter Gašpár, Ján Rybnikář
 
V Žiline sa už stáva akýmsi pravidlom, že sa každým rokom z ekonomických dôvodov hľadá riešenie, ktoré by umožnilo uskutočniť plánované lúštiteľské podujatia. Tento rok podala pomocnú ruku Základná škola na ulici Karpatskej, kde sa športová hala zmenila na súťažnú, akurát sa v nej propagoval iný než telesný šport. Malé jubileum by si síce zaslúžilo honosnejšie priestory, nakoniec bolo v telocvični veľmi príjemne. Cez veľké okná pridalo na dobrej nálade aj jesenné slnko a tak sa všetci mohli pustiť do pripravených súťažných úloh. Tie tento rok pripravil krúžok Maratónci a už ich testovanie konzultantmi avizovalo zaujímavé lúštenie. Na úvod sa do súboja pustilo 11 družstiev. Začiatočníci zo Žiliny, ktorí zotrvali na súťaži po predchádzajúcej účasti na MSR v sudoku, sa rozhodli vzdať možnosti popasovať sa so slovíčkami. Majstrovské zadanie krížoviek im pripadalo príliš náročné na ich schopnosti a tak si ich zobrali na domácu úlohu a so šampionátom sa predčasne rozlúčili. Mimo súťaž ale bolo od začiatku ešte jedno družstvo.Napriek upozorneniu, že v mixovanej podobe nebude môcť družstvo v zmysle turnajového poriadku oficiálne súťažiť, sa členovia krúžkov Gorali a Turiec predsa len rozhodli zotrvať v zmiešanom zložení a tak si zalúštili aspoň pre dobrý pocit a vlastné potešenie. V súťaži na prvý pohľad najlepšie odštartovali Bôbari, ktorí pri voľnom pohľade viedli pred ostatnými tímami. V trojici sa im ale v polovici časového limitu priblížili Šíravanci, ktorí už o pár minút neskôr mali dve krížovky odložené bokom a dorábali len tú poslednú. Vyrovnane išli ale najmä Žilinci, ktorí si veľmi precízne medzi sebou kontrolovali hotové krížovky, čo sa im v konečnom dôsledku aj vyplatilo.
 
Pani Myš sa po roku výrazne zlepšila
M.Pokorný, B.Pokorná, M.Mikuš, J.Szolgayová

začiatočníci zo Žiliny si prišli šampionát len vyskúšať,
škoda že na ňom nezotrvali do konca
M.Franeková, M.Brozmanová, J.Kaprál

takto lúštia MAJSTRI
Šíravanci totiž s výrazne ušetreným časom odovzdali ako prví, v každej krížovke sa však nevyhli chybám a tak trochu doplatili na svoje vlastné ponáhľanie. Niektoré tímy sa trápili so skrytými tajničkami, kde boli ukryté diela a mená postáv z týchto diel známeho spisovateľa Johna Ronalda Reuela Tolkiena. Dvanásť takýchto tajničiek poriadne prevetralo znalosti z oblasti literatúry, kde sa dalo vypomôcť si aj filmovým spracovaním, po súťaži sa ale odhalil veľmi nepríjemný fakt, ktorý organizátorom ušiel. Bolo tým minimálne v jednom prípade neoprávnené používanie mobilného telefónu s web rozhraním a vyhľadávaním pomôcok cez internet. To, že sa niekto znížil aj k takémuto podvodu svedčí o jeho charaktere, čo už dodatočne nemalo zmysel riešiť, je to však signál k tomu, aby sa doplnili pravidlá turnajového poriadku a v budúcnosti zamedzilo aj takémuto "nešportovému" konaniu. Naopak s úsmevom sa "trápili" s krížovkami Gumkáči, ktorých odhaľovanie takých mien ako Bilbo Bublík, Gloch, či Frodo zabávalo a vytváralo aj takýto obraz súťaže. S krížovkami si dlho nevedeli dať rady ďalší začiatočníci, ktorí ale chceli vytrvať, čo ich vysoko ctí.Pani Myš, ako sa táto štvorica z Bratislavy nazvala, nie je registrovaným krúžkom, ale skôr partiou nadšencov, ktorí to začínajú skúšať a postupne prichádzať na nové a nové poznania ako sa dajú krížovky riešiť. V hádankách už navyše ukázali, že majú talent a vedeli sa včleniť už aj medzi tradičné družstvá. Poďme ale naspäť ku krížovkám. Po krúžku Šíravan sa po necelých 8 minútach rozhodli odovzdať Bôbari. Neznalosť Tolkienovej problematiky však doplatili na skryté tajničky. Krížovky mali totiž vyriešené úplne bezchybne, hľadanie tajničkových písmen však zabralo a keďže im téma nebola príliš blízka, skôr len triafali, na čo doplatili 8 chybami. Dobre išiel aj Tatranec, ktorým chýbala silná dvojica Turek-Tatarko. Aj v pozmenenom zložení však chybovali len v 9 prípadoch a hoci sa k tomu pridalo 13 písmen z tajničiek, stále to bolo prijateľné štvrté miesto. V limite stihli odovzdať ešte domáci. Tak ako sme uviedli, Žilinci mali dosť času na to, aby si vzájomne mohli kontrolovať nielen krížovky ale hlavami dokopy hľadať aj správne znenia skrytých tajničiek. Či využili skúsenosti rozprávkového literáta Petra Paďoura dnes už nezistíme, v každom prípade ako jediné družstvo mali absolútne všetko správne a mohli sa tešiť s nulou na konci a prvým miestom za krížovky. 
 KRÍŽOVKY
 1.Žilinci 0
 2.Šíravan 6
 3.Bôbari 8
 4.Tatranec 22
 5.Torysek 51
 6.Gumkáči 56
 7.Valaši 70
 8.Ruža 73
 9.Pani Myš 420
--------
Gorali 47
(mimo súťaž)
   HÁDANKY
 1.Žilinci 15
 2.Bôbari 14
 3.Šíravan 11
 4.Torysek 10
 5.Valaši 7
 6.Pani Myš 6
 7.Tatranec 6
 8.Gumkáči 3
 9.Ruža 1
--------
Gorali 8
(mimo súťaž)
 
