Členom zväzu sa môže stať každý, kto obľubuje rôzne krížovky, hádanky, rébusy, hlavolamy, či iné logické úlohy, alebo len tak fandí tomuto odvetviu ľudskej činnosti. Na adresu zväzu stačí poslať jednoduchú prihlášku, ktorá obsahuje:

Meno a adresu - dátum narodenia - kontaktný e-mail prípadne telefón - oblasť v ktorej by chcel pôsobiť, prípadne v čom sa chce zdokonaliť, resp. čím chce prispieť v rámci zväzových aktivít

Radi privítame aj informácie o vašich aktivitách, či nejaké práce v tejto oblasti vytvárate a publikujete (ste napríklad autor krížoviek), ktorá oblasť je vám bližšia (krížovky, hádanky, prípadne hlavolamy), ako aj to, čo by napomohlo vo vašom okolí k rozvoju tejto ušľachtilej činnosti.

Členský poplatok na kalendárny rok je 5 €. Uhrádza sa vždy do konca februára príslušného roka. Výnimka je aktuálne covidové obdobie, keď sa turnaje nekonajú. Pre roky 2020, 2021, 2022 a 2023 dočasne platí jednotná cena bez ohľadu na termín úhrady členského. Ak člen nedodrží tento termín, je možné členské uhradiť aj neskôr, avšak vo výške 7 € (toto neplatí pre novo prijímaných členov). Spôsob platby si člen môže vybrať: v hotovosti na turnaji, príkazom z osobného účtu na NOVÝ bankový účet SZHaK (FIO BANKA v novom tvare IBAN = SK96 8330 0000 0025 0237 5944 - medzery sú uvedené len pre lepšie znázornenie). Poštovou poukážkou, ani priamym vkladom na účet členské NEUHRÁDZAJTE. V každom prípade novým členom odporúčame zaslať základné informácie aj poštou, alebo e-mailom. Inak nevieme kto poslal členské a aké má napríklad predstavy sa v našom kolektíve realizovať.

Následne obdržíte členský preukaz a ďalšie informácie o činnosti celého združenia, krúžkoch vo Vašom okolí, konaní turnajov a podobne. Členský preukaz sa vydáva na obdobie 5 rokov (každý rok členstva sa vyznačí nálepkou) a to počnúc rokom pravidelného konania snemu. Potvrdenie členstva počas celého obdobia oprávňuje hlasovať na sneme SZHaK a počas jednotlivých rokov týmto člen takto preukazuje oprávnenie na zľavu zo štartovného na majstrovstvách Slovenska vo všetkých kategóriách a zľavu na ubytovaní súvisiacom s majstrovskými dvojdňovými podujatiami, ktorá je vyhlasovaná každý rok osobitne (na stránke Zľavy pre členov). Členstvo však stráca svoju platnosť, ak nie je na príslušný kalendárny rok uhradený členský poplatok.

Pracujeme v 4 sekciách:
1. krížovky 2. hádanky 3. logické úlohy a hlavolamy 4. obchodné vzťahy

Niektorí záujemcovia sú len v korešpondenčnom kontakte a nemajú okolo seba priateľov podobného zamerania, iní sa zas združujú do záujmových krúžkov (klubov). Takéto krúžky sú už v každom kraji, čím je nás viac, tým viac krúžkov je i pre vás (a stále bližšie). Adresy a kontakty na krúžky v jednotlivých mestách a obciach nájdete aj na stránke príslušného krúžku.

Stav členského (stav k 16. 06. 2024)

