Členom zväzu sa môže stať každý, kto obľubuje rôzne krížovky, hádanky, rébusy, hlavolamy, či iné logické úlohy, alebo len tak fandí tomuto odvetviu ľudskej činnosti. Na adresu zväzu stačí poslať jednoduchú prihlášku, ktorá obsahuje:

Meno a adresu - dátum narodenia - kontaktný e-mail prípadne telefón - oblasť v ktorej by chcel pôsobiť, prípadne v čom sa chce zdokonaliť, resp. čím chce prispieť v rámci zväzových aktivít

Radi privítame aj informácie o vašich aktivitách, či nejaké práce v tejto oblasti vytvárate a publikujete (ste napríklad autor krížoviek), ktorá oblasť je vám bližšia (krížovky, hádanky, prípadne hlavolamy), ako aj to, čo by napomohlo vo vašom okolí k rozvoju tejto ušľachtilej činnosti.

Členský poplatok na kalendárny rok je 5 €. Uhrádza sa vždy do konca februára príslušného roka. Výnimka je aktuálne covidové obdobie, keď sa turnaje nekonajú. Pre roky 2020, 2021 a 2022 dočasne platí jednotná cena bez ohľadu na termín úhrady členského. Ak člen nedodrží tento termín, je možné členské uhradiť aj neskôr, avšak vo výške 7 € (toto neplatí pre novo prijímaných členov). Spôsob platby si člen môže vybrať: v hotovosti na turnaji, príkazom z osobného účtu na bankový účet SZHaK (VÚB v novom tvare IBAN = SK67 0200 0000 0013 4563 7255 - medzery sú uvedené len pre lepšie znázornenie). Poštovou poukážkou, ani priamym vkladom na účet členské NEUHRÁDZAJTE. V každom prípade novým členom odporúčame zaslať základné informácie aj poštou, alebo e-mailom. Inak nevieme kto poslal členské a aké má napríklad predstavy sa v našom kolektíve realizovať.

Následne obdržíte členský preukaz a ďalšie informácie o činnosti celého združenia, krúžkoch vo Vašom okolí, konaní turnajov a podobne. Členský preukaz sa vydáva na obdobie 5 rokov (každý rok členstva sa vyznačí nálepkou) a to počnúc rokom pravidelného konania snemu. Potvrdenie členstva počas celého obdobia oprávňuje hlasovať na sneme SZHaK a počas jednotlivých rokov týmto člen takto preukazuje oprávnenie na zľavu zo štartovného na majstrovstvách Slovenska vo všetkých kategóriách a zľavu na ubytovaní súvisiacom s majstrovskými dvojdňovými podujatiami, ktorá je vyhlasovaná každý rok osobitne (na stránke Zľavy pre členov). Členstvo však stráca svoju platnosť, ak nie je na príslušný kalendárny rok uhradený členský poplatok.

Pracujeme v 4 sekciách:
1. krížovky 2. hádanky 3. logické úlohy a hlavolamy 4. obchodné vzťahy

Niektorí záujemcovia sú len v korešpondenčnom kontakte a nemajú okolo seba priateľov podobného zamerania, iní sa zas združujú do záujmových krúžkov (klubov). Takéto krúžky sú už v každom kraji, čím je nás viac, tým viac krúžkov je i pre vás (a stále bližšie). Adresy a kontakty na krúžky v jednotlivých mestách a obciach nájdete aj na stránke príslušného krúžku.

Stav členského (stav k 14.07.2022)

prehľad členov rok
2016
rok
2017
rok
2018
rok
2019
rok
2020
rok
2021
rok
2022
Bódi Juraj-Detva od 2015 (†)
Bohuš Peter-Košice od 2015
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

x
Bubeník Ivan-Prievidza od 2019
Bubnášová Katarína-Prievidza od 2017
x
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
ÁNO
x
x
x
x
x
Cvengroš František-Spišská Nová Ves
Čačko Rudolf-Košice
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
x
x
x
Daniš Vladimír-Handlová od 2012
Demiger Matúš-Zlaté Moravce
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
Droppa Ján-Prešov
Ďurčová Judita-Nové Mesto n/V. od 2016
Ďurech Marián-Martin
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
x
ÁNO
x
Farkaš Ján-Martin/Bratislava
Filadelfy Ivan-Prievidza
Fundárek Martin-Báhoň od 2015
Fundárková Anna-Báhoň od 2016
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
Gajdoš Ján-Dolný Kubín od 2022
Gašová Magdaléna-Žilina od 2015
x
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
x
x
x
x
ÁNO
ÁNO
Gonda Lucián-Chmiňany/Kristy
Hajovský Anton-Svit
Hnáth Anton-Moravany
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
x
x
x
x
Hronský Dušan-Košice
Hučka Jozef-Šurany od 2015
ÁNO
ÁNO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Husár Pavol-Prešov
Chanová Natália-Púchov od 2014
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
x
x
x
x
x
ÁNO
Chano Jozef st.-Púchov od 2014
Chudý Milan-Prievidza/Banská Bystrica
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
Jakubček Igor-Žilina ÁNO ÁNO x x x x x
Jurišta Rudolf-Čadca ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO x x
Kandrik Milan-Tatranská Lomnica
Kmeť Vladimír-Prievidza
Kmeťo Denis-Dedinky od 2022
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
x
ÁNO
Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V.
Kovářová Ivona-Valašské Meziříčí od 2014
x
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
x
x
Lančarič Drahotín-Zábřeh
Lehotská Blanka-Bratislava
x
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
x
x
x
ÁNO
Nemček Milan-Vrútky ÁNO ÁNO ÁNO x x x x
Paďour Peter-Žilina
Páleník Jozef-Svinná
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
x
x
x
Pastucha Ivan-Ružomberok
Pavlík Jozef-Prešov/Chmeľov (†)
Plachý Stanislav-Zemianske Kostoľany
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
x

ÁNO
x

ÁNO
x

ÁNO
x

x
Platzner Igor-Žilina
Ploščica Miroslav-Košice
Pokorný Michal-Bratislava od 2018
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
x
x
x
Prinnerová Martina-Zvolen od 2012
Psotný Ján-Nové Mesto n/V.
Rias Ivan-Košice
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
ÁNO
x
x
Schrötter Štefan-Košice
Strcula Roman-Martin
x
x
x
x
x
x
x
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
x
x
Struňák Juraj-Michalovce
Sýkora Jiří-Vsetín (†)
Šarkan Ivan-Martin
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

ÁNO
x

ÁNO
Škrovina Dušan-Martin
Štefek Peter-Vsetín od 2014
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
x
x
x
Šuňavec Ivan-Ružomberok
Šuňavec Miroslav-Liptovský Hrádok (†)
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
Tatarko Štefan-Poprad
Tibenský Pavol-Brezová pod Bradlom
Tomáš Milan-Poprad/Bratislava od 2012
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
x
ÁNO
Turek Ján-Poprad
Turek Ľubomír-Poprad
Uher Matej-Bratislava od 2015
ÁNO
x
x
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
x
x
x
Vacula Jaroslav-Banská Bystrica
Vaško Jozef-Nové Mesto n/V.
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
x
x
x
x
x
x
x
x
Vojník Dušan-Prešov
Zámečník Antonín-Bratislava od 2013
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
Zaťko Anton-Brezno
Zvěřina Jan-Mimoň od 2018
ÁNO
x
x
x
x
ÁNO
x
ÁNO
x
x
x
x
x
x