Hádankárska časť priniesla klasické záludnosti autora Ivana Riasa, ktorý len nedávno uspel na celej čiare v autorskej súťaži v Čechách. Ten zostal verný svojmu naturelu a nachystal naozaj náročné hádanky, ktoré je možné riešiť len v kombinácii viacerých hádankárov. Dôkazom toho bol aj fakt, že ani jeden krúžok sa nedostal cez polovicu vyriešených hádaniek, Ruža (aj keď len v dvojčlennom vydaní) dokonca zvládla len jednu. V hádankách žiaľ klesli nádeje Tatrancov, o zvrat sa naopak snažil po krížovkách piaty Torysek. Trojici krúžkov zo Žiliny, Prievidze a Michaloviec sa ale dnes konkurovať nedalo. A to Šíravanci bojovali tradične znovu len traja. Ako jediný odovzdali predčasne len Bôbari, bolo to skôr už o taktike, kde pri rovnosti hádaniek mohol rozhodnúť čas odovzdania. Mať tak ešte jednu hádanku posunul by tento krok Bôbarov na úplný vrchol. Takto opäť prišlo k pravidlu krížovkárskej priority, pretože aj Šíravan aj Bôbari mali súčet poradí rovnaký. Po roku sa tak zopakovalo poradie na prvých troch miestach, čo sa stalo len po štvrtýkrát v 35 ročnej histórii šampionátu družstiev.
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
   
Situácia s priestormi sa zopakovala aj tento rok. Hľadanie bolo síce zdĺhavé, ale oplatilo sa. 36. ročník majstrovstiev Slovenska družstiev totiž prichýlila Základná škola na Gaštanovej ulici v Žiline. Táto škola má osobitný a progresívny prístup k žiakom a metódam vyučovania, vrátane poskytovania širokého spektra aktivít, ktoré na nej môžu žiaci využiť. Tak sme túto možnosť využili aj my. Súťaž autorsky kompletne zabezpečoval domáci Peter Samec, ktorý mal svoje diela hotové už v roku 2013, kolegiálne však vtedy prenechal priestor Košičanom a dokonca aj tento rok mali majstrovstvá mali pôvodne nachystať členovia krúžku Torysek. Peter Samec ale využil ročný odklad na vylepšenie svojich diel na vysoký kvalitatívny stupeň. Už krížovkárska časť dala odpoveď, že tomu tak aj bolo. Tri erbami prepojené krížovky, mali niekoľko pekných chytákov a skrytých tajničiek a tak veľmi záležalo na tom, ako dokážu členovia jednotlivých družstiev spolupracovať a nenachytať podľa možnosti ani jednu chybičku, čo len za obyčajný preklep.
V rámci súťaže sa registrovalo až 12 družstiev. Niektoré síce neboli v maximálnom zložení, ale i tak to bolo príjemné zistenie. A to chýbali už tradiční účastníci Valaši z Moravy, či tradične silní Dunajci z Bratislavy, šancu nevyužili ani košickí Maratónci. Vizuálne najlepšie odštartoval Šíravan. Vďaka svojmu lídrovi sa zdalo, že má mierny náskok pred domácim družstvom a Goralmi zo Starej Ľubovne. Postupne sa tento náskok vytratil a Šíravan začal strácať. Rovnomerným lúštením sa dopredu naopak posúval krúžok Bôbari z Prievidze, ale najrýchlejšie mali trojicu krížoviek vylúštenú domáci Žilinci. Po skúsenostiach z minulých rokov však obetovali pár minút a pre istotu skontrolovali riešenia ešte raz. Keď sa ako prví ozvali s predčasným odovzdaním, o pár sekúnd sa k nim hneď pridali Bôbari a neprešlo veľa času a odovzdával aj tretí krúžok Goralov zo Starej Ľubovne. Zostávajúce družstvá spotrebovali kompletný 90-minútový časový limit a tak bolo jasné, že víťaz pravdepodobne vzíde zo spomínanej trojice tímov. Šancu malo ale stále aj družstvo Šíravan z Michaloviec, pretože pri kvalitách zručných hádankárov A.Hnátha a L.Gondu to nemali ešte stratené. Celkom dobrá pozícia sa javila ešte aj pre krúžok Torysek, ktorý v rovnakom zložení skončil vlani štvrtý. Naopak strácal Tatranec, ktorý pricestoval len v dvojčlennom zložení, čo bola veľmi citeľná strata a zopakovanie majstrovského titulu z roku 2011 bola naozaj len v teoretickej rovine.
V hádankárskej časti sa prakticky od začiatku dostali do čela domáci Žilinci. Výborná spolupráca členov tímu sa napriek mierne pozmenenému zloženiu oproti vlaňajšku stále ukazovala ako najefektívnejšia zo všetkých. Už v polovici času určeného na lúštenie, mali Žilinci pred ostatnými družstvami náskok troch hádaniek. Na ďalších miestach to bolo ale veľmi vyrovnané a poradie sa menilo každým okamihom. Jediní, kto z pôvodnej pätice nestíhali, boli Prešovčania z Toryseku. Keďže podľa priebežného vývoja mohli o medaile zabojovať štyri krúžky a posun čo len o jedno miesto v hádankách menil aj celkové poradie šampionátu, bolo veľmi dôležité, ako sa komu bude dariť. Po vyčíslení pätice neriešených hádaniek sa zdalo, že všetci využijú maximálny čas na lúštenie a pokúsia sa o výsledok len počtom vyriešených hádaniek. Pár sekúnd pred okamihom, kedy bolo možné ešte odovzdať predčasne sa k tomuto kroku odhodlali Bôbari. Znamenalo to, že ak by iný krúžok dosiahol rovnaký počet hádaniek, Bôbari by v poradí skončili vďaka predčasnému odovzdaniu pred ním. Ostatní sa však pokúsili využiť posledných 5 minút na vylepšenie si skóre a treba povedať, že 4 družstvám sa to aj podarilo. A tak došlo k tomu, že až dve dvojice mali rovnaký počet vyriešených hádaniek a keďže ani jedno družstvo z nich nevyužilo možnosť predčasného odovzdania musela sa prepočítať obtiažnosť vyriešených hádaniek u každého družstva individuálne,. V jednom prípade sa podarilo toto pravidlo uplatniť, v tom druhom dopadlo aj toto hodnotenie rovnako a tak sa muselo stanoviť poradie ex aequo. V každom prípade sa však už tesne po skončení hádankárskej časti mohlo konštatovať, že Žilinci získali majstrovský titul po tretíkrát za sebou, čo sa doposiaľ podarilo len famóznym Dunajcom zo začiatkov tohto šampionátu a potom len v rokoch 2001-2003. Konkurencia je jednoducho už pestrejšia a aj preto je výsledok Žilincov o to hodnotnejší.
   