prehľad členov rok
2016
rok
2017
rok
2018
rok
2019
rok
2020
rok
2021
rok
2022
rok
2023
rok
2024
rok
2025
Bajcar Ľubomír-Brezová pod Bradlom x x x x x x x x ÁNO  
Bódi Juraj-Detva od 2015 (†) ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
Bohuš Peter-Košice od 2015 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO    
Braniša Igor-Bytča od 2013 x x x x x x x x    
Branišová Zuzana-Bytča od 2013 x x x x x x x x    
Bubeník Ivan-Prievidza od 2019 - - - ÁNO ÁNO x x x    
Búran Andrej-Senica od 2023 - - - - - - - ÁNO ÁNO  
Bubnášová Katarína-Prievidza od 2017 x ÁNO x x x x x x    
Cvengroš František-Spišská Nová Ves ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Čačko Rudolf-Košice x x x x x x x x    
Daniš Vladimír-Handlová od 2012 ÁNO ÁNO x ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Demiger Matúš-Zlaté Moravce ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Droppa Ján-Prešov ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO x    
Ďurčová Judita-Nové Mesto n/V. od 2016 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO x ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Ďurech Marián-Martin ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO x x x    
Farkaš Ján-Martin/Bratislava ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Filadelfy Ivan-Prievidza ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO x x x x    
Fundárek Martin-Báhoň od 2015 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Fundárková Anna-Báhoň od 2016 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Gajdoš Ján-Dolný Kubín od 2022 - - - - - - ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
Gašová Magdaléna-Žilina od 2015 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO x x ÁNO x ÁNO  
Gašpár Peter-Púchov x x x x x x x x ÁNO  
Gašpár Štefan-Púchov/Lusaka x x x x x x x x ÁNO  
Gašpár Marek-Púchov od 2024 - - - - - - - - ÁNO  
Gašpárová Emilie-Lusaka od 2024 - - - - - - - - ÁNO  
Gašpárová Katarína-Púchov od 2024 - - - - - - - - ÁNO  
Gomola Miroslav-Žilina od 2019 - - - ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Gonda Lucián-Chmiňany/Kristy ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Hajovský Anton-Svit ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Hnáth Anton-Moravany ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO x x x    
Hronský Dušan-Košice ÁNO x x x x x x x    
Hučka Jozef-Šurany od 2015 ÁNO x x x x x x x    
Hudák Igor-Košice x x x x x x x x ÁNO  
Hudák Peter-Košice x x x x x x x x ÁNO  
Husár Pavol-Prešov ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Chanová Natália-Púchov od 2014 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Chano Jozef st.-Púchov od 2014 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Chudý Milan-Prievidza/Banská Bystrica ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
Jablonský Jaroslav-Kysucké Nové Mesto x x x x x x x x    
Jakubček Igor-Žilina ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO    
Jaselská Gabriela-Vojtovce/Bernolákovo  od 2024 - - - - - - - - ÁNO  
Jaselský Pavel-Vojtovce/Bernolákovo  od 2024 - - - - - - - - ÁNO  
Jurišta Rudolf-Čadca ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO x x x    
Kandrik Milan-Tatranská Lomnica ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Kasár Marek-Brezno/Banská Bystrica x x x x x x x x ÁNO  
Kasárová Katarína-Banská Bystrica od 2024 - - - - - - - - ÁNO  
Kmeť Vladimír-Prievidza ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Kmeťo Denis-Dedinky od 2022 - - - - - - ÁNO x    
Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V. x ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Kovářová Ivona-Valašské Meziříčí od 2014 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO x x x    
Kupčo Marián-Makov od 2020 - - - - ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Lančarič Drahotín-Zábřeh x x x x x x x x    
Lehotská Blanka-Bratislava ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO    
Lisál Miroslav-Okoličná na Ostrove od 2023 - - - - - - - ÁNO ÁNO  
Nemček Milan-Vrútky ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO    
Ondroušek Jakub-Brno od 2024 - - - - - - - - ÁNO  
Paďour Peter-Žilina ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO    
Páleník Jozef-Svinná ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO    
Pastucha Ivan-Ružomberok ÁNO ÁNO ÁNO x x x x x    
Pavlík Jozef-Prešov/Chmeľov (†) ÁNO x x
Plachý Stanislav-Zemianske Kostoľany ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Platzner Igor-Žilina ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO x    
Ploščica Miroslav-Košice ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO    
Pokorný Michal-Bratislava od 2018 - - ÁNO x x x x x    
Prinnerová Martina-Zvolen od 2012 ÁNO ÁNO x x x x ÁNO x ÁNO  
Psotný Ján-Nové Mesto n/V. ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Rias Ivan-Košice ÁNO ÁNO ÁNO x x x x x    
Schrötter Štefan-Košice x x x x ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Strcula Roman-Martin x x x ÁNO ÁNO x x x    
Struňák Juraj-Michalovce ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO x x    
Sýkora Jiří-Vsetín (†) ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
Šalaga Miroslav-Martin od 2024 - - - - - - - - ÁNO  
Šarkan Ivan-Martin ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Škrhová Diana-Bratislava x x x x x x x x    
Škrovina Dušan-Martin ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO x x x    
Šmikniar Dušan-Vyhne x x x x x x x x ÁNO  
Štefek Peter-Vsetín od 2014 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
Štiptová/Ondrejková Ivana-Ružomberok x x x x x x x x    
Šugár Peter-Žilina od 2022 - - - - - - ÁNO ÁNO    
Šuňavec Ivan-Ružomberok ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Šuňavec Miroslav-Liptovský Hrádok (†) ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
Tatarko Štefan-Poprad ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Tibenský Pavol-Brezová pod Bradlom ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
Tomáš Milan-Poprad/Bratislava od 2012 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO x    
Turek Ján-Poprad ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Turek Ľubomír-Poprad x ÁNO ÁNO x x x x x    
Uher Matej-Bratislava od 2015 x ÁNO x x x x x x ÁNO  
Vacula Jaroslav-Banská Bystrica ÁNO x x x x x x x    
Vaško Jozef-Nové Mesto n/V. ÁNO ÁNO ÁNO x x x x x    
Vojník Dušan-Prešov ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Vyparina Matej-Žilina od 2024 - - - - - - - - ÁNO  
Zámečník Antonín-Bratislava od 2013 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
Zaťko Anton-Brezno ÁNO x x x x x x x    
Zvěřina Jan-Mimoň od 2018 - - ÁNO ÁNO x x x ÁNO ÁNO