Členom zväzu sa môže stať každý, kto obľubuje rôzne krížovky, hádanky, rébusy, hlavolamy, či iné logické úlohy, alebo len tak fandí tomuto odvetviu ľudskej činnosti. Na adresu zväzu stačí poslať jednoduchú prihlášku, ktorá obsahuje:

Meno a adresu - dátum narodenia - kontaktný e-mail prípadne telefón - oblasť v ktorej by chcel pôsobiť, prípadne v čom sa chce zdokonaliť, resp. čím chce prispieť v rámci zväzových aktivít

Radi privítame aj informácie o vašich aktivitách, či nejaké práce v tejto oblasti vytvárate a publikujete (ste napríklad autor krížoviek), ktorá oblasť je vám bližšia (krížovky, hádanky, prípadne hlavolamy), ako aj to, čo by napomohlo vo vašom okolí k rozvoju tejto ušľachtilej činnosti.

Členský poplatok na kalendárny rok je 5 €. Uhrádza sa vždy do konca februára príslušného roka. Ak člen nedodrží tento termín, je možné členské uhradiť aj neskôr, avšak vo výške 7 € (toto neplatí pre novo prijímaných členov). Spôsob platby si člen môže vybrať: v hotovosti na turnaji, príkazom z osobného účtu na bankový účet SZHaK (VÚB v novom tvare IBAN = SK67 0200 0000 0013 4563 7255 - medzery sú uvedené len pre lepšie znázornenie). Poštovou poukážkou, ani priamym vkladom na účet členské NEUHRÁDZAJTE. V každom prípade novým členom odporúčame zaslať základné informácie aj poštou, alebo e-mailom. Inak nevieme kto poslal členské a aké má napríklad predstavy sa v našom kolektíve realizovať.

Následne obdržíte členský preukaz a ďalšie informácie o činnosti celého združenia, krúžkoch vo Vašom okolí, konaní turnajov a podobne. Členský preukaz sa vydáva na obdobie 5 rokov (každý rok členstva sa vyznačí nálepkou) a to počnúc rokom pravidelného konania snemu. Potvrdenie členstva počas celého obdobia oprávňuje hlasovať na sneme SZHaK a počas jednotlivých rokov týmto člen takto preukazuje oprávnenie na zľavu zo štartovného na majstrovstvách Slovenska vo všetkých kategóriách a zľavu na ubytovaní  súvisiacom s majstrovskými dvojdňovými podujatiami, ktorá je vyhlasovaná každý rok osobitne (na stránke Zľavy pre členov). Členstvo však stráca svoju platnosť, ak nie je na príslušný kalendárny rok uhradený členský poplatok.

Pracujeme v 4 sekciách:
1. krížovky          2. hádanky          3. logické úlohy a hlavolamy          4. obchodné vzťahy

Niektorí záujemcovia sú len v korešpondenčnom kontakte a nemajú okolo seba priateľov podobného zamerania, iní sa zas združujú do záujmových krúžkov (klubov). Takéto krúžky sú už v každom kraji, čím je nás viac, tým viac krúžkov je i pre vás (a stále bližšie). Adresy a kontakty na krúžky v jednotlivých mestách a obciach nájdete aj na stránke príslušného krúžku.

Stav členského (stav k 13.10.2021)

 

prehľad členov rok
2015
rok
2016
rok
2017
rok
2018
rok
2019
rok
2020
rok
2021
rok
2022
 Babinský Ján-Hontianske Tesáre od 2015
 Bajcar Ľubomír-Brezová pod Bradlom od 2015
 Baťalík Benjamín-Michalovce
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
 Bielik Ladislav-Sereď
 Bieliková Michaela-Sereď
ÁNO
ÁNO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
 Blecha Stanislav-Bratislava
 Bódi Juraj-Detva od 2015
 Bohuš Peter-Košice od 2015
 Bombár Bartolomej-Košice (†)
x
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
 