XXXVI. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
ŽILINA - 25.10.2014
alebo tretíkrát za sebou

 1.ŽILINCI 2,0 (Žilina)
  Jaroslav Jablonský, Igor Platzner,
  Igor Jakubček, Peter Paďour
 2.GORALI 5,0 (Stará Ľubovňa)
  Miroslav Ploščica, Peter Sloboda,
  Ján Droppa, Pavol Vychovalý ml.
 3.BÔBARI 5,0 (Prievidza)
  Milan Chudý, Ivan Filadelfi,
  Miroslav Hájiček, Ladislav Hriň
 4.ŠÍRAVAN 8,0 (Michalovce)
  Lucián Gonda, Juraj Struňák,
  Anton Hnáth
 5.TATRANEC 11,5 (Poprad)
  Ján Turek ml., Milan Kandrik (len dvaja)
 6.GUMKÁČI 12,5 (Púchov)
  Ivan Pastucha, Ján Rybnikář, Peter Gašpár
 7.TORYSEK 15,0 (Prešov)
  Pavol Husár, Dušan Vojník, Jozef Pavlík
 8.PODJAVORINCI 15,0 (N.Mesto n/V.)
  Jozef Vaško, Ján Psotný, Jozef Páleník
 9.RUŽA 17,0 (Ružomberok)
  Ivan a Miroslav Šuňavcovci (len dvaja)
10.PANI MYŠ 21,0 (Bratislava)
  Barbora a Michal Pokorní (len dvaja)
11.LEUKARISTOS 21,0 (Turiec)
  Rudolf Moško, Jozef Kumičík (len dvaja)
12.TURIEC 23,0 (Martin)
  Ján Farkaš (sám)
celkom 12 družstiev

mediálny partneri 
 
 
 KRÍŽOVKY
 1.Žilinci 0
 2.Gorali 0
 3.Bôbari 0
 4.Šíravan 2
 5.Torysek 36
 6.Tatranec 43
 7.Gumkáči 82
 8.Podjavorinci 117 
 9.Ruža 172
10.Leukaristos 204  
11.Turiec 239
12.Pani Myš 293  
 HÁDANKY
 1.Žilinci 23
 2.Bôbari 19
 3.Gorali 18/7
 4.Šíravan 18/11
 5-6.Gumkáči 12/22
 5-6.Tatranec 12/22
 7.Podjavorinci 11
 8.Ruža 8
 9.Pani Myš 6
10.Torysek 5
11.Leukaristos 4
12.Turiec 0

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
časť nákladov bola hradená
z príspevkov 2% venovaných
Slovenskému zväzu
hádankárov a krížovkárov
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
XXXVII. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
ŽILINA - 24.10.2015
české prekvapenie so slovenčinou

 -- ČESKO 4 (mimo súťaž)
  Vladimír Jemelík, Dušan Karkuš,
  Petr Vejchoda, Marie Švarcová
 1.TATRANEC 4 (Poprad)
  Štefan Tatarko, Ján Turek ml.,
  František Cvengroš, Anton Hajovský
 2.ŽILINCI 6 (Žilina)
  Igor Jakubček, Drahotín Lančarič,
  Peter Paďour, Jaroslav Jablonský
 3.BÔBARI 7 (Prievidza)
  Ivan Filadelfi, Milan Chudý,
  Miroslav Hájiček
 4.ŠÍRAVAN 9 (Michalovce)
  Lucián Gonda, Juraj Struňák,
  Anton Hnáth
 5.VALAŠI 16 (Vsetín)
  Jiří Sýkora, Petr Štefek,
  Ivona Kovářová
 6.PODJAVORINCI 16 (N.Mesto n/V.)
  Ján Psotný, Jozef Páleník
 7.RUŽA 17 (Ružomberok)
  Miroslav a Ivan Šuňavcovci
 8.LEUKARISTOS 18 (Trenčín)
  Rudolf Moško, Jozef Kumičík, Augustín Beňo
 9.PANI MYŠ 20 (Bratislava)
  Barbora a Michal Pokorní
10.MARATÓNCI 20 (Košice)
  Ivan Rias, Peter Bohuš
-- ZLEPENEC 21 (mimo súťaž)
  Stanislav Plachý, Ján Rybnikář,
  Ivan Šarkan, Juraj Bódi
-- RUGBY TEAM "21" 24 (mimo súťaž)
  Ján Droppa, Jozef Pavlík, Michal Palguta
celkom 13 družstiev

mediálny partnera časť nákladov bola hradená
z príspevkov 2% venovaných
Slovenskému zväzu
hádankárov a krížovkárov

   
Tohtoročné diela na lúštenie pripravil krúžok Torysek. Už boli hotové skôr, lebo touto úlohou boli pôvodne poverení už na predchádzajúci rok, ale vlani prenechali túto poctu Petrovi Samcovi. Šampionátu predchádzal Turnaj dvoch krajín, ktorý vznikol ako nápad riešiť spoločne české i slovenské krížovky a hádanky s cieľom pripomenúť si tak roky v spoločnom štáte, keď sa oficiálne používali obidva jazyky. Vďaka tomuto nápadu si do Žiliny našli cestu aj priatelia z Moravy a Čiech a treba povedať, že to našim poriadne natreli. 
 KRÍŽOVKY
 1.ČESKO 64
 2.Tatranec 157
 3.Bôbari 399
 4.Šíravan 476
 5.Žilinci 603
 6.Ruža 628
 7.Valaši 683
 8.Leukaristos 744
 9.Zlepenec 790
10.Podjavorinci 964
11.Rugby team "21" 1063 
12.Pani Myš 1134
13.Maratónci 1200
 HÁDANKY
 1.Žilinci 13
 2.Tatranec 11
 3.ČESKO 10
 4.Bôbari 8/1
 5.Šíravan 8
 6.Podjavorinci 7
 7.Maratónci 6
 8.Pani Myš 5/obtiaž.
 9.Valaši 5/obtiaž.
10.Leukaristos 4
11.Ruža 3/obtiaž.
12.Zlepenec 3/obtiaž.
13.Rugby team "21" 0
  
