GRAND PRIX 2023

Po vynútenej covidovej pauze sa podarilo opäť rozbehnúť viaceré turnaje, dokonca pribudol aj jeden už skoro zabudnutý a tak sa postupne tvorilo aj celoročné hodnotenie Grand prix, ktoré je rozdelené do 4 samostatných celkov a vyjadruje úspešnosť riešiteľov v danom roku a danej lúštiteľskej oblasti. Do