 Braniša Igor-Bytča od 2013
 Branišová Eva-Bytča od 2013
 Branišová Zuzana-Bytča od 2014
ÁNO
x
ÁNO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
 Bruško Jozef-Trenčín
 Bubeník Ivan-Prievidza od 2019 
 Bubnášová Katarína-Prievidza od 2017
x
x
x
x
x
x
x
x
ÁNO
x
x
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
x
x
 
 Cvengroš František-Spišská Nová Ves
 Čačko Rudolf-Košice
 Čaklošová Miriama-Žiar n/Hr.
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO

x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
 
 Čermák Anton-Košice (†)
 Čupka Dušan-Banská Bystrica
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
 
 Daniš Vladimír-Handlová od 2012
 Demiger Matúš-Zlaté Moravce
 Demigerová Daniela-Zlaté Moravce od 2012
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
 
 Dovičín Michal-Bratislava od 2012
 Droppa Ján-Prešov
 Ďurčová Judita-Nové Mesto n/V. od 2016
 Ďurech Marián-Martin
x
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
 
 Farkaš Ján-Martin/Bratislava
 Filadelfy Ivan-Prievidza
 Fundárek Martin-Báhoň od 2015
 Fundárková Anna-Báhoň od 2016
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
 
 Gašová Magdaléna-Žilina od 2015
 Gašpár Peter-Púchov
 Gašpár Štefan-Púchov/Brusel
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
x
x
x
x
x
x
 
 Gonda Lucián-Chmiňany/Kristy
 Hajovský Anton-Svit
 Hnáth Anton-Moravany
ÁNO
ÁNO

ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
x
 
 Hromcová Katarína-Bytča
 Hromcová Martina-Bytča
ÁNO
ÁNO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
 Hromcová Zuzana-Bytča
 Hromec Richard-Bytča od 2012
 Hronský Dušan-Košice
 Hučka Jozef-Šurany od 2015
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
x
ÁNO
ÁNO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
 Hudák Anton-Poliakovce
 Hudák Igor-Košice
 Hudák Peter-Košice
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
 Husár Pavol-Prešov
 Chanová Natália-Púchov od 2014
 Chanová Helena-Púchov od 2014
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
x
x
x
x
x
 
 Chano Jozef st.-Púchov od 2014
 Chano Ľubomír-Púchov od 2014
 Chudý Milan-Prievidza/Banská Bystrica
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
 
 Ivan Peter-Poprad
 Jablonský Jaroslav-Kysucké Nové Mesto
 Jakubček Igor-Žilina
x
x
x
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
 Juráň Radovan-Bratřejov od 2014
 Jurišta Rudolf-Čadca
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
x
x
 
 Kahmalová Michala-Žiar n/Hr. od 2014
 Kalaninová Daniela-Humenné od 2013
 Kandrik Milan-Tatranská Lomnica
 Kmeť Vladimír-Prievidza
x
x
ÁNO
ÁNO
x
x
ÁNO
ÁNO
x
x
ÁNO
ÁNO
x
x
ÁNO
ÁNO
x
x
ÁNO
ÁNO
x
x
ÁNO
ÁNO
x
x
x
ÁNO
 
 Komanický Vladimír-Humenné
 Kontuľ Jozef-Bratislava
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
 Kotvan Libor-Petrova Ves
 Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V.
 Kovářová Ivona-Valašské Meziříčí od 2014
 Krajči Stanislav-Košice
x
x
ÁNO
x
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
ÁNO
x
x
ÁNO
ÁNO
x
x
ÁNO
ÁNO
x
x
ÁNO
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
 
 Krähenbilová Dana-Prievidza
 Krebs Martin-Vinosady
 Kubove Jozef-Košice
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
 Lacko Drahomír-Žiar n/Hr. (†)
 Lančarič Drahotín-Zábřeh
 Lehotská Blanka-Bratislava
ÁNO
x
ÁNO

x
ÁNO

x
ÁNO

x
ÁNO

x
ÁNO

x
ÁNO

x
x
 
 Moško Rudolf-Trenčín
 Mráz Miroslav-Zlaté Moravce
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
 Nemček Milan-Vrútky
 Novák Bohumil-Humenné
 Olexa Ján-Košice
 Ondovčíková Daniela-Modra od 2015
ÁNO
x
x
ÁNO
ÁNO
x
x
x
ÁNO
x
x
x
ÁNO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
 Padyšáková-Bezaniuková Tatiana-Bratislava
 Paďour Peter-Žilina
 Páleník Jozef-Svinná
x
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
x
x
 