Aj keď farby Česka hájil pôvodom Slovák a jeden z bývalých pilierov krúžku Dunajci už desiatky rokov žijúci v Prahe Dušan Karkuš, ktorému zaiste slovenčina nerobila problémy, na začiatku to tak s úspechom českého tímu vonkoncom nevyzeralo. Najlepší rozbeh malo totiž družstvo z krúžok Šíravan vedené  Luciánom Gondom. Po približne 50 minútach si už odkladali prvú krížovku, potom sa žiaľ zasekli a postupovali veľmi pomaly. Takto sa do pomyselného vedia dostali Bôbari s tesným závesom družstva Tatranec. Obidva krúžky mali po 70 minútach lúštenia hotové už dve krížovky, aj keď ešte úplne nie na 100%, ale veľa naozaj nechýbalo. Vôbec sa nedarilo vlaňajším majstrom zo Žiliny, ktorí nie a nie dokončiť ani jednu krížovku. Zdá sa, že neznalosť autorského rukopisu kolegov z krúžku Torysek, ktorí na rozdiel od väčšiny ostatných autorov naozaj publikujú len výnimočne, asi urobila svoje. Paradoxne asi toto pomohlo priateľom z Čiech. Tí sa totiž postupne zlepšovali v každej z troch krížoviek a čím viac sa blížil časový limit, tým lepšie a plnšie ich krížovky vyzerali.
Hádanky boli už v réžii Žilincov, ktorí akoby sa zdravo nahnevali na nezdar v krížovkách. Dobre im ale sekundovali Tatranci, ktorí sa ich držali ako kliešť. V polovici určeného času mali rovnako 8 hádaniek a presvedčivo viedli pres ostatnými. Naozaj ťažké hádanky dali všetkým zabrať a ani najskúsenejší hádankári si veru nevedeli dať rady. Vylepšiť skóre sa pokúsil ešte Šíravan, Lucián Gonda ale nestačil na všetko sám. Veľmi dobre išli ale slovenské hádanky Petrovi Vejchodovi z Brna, ktorý v tandeme s Dušanom Karkušom napredovali celkom slušne.
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
Sxxx.
 KRÍŽOVKY
 1.Gorali 0 38:10
 2.Dunajci 0 43:37
 3.Ruža 1 51:00
 4.Tatranec 1 52:45
 5.Šíravan 2 38:20
 6.Bôbari 4 40:07
 7.Leukaristos 29 60:00
 8.Torysek 71 60:00
 9.Žilinci 101 44:17
10.Podjavorinci 104 60:00
 HÁDANKY
 1-2.Gorali 21 obtiaž.97
 1-2.Dunajci 21 obtiaž.97
 3.Žilinci 18
 4.Šíravan 13
 5.Bôbari 12
 6.Tatranec 11
 7.Podjavorinci 6
 8.Ruža 6
 9.Leukaristos 3
10.Torysek 2
  
V xxx.
   
XXXVIII. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
ŽILINA - 29.10.2016
rýchlosť a len rýchlosť

 1.GORALI 2,5 (Stará Ľubovňa)
  Miroslav Ploščica, Ján Droppa,
  Peter Sloboda, Pavol Vychovalý ml.
 2.DUNAJCI 3,5 (Bratislava)
  Viktor Šimčisko, Ladislav Žitňák,
  Miloš Hruška, Jozef Manca
 3.ŠÍRAVAN 9 (Michalovce)
  Lucián Gonda, Anton Hnáth,
  Jiraj Struňák
 4.TATRANEC 10 (Poprad)
  Štefan Tatarko, Ján Turek ml.,
  František Cvengroš, Anton Hajovský
 5.RUŽA 11 (Ružomberok)
  Miroslav a Ivan Šuňavcovci
 6.BÔBARI 11 (Prievidza)
  Ivan Filadelfi, Milan Chudý,
  Vladimír Kmeť, Miroslav Hájiček
 7.ŽILINCI 12 (Žilina)
  Peter Paďour, Jaroslav Jablonský
  Peter Samec, Igor Platzner
 8.LEUKARISTOS 16 (Trenčín)
  Rudolf Moško, Jozef Kumičík
 9.PODJAVORINCI 17 (N.Mesto n/V.)
  Jozef Vaško, Ján Psotný, Jozef Páleník
10.TORYSEK 18 (Prešov)
  Dušan Vojník, Pavol Husár, Jozef Papcún
celkom 10 družstiev

mediálny partnera časť nákladov bola hradená
z príspevkov 2% venovaných
Slovenskému zväzu
hádankárov a krížovkárov

xxx


 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
XXXIX. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
ŽILINA - 07.10.2017
spomienky na mená krúžkov a ich členov

 1.DUNAJCI 4 (Bratislava)
  Miloš Hruška, Ladislav Žitňák,
  Jozef Manca
 2.ŽILINCI 4 (Žilina)
  Peter Paďour, Jaroslav Jablonský
  Igor Jakubček, Igor Platzner
 3.TATRANEC 5 (Poprad)
  Štefan Tatarko, Milan Kandrik,
  Ján Turek ml., František Cvengroš
 4.ŠÍRAVAN 8 (Michalovce)
  Juraj Struňák, Anton Hnáth,
  Marián Baťalík, Lucián Gonda
 5.MARATÓNCI 11 (Košice)
  Ivan Rias, Stanislav Krajči,
  Peter Bohuš, Štefan Schrötter
 6.BÔBARI 12 (Prievidza)
  Miroslav Hájiček, Milan Chudý,
  Vladimír Kmeť
 7.GORALI 14 (Stará Ľubovňa)
  Miroslav Ploščica, Peter Sloboda,
  Ján Droppa, Pavol Vychovalý st.
 8.TORYSEK 14 (Prešov)
  Dušan Vojník, Pavol Husár,
  Jozef Papcún
 9.PODJAVORINCI 19 (N.Mesto n/V.)
  Jozef Kováčik, Ján Psotný,
  Jozef Páleník, Jozef Vaško
10.PANI MYŠ 21 (Bratislava)
  Barbora Pokorná, Michal Pokorný,
  Michal Mikuš, Jana Szolgayová
11.RUŽA 22 (Ružomberok)
  Miroslav a Ivan Šuňavcovci
  (len dvaja)
12.LEUKARISTOS 22 (Trenčín)
  Jozef Kumičík, Rudolf Moško
  (tiež len v dvojici)
13.MIX 26 (rôzne)
  Anton Hajovský (Poprad),
  Juraj Bódi (Detva),
  Radoslav Kern (?)
-- KLUB GUMKÁČOV (mimo súťaž)
  Ivan Pastucha (Gumkáči),
  Peter Gašpár (Gumkáči),
  Ján Rybnikář (Gumkáči),
  Matúš Demiger (K1Z)
celkom 14 družstiev

mediálny partnera časť nákladov bola hradená
z príspevkov 2% venovaných
Slovenskému zväzu
hádankárov a krížovkárov

zlatí DUNAJCI = L.Žitňák, M.Hruška a J.Manca

porada ŽILINCOV
  I.Jakubček, J.Jablonský, I.Platzner a P.Paďour

TATRANEC zvládol krížovky najlepšie
  M.Kandrik, J.Turek, F.Cvengroš a Š.Tatatrko (zakrytý)

ŠÍRAVAN potiahli hádanky
  L.Gonda, A.Hnáth, J.Struňák, M.Baťalík

BÔBARI opäť len v trojici
M.Chudý, V.Kmeť a M.Hájiček

PANI MYŠ opäť v 4-člennej veselej zostave
M.Pokorný, B.Pokorná, M.Mikuš, J.Szolgayová

tohtoroční medailisti
zľava ŽILINCI = Peter Paďour, Igor Platzner, Igor Jakubček a Jaroslav Jablonský
uprostred DUNAJCI = Jozef Manca, Miloš Hruška a Ladislav Žitňák
vpravo TATRANEC = Ján Turek ml., Štefan Tatarko, Milan Kandrik a František Cvengroš


   
Na 39. Majstrovstvách Slovenska družstiev v riešení krížoviek a hádaniek tri náročné krížovky a 30 hádaniek poriadne prevetralo mozgové závity početného štartového poľa, pretože na Považie zavítalo až 14 tímov, čo sa neudialo už poriadne dlhú dobu. Táto súťaž je špecifická v tom, že sa spočítavajú výsledky za obidve lúštiteľské oblasti a víťazom sa stáva to družstvo, ktoré má najlepšie poradie v súčte oboch kategórií.
Napriek náročnosti úloh to bolo na prvých troch miestach veľmi vyrovnané, pričom najmä krížovky neboli len o lúštení, ale aj o poznaní histórie SZHaK a tak trochu načretia do pamätí na niekedy už zabudnuté mená či už krúžkov, alebo mien bývalých členov SZHaK. Krížovky z dielne trojice autorov Ladislav Hriň, Stanislav Plachý a Pavol Gašparín dali teda zabrať. A možno práve to, že išlo o mix autorského kumštu, kde každý pri autor tvorbe krížovky dával do diela svoje vlastné know-how, dodávalo krížovkám väčšiu pestrosť a zaujímavosť.
Hádanky mali tiež iný rukopis. Na úlohu pripraviť majstrovské hádanky sa podujal Žilinčan Peter Samec. A aj on veru prispel takými hádankami, ktoré nie sú až tak bežné a riešitelia s nimi nemajú veľké skúsenosti. Práve takéto hádanky sú vhodné na tímovú súťaž, kde sa dávajú hlavy dohromady a hľadá sa to správne riešenie. Na začiatku sa veľmi dobre rozbehol Klub Gumkáčov, ktorý keby nebol zložení z dvoch krúžkov, mohol by súťažiť oficiálne a veru zamotal by poradím. Dosť dlho sa nedarilo Žilincom, ktorí akoby nepoznávali svojho kolegu a nevedeli prísť na to, čo a ako to povkladal do hádaniek a to napriek tomu, že na krúžkových stretnutiach si navzájom lúštia svoje diela a debatujú, ako sa ktorá hádanka má riešiť. V polovici určeného času sa do čela hádankárskej časti prepracovali riešitelia z krúžku Šíravan, ktorí v priebehu 6 minút odhalili správne znenie až 4 hádaniek. V závese za nimi boli v tom čase prekvapivo Maratónci, ktorým ale neskôr akoby odišiel dych a v druhej polovici súťaže vyriešili už len 3 hádanky.
Asi najlepší záver mali ale Dunajci. Približne 15 minút pred vypršaním určeného času sa dorovnali počtom vyriešených hádaniek (19) na Šíravan a Žilincov, pričom len o 1 hádanku menej mal v tom čase  Tatranec. Finiš bol naozaj famózny: Žilinci 20, Šíravan 20, Žilinci 21, Dunajci 20, Tatranec 19, Dunajci 21, Dunajci 22, Žilinci 22 (cca 6 minút do konca).
 

pre MIX to bola skúška ohňom - ale dobrá
J.Bódi, R.Kern a A.Hajovský

MARATÓNCI skončili v TOP 5
P.Bohuš (chrbtom), I.Rias,
Š.Schrötter (zakrytý) a S.Krajči 
A potom to prišlo. Predčasne ako prvý odovzdal Leukaristos (6), hneď za nimi Bôbari (12), pričom predčasné odovzdanie ešte stihli využiť Maratónci (17), ktorí urobili dobre, lebo si takto zaistili lepšie miesto v porovnaní s Goralmi a Klubom Gumkáčov (tiež 17). Ostatní bojovali až do konca. A Dunajcom sa to vyplatilo. Podarilo sa im totiž správne vyriešiť ešte dve hádanky a osamostatnili sa tak na čele. Tento ťah už nik nedokázal zopakovať a tak mali hádankárske prvenstvo isté.
 KRÍŽOVKY
 1.Tatranec 23
 2.Žilinci 87
 3.Dunajci 92
 4.Bôbari 148
 5.Šíravan 160
 6.Maratónci 233
 7.Torysek 307
 8.Gorali 346
 9.Podjavorinci 407 
10.Ruža 543
11.Leukaristos 609 
12.Pani Myš 820
13.Mix 925 
------------
Klub Gumkáčov 377 
 HÁDANKY
 1.Dunajci 24
 2.Žilinci 22
 3.Šíravan 20
 4.Tatranec 19
 5.Maratónci 17/čas
 6.Gorali 17/čas
 7.Torysek 13
 8.Bôbari 12/čas
 9.Pani Myš 12/obtiaž.
10.Podjavorinci 12/obtiaž.
11.Leukaristos 6/čas
12.Ruža 6
13.Mix 0 
------------
Klub Gumkáčov 17
  