 Pastucha Ivan-Ružomberok
 Pavlík Jozef-Prešov/Chmeľov
 Pihuličová Martina-Ižkovce od 2014
 Plachý Stanislav-Zemianske Kostoľany
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
x
ÁNO
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
x
ÁNO
x
x
x
ÁNO
x
x
x
ÁNO
 
 Platzner Igor-Žilina
 Ploščica Miroslav-Košice
 Pokorný Michal-Bratislava od 2018
 Prekop Jozef-Trenčín
ÁNO
ÁNO
x
x
ÁNO
ÁNO
x
x
ÁNO
ÁNO
x
x
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
x
ÁNO
ÁNO
x
x
ÁNO
ÁNO
x
x
 
 Prinnerová Martina-Zvolen od 2012
 Psotný Ján-Nové Mesto n/V.
 Rias Ivan-Košice
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
 
 Rigda Adrián-Poprad
 Rigdová Emília st.-Poprad  (†)
 Rigdová Emília ml.-Poprad
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
 
 Rybka Ján-Poprad
 Rybnikář Ján-Lubina (†)
x
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
x
x
x
 
 Sadloň Jozef-Bratislava (†)
 Sadloňová Eva-Senica
 Samec Peter-Žilina (†)
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO

x
ÁNO

x
ÁNO

x
x

x
x

x
 
 Schenková Terézia-Martin
 Schrötter Štefan-Košice
 Sidorová Janka-Košice
 Slíž Jaromír-Beladice
x
x
x
ÁNO
x
x
x
ÁNO
x
x
x
ÁNO
x
x
x
ÁNO
x
x
x
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
x
ÁNO
 
 Sloboda Peter-Stará Ľubovňa (†)
 Strcula Roman-Martin
x
ÁNO
x
x
x
x
x
x
x
ÁNO

ÁNO

x
 
 Struňák Juraj-Michalovce
 Sýkora Jiří-Vsetín
 Šarkan Ivan-Martin
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
x
x
ÁNO
 Šimčisko Viktor-Bratislava x x x x x x x  
 Škrhová Diana-Bratislava od 2015
 Škrovina Dušan-Martin
 Škulová Elena-Zlaté Moravce
ÁNO
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
x
x
 
 Šmikniar Dušan-Vyhne
 Štefek Peter-Vsetín od 2014
 Ondrejková (Štiptová) Ivana-Ružomberok
 Štiptová Mária-Ružomberok
x
x
x
x
x
ÁNO
x
x
x
ÁNO
x
x
x
ÁNO
x
x
x
ÁNO
x
x
x
ÁNO
x
x
x
x
x
x
 
 Šuňavec Ivan-Ružomberok
 Šuňavec Miroslav-Liptovský Hrádok  (†)
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
 
 Tatarko Štefan-Poprad
 Tibenský Pavol-Brezová pod Bradlom
 Tomáš Milan-Poprad/Bratislava od 2012
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
ÁNO
x
 
 Turek Ján-Poprad
 Turek Ľubomír-Poprad
 Uher Matej-Bratislava od 2015
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
x
x
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
 
 Vacula Jaroslav-Banská Bystrica
 Varšaník Štefan-Michalovce
 Vaško Jozef-Nové Mesto n/V.
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
 Vojník Dušan-Prešov
 Vychovalý Pavol ml.-Podolínec
 Vychovalý Pavol st.-Podolínec
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
x
x
x
 
 Zálepa Dušan-Nitra
 Zámečník Antonín-Bratislava od 2013
 Zanechal Marcel-Bratislava
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
 
 Zaťko Anton-Brezno
 Zvěřina Jan-Mimoň od 2018
 Žitňák Ladislav-Šaľa
x
x
x
ÁNO
x
x
x
x
x
x
ÁNO
x
x
ÁNO
x
x
x
x
x
x
x