V celkovom hodnotení to začalo byť zaujímavé až po poznaní obidvoch poradí - krížovkárskom i hádankárskom. Na treťom skončilo družstvo Tatranec z Popradu, ktorý mali súčet poradí 5 (prví boli v krížovkách a štvrtí v hádankách). Keby mali o jednu hádanku viac boli by majstri, pretože by v hádankách skončili tretí, čo by znamenalo totožný súčet 1+3 ako Dunajci, ale v krížovkách by boli lepší a to by rozhodlo. O prvom a druhom mieste muselo rozhodnúť až dodatočné pravidlo lepšieho umiestnenia. Strieborní skončili domáci Žilinci, ktorý mali súčet poradí 4 (druhí v krížovkách a druhí v hádankách), titul majstrov Slovenska si po dlhých 9 rokoch vybojoval krúžok Dunajci z Bratislavy v zložení Ladislav Žitňák, Miloš Hruška a Jozef Manca (štvrtého do maximálneho počtu ani nepotrebovali). Dunajci mali tiež súčet poradí 4, ale v hádankách boli prví a to bol rozhodujúci ukazovateľ pri rovnosti súčtu poradí (v krížovkách tretí).
GORALOM to dnes až tak nešlo
P.Vychovalý st., P.Sloboda,
M.Ploščica a J.Droppa (chrbtom)
LEUKARISTOS so šedinami
J.Kumičík a R.Moško
RUŽA tradične v dvojici
M. a I. ŠuňavcovciPODJAVORINCI chybovali najmä v krížovkách
J.Psotný, J.Kováčik,
J.Vaško a J.Páleník (zakrytý)
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
  
Čas veru beží ako splašený kôň a ani sme sa nenazdali a dočkali sme sa už  40. pokračovania tohoto vrcholného podujatia.  Podľa dohody sa autorsky na ňom podieľal krúžok Turiec, ktorý tak mal možnosť príležitosť preukázať svoje schopnosti aj na takejto vrcholnej úrovni.
Už úvodný záujem 9 družstiev plus jedno, vzhľadom na pravidlá turnajového poriadku mimo súťaž naznačil, že to tento rok môže byť zaujímavé. A veru aj bolo. Všetko odštartovali tri krížovky, kde o poradí rozhodovali naozaj maličkosti. Ktoré družstvo si nedalo dostatočne pozor a len na krátky okamih poľavilo zo svojej sústredenosti, doplácalo na drobné chybičky a preklepy, ktoré dnes hrali veľmi dôležitú rolu.
 KRÍŽOVKY
 1.Dunajci 5/čas
 2.Bôbari 5/čas
 3.Tatranec 6
 4.Žilinci 7
 5.Gorali 8
 6.Torysek 55
 7.Ruža 163
 8.Žilinci B 172
 9.Podjavorinci 192 

mimo súťaž
Šíravan 120
 HÁDANKY
 1.Žilinci 28/čas
 2.Dunajci 28/čas
 3.Tatranec 27
 4.Gorali 23
 5.Podjavorinci 21
 6.Bôbari 20
 7.Torysek 15
 8.Žilinci B 14
 9.Ruža 9

mimo súťaž
Šíravan 20
  
Riešitelia sa museli popasovať v tzv. skrytých tajničkách s názvami zaujímavých slovenských obcí, ktorých pomenovanie je naozaj netradičné ako napríklad: Šarkan, Egreš, Opoj, Lúka, Tehla, Potok, Lada, Hostie, Čata, Breza, Vinica, Čechy, Havaj a iné. Medzi prvým a piatym družstvom boli rozdiely len 3 chybičky a o poradí často rozhodovalo aj to, kto odovzdával krížovky skôr. Hádanky za krížovkami tiež nezaostávali a tak po skončení súťaže mnohí nazerali do počítača, kde sa spočítavali výsledky, aby videli, ako to vlastne s ich družstvom vyzerá. Takéto tesné súboje sme tu už nevideli niekoľko rokov čo len pridalo na zaujímavej dramatičnosti a napätí.
Dobre sa za obhajobou titulu rozbehli Dunajci, ktorým však výborne sekundovali Bôbari z Prievidze. Keby si lepšie skontrolovali krížovky, kde mali tri triviálne chyby, mohli by krížovkársku časť vyhrať. Rovnako mohol vyhrať aj Tatranec, ktorý sa z nepozornosti, aby odovzdali čo najskôr, upísal minimálne v jednom písmene. Podobný osud postihol aj domácich Žilincov, ktorí nebyť dvoch zbytočných omylov, siahali by na majstrovský titul.
Celkovým víťazom spoločnej súťaže krížoviek a hádaniek sa práve vďaka skvelému výkonu v krížovkách stalo po roku opäť družstvo z krúžku Dunajci. Strieborné medaile si odniesli domáci zo Žiliny a bronz poputoval do Popradu.
   
XL. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
ŽILINA - 06.10.2018
vyrovnané ako dávno nie

 1.DUNAJCI 3 (Bratislava)
  Miloš Hruška, Ladislav Žitňák,
  Jozef Manca, Zdenka Králová
 2.ŽILINCI 5
 (Žilina)
  Peter Paďour, Jaroslav Jablonský
  Igor Jakubček, Igor Platzner
 3.TATRANEC 6
 (Poprad)
  Štefan Tatarko, Ján Turek ml.,
  František Cvengroš, Anton Hajovský
 4.BÔBARI 8 
(Prievidza)
  Ivan Filadelfi, Milan Chudý,
  Vladimír Kmeť, Jozef Mokrý
 5.GORALI 9
 (Stará Ľubovňa)
  Miroslav Ploščica, Ján Droppa,
  Peter Sloboda, Pavol Vychovalý st.
 6.TORYSEK 13 
(Prešov)
  Dušan Vojník, Pavol Husár,
  Jozef Papcún, Miloslav Kic
 7.PODJAVORINCI 14 
(N.Mesto n/V.)
  Jozef Kováčik, Ján Psotný(len dvaja)
 8.RUŽA 16
 (Ružomberok)
  Miroslav a Ivan Šuňavcovci (len dvaja)
 9.ŽILINCI B 16
 (Žilina)
  Erich Dressler, Miroslav Gomola,
  Jana Trangelová
-- ŠÍRAVAN
(Michalovce) mimo súťaž
  lebo družstvo tvorili členovia 2 krúžkov
  Juraj Struňák, Anton Hnáth, Juraj Bódi,
  Rudolf Moško
celkom 10 družstiev

mediálny partnera časť nákladov bola hradená
z príspevkov 2% venovaných
Slovenskému zväzu
hádankárov a krížovkárov

takto lúštia majstri

Žilinci v okamihu keď už išlo do finále

Tatranec stratil na chybičkách

Bôbari

Gorali
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
XLI. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
ŽILINA - 12.10.2019
opäť len jedna hádanka

 1.DUNAJCI 3 (Bratislava)
  Miloš Hruška, Ladislav Žitňák,
  Jozef Manca, Viktor Šimčisko
 2.ŽILINCI 3,5 (Žilina)
  Peter Paďour, Jaroslav Jablonský
  Igor Jakubček, Igor Platzner
 3.GORALI 6,5 (Stará Ľubovňa)
  Miroslav Ploščica, Peter Sloboda,
  Ján Droppa, Pavol Vychovalý st.
 4.TATRANEC 8,5 (Poprad)
  Štefan Tatarko, Milan Kandrik,
  Ján Turek ml., František Cvengroš
 5.BÔBARI 9 (Prievidza)
  Ivan FIladelfi, Milan Chudý,
  Vladimír Kmeť
 6.PODJAVORINCI 11,5
  
(Nové Mesto nad Váhom)
  Jozef Kováčik, Ján Psotný,
  Jozef Páleník
 7.RUŽA 16 (Ružomberok)
  Miroslav a Ivan Šuňavcovci
  (len dvaja)
 8.TORYSEK 16,5 (Prešov)
  Miloslav Kic, Pavol Husár,
  Jozef Papcún
 9.ŠÍRAVAN 17,5 (Michalovce)
  Juraj Struňák, Anton Hnáth
10.LEUKARISTOS 18 (Trenčín)
  Jozef Kumičík, Rudolf Moško
  (tiež len v dvojici)
celkom 10 družstiev

mediálny partnera časť nákladov bola hradená
z príspevkov 2% venovaných
Slovenskému zväzu
hádankárov a krížovkárov

xxx

   
Autorsky turnaj zabezpečili Pavol Tibenský a Ivan Rias. Krížovky bolo pekné, lúštiteľné, autorsky "svojské". Hádanky I.Riasa sú tradičné na úrovni, i keď viaceré by sa skôr hodili do časopisu na mesačné lúštenie a niektoré aj s vyčíslením. Súťaž bola napínavá, rozhodli drobnosti. Malým pochybením bolo, že sa pozabudlo na to, že pri MSR sa hodnotí pri rovnakom počte vyriešených hádaniek aj obtiažnosť, čo by uľahčilo stanovovanie konečného poradia a tak na niektorých miestach bolo poradie v režime ex aequo.
 KRÍŽOVKY
 1.Žilinci 11
 2.Dunajci 16
 3.Tatranec 17/čas 
 4.Gorali 17
 5.Bôbari 55
 6.Podjavorinci 60 
 7.Ruža 129
 8.Leukaristos 152 
 9.Torysek 209
10.Šíravan 210
 HÁDANKY
 1.Dunajci 15
 2-3.Žilinci 12
 2-3.Gorali 12
 4.Bôbari 7/čas
 5-6.Tatranec 7
 5-6.Podjavorinci 7
 7-8.Torysek 6
 7-8.Šíravan 6
 9.Ruža 3
10.Leukaristos 0
  
V xxx.
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
V roku 2020 sa majstrovstvá Slovenska nekonali z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu a nariadených obmedzení pre organizovanie hromadných podujatí
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
Ani rok 2021 nebol ešte priaznivý pre takéto podujatia a obava z nakazenia stále pretrvávala.
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
  
Po dvojročnej odmlke sa konečne podarilo pripraviť druhé najstaršie podujatie v slovenskom krížovkársko-hádankárskom svete. Všetko sa to udialo prvú októbrovú sobotu v priestoroch Strednej stavebnej školy v Žiline s podporou dlhoročného partnera SZHaK magazínu RELAX. Aj keď sa pandemické obdobie oficiálne skončilo, stále bola obava, že sa človek môže nakaziť a preto sa ani veľká účasť neočakávala. Napriek tomu sa v Žiline stretlo až 8 tímov, pričom milým prekvapením bolo aj to, že dva krúžky sa rozhodli konkurovať súperom len v dvojčlenom zoskupení. Absolútny hold si ale zaslúžil Ivan Šuňavec, posledný mohykán krúžku Ruža, ktorý si to rozdal s ostatnými družstvami úplne sám.
  
Krížovky z dielne Brezovana Pavla Tibenského sa niesli spomienkou na diela a život katolíckeho kňaza, spisovateľa, dramatika a publicistu Jána Palárika, u ktorého sme si tento rok pripomenuli 200-té výročie narodenia. Boli dosť náročné a mali aj dosť veľa chytákov a v podstate ani jedno družstvo nedokázalo bez chyby vylúštiť ani jednu z trojice súťažných krížoviek. Hádankársku časť autorsky pripravil už pred dvomi rokmi tradičný autor Košičan Ivan Rias a hoci išlo o odležané hádanky, na svojej sile vôbec nestratili. Z 30 hádaniek až 8 nevyriešilo žiadne družstvo. Potešilo ale to, že sa na súťaži objavili dvaja začiatočníci zo Žiliny, ktorí sa spojili so skúseným Šíravancom Luciánom Gondom a hoci vytvorili neoficiálny tím (Turnajový poriadok), podľa sledovanie priebehu ich lúštenia to nebolo vôbec zlé - práve naopak. Treba len veriť, že takto získané skúsenosti postupne pretavia aj v individuálnych súťažiach a rozšíria rady úspešných riešiteľov z radov mladšej generácie.
 KRÍŽOVKY
 1.Dunajci 102
 2.Žilinci 186
 3.Tatranec 217
 4.Torysek 347
 5.Bôbari 478
 6.Podjavorinci 493 
 7.Ruža 650
-- No Name 261
 HÁDANKY
 1.Dunajci 17
 2.Žilinci 16
 3.Podjavorinci 14
 4.Tatranec 9
 5.Bôbari 6
 6.Ruža 5
 7.Torysek 1
-- No Name 10
  
Nuž a výsledky - tie sú odrazom nielen snaženia a schopností, ale aj početnosti daného družstva. Treba len veriť, že sa po smutných odchodoch viacerých členov, predsa len postupne objavia ďalší záujemcovia a pridajú sa k spomínanej mladej dvojici, ktorá zanechala príjemnú stopu a ukázala, že sa to naozaj dá.
   
XLII. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
ŽILINA - 01.10.2022
konečne bolo po Covide-19

 1.DUNAJCI 2 (Bratislava)
  Miloš Hruška, Ladislav Žitňák,
  Jozef Manca
 2.ŽILINCI 4 (Žilina)
  Igor Platzner, Peter Paďour,
  Jaroslav Jablonský, Igor Jakubček
 3.TATRANEC 7 (Poprad)
  Ján Turek ml., František Cvengroš,
  Anton Hajovský, Milan Kandrik
 4.PODJAVORINCI 9 (N.Mesto n/V.)
  Jozef Kováčik, Ján Psotný,
  Jozef Páleník
 5.BÔBARI 10 (Prievidza)
  Milan Chudý, Vladimír Kmeť
 6.TORYSEK 11 (Prešov)
  Dušan Vojník, Pavol Husár
 7.RUŽA 13 (Ružomberok)
  Ivan Šuňavec
-- NO NAME (mimo poradia)
  Lucián Gonda (Šíravan)
  Jana Trangelová (Žilinci)
  Miroslav Gomola (Žilinci)
celkom 8 družstievčasť nákladov nákladov bola hradená
z príspevkov 2% venovaných
Slovenskému zväzu
hádankárov a krížovkárov

xxx


 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
XLIII. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
ŽILINA - 30.09.2023
prvýkrát len v trojici

 1.ŽILINCI 2 (Žilina)
  Peter Paďour, Igor Jakubček, Jaroslav Jablonský
 2.DUNAJCI 4 (Bratislava)
  Miloš Hruška, Ladislav Žitňák, Zdenka Králová
 3.GORALI 6 (Stará Ľubovňa)
  Miroslav Ploščica, Ján Droppa, Pavol Vychovalý ml.
 4.TATRANEC 8 (Poprad)
  Ján Turek ml., Milan Kandrik, Štefan Tatarko
 5.JAVORINA 10 (Nové Mesto n/V.)
  Ján Psotný, Jozef Kováčik, František Cvengroš
 6.TORYSEK 13 (Prešov)
  Dušan Vojník, Pavol Husár, Miroslav Lisál
 7.TRIO 14 (mix)
  Ivan Šuňavec Ružomberok), Peter Bohuš (Košice),
  Stanislav Plachý (Zemianske Kostoľany)
 8.BÔBARI 15 (Prievidza)
  Milan Chudý, Vladimír Kmeť, Jozef Mokrý
 9.ŽILINIC "B" 18 (Žilina)
  Erich Dressler, Peter Šugár, Miroslav Gomola
celkom 9 družstiev

  všetci medailisti pokope DUNAJCI = Zdenka Králová, Ladislav Žitňák a Miloš Hruška
 ŽILINCI = Igor Jakubček, Peter Paďour a Jaroslav Jablonský
 GORALI = Miroslav Ploščica, Pavol Vychovalý ml. a Ján Droppa
   
   mediálny partnera časť nákladov bola
hradená z príspevkov
2% venovaných
Slovenskému zväzu
hádankárov
a krížovkárov
Rok 2023 bol prvý kde platilo, že počet členov v družstve bude maximálne 3. Dôvodom k tomuto kroku bolo niekoľko ale azda tým najdôležitejším to, aby sa do súťaže mohli zapojiť všetci čo na podujatie prídu a zároveň nevznikali účelové zoskupenia, kde by sa mohli dať dokopy tí najlepší a mali by vysokú šancu siahnuť na titul. Ak totiž z jedného krúžku nedokážu vytvoriť ucelené družstvo, stávajú sa voľnými súťažiacimi, rovnako ako neregistrovaní súťažiaci a spomedzi takto "voľných" všetkých súťažiacich sa družstvá vytvoria žrebovaním.  
 KRÍŽOVKY
 1.Žilinci 2/čas
 2.Dunajci 2/čas 
 3.Gorali 2/čas
 4.Tatranec 4
 5.Javorina 5
 6.Trio 14
 7.Torysek 24
 8.Bôbari 66
 9.Žilinci "B" 158 
 HÁDANKY
 1.Žilinci 21/obtiaž.
 2.Dunajci 21/obtiaž.
 3.Gorali 19
 4.Tatranec 17
 5.Javorina 14
 6.Torysek 8
 7.Bôbari 7/čas
 8.Trio 7
 9.Žilinci "B" 2
  
Tohtoročné zápolenie bolo naozaj vyrovnané. Pripomenulo to roky, keď rozhodovali maličkosti a dnes to platilo dvojnásobne. V krížovkách až tri tímy mali totožný počet chýb a paradoxne Žilinci i Gorali na úplne rovnakom mieste v tej istej krížovke. Dunajci sa upísali síce inde, ale na prvú priečku sa im nepodarilo dostať, lebo kolegovia zo Žiliny odovzdávali krížovky o niečo skôr. Trochu prekvapivo sa nedarilo Bôbarom, ktorí mali neobvykle vysoký počet chýb a to ich posunulo na neobvyklé 8. miesto. Od trojnásobných majstrov Slovenska sa čakalo viac, ale aj toto je ukážka toho, ako zaujímavá môže byť táto súťaž a že aj tí, ktorí si možne neveria môžu dosiahnuť pekný výsledok. Dôkazom toho je výsledok družstva Trio, ktoré vzniklo podľa nového pravidla žrebovaním a vďaka dobrej spolupráce sa im aj celkom darilo a dokázali z toho celkom slušne profitovať. Pomyselný "klobúk dolu" si ale zaslúžili najmä úplní začiatočníci z krúžku Žilinci, ktorí vytvorili tzv. B tím a dokázali, že najlepším krokom ako sa zlepšovať, je vyskúšať si niečo náročnejšie a takto postupne získavať skúsenosti.
Hádankárska časť bola veľmi podobná. Aj tu sa o pár desiatok sekúnd ako zmiešané Trio rozhodli odovzdávať skôr Prievidžania a to im umožnilo byť pred nimi o jednu priečku vyššie. O poradí na prvých dvoch priečkach rozhodlo až pomocné kritérium, kde sa hodnotí stupeň náročnosti vyriešených hádaniek a tento faktor mali pred Bratislavčanmi pri rovnakom počte vyriešených hádaniek hodnotnejší domáci Žilinci. Takto získali Žilinčania jednoznačné double a celkovo šiesty majstrovský titul.
 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 
Sxxx.
 KRÍŽOVKY
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
 HÁDANKY
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
  
V xxx.
   
XLIV. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV
ŽILINA - 05.10.2024
xxx

 1.4 ( )
  xx
  xx
 2.6
 ()
  xx
  xx
 3.7
 ()
  xxý,
  xx
 4.9 
()
  xx
  xx
 5.16
 ()
  xx
  xx
 6.16 
()
  xx
 7.17 
()
  xx
 8.18
 ()
  xx
 9. 20
 ()
  xx
10.20
 ()
  xx
celkom 10 družstiev

mediálny partnera časť nákladov bola hradená
z príspevkov 2% venovaných
Slovenskému zväzu
hádankárov a krížovkárov

xxx


 
X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X klik na začiatok stránky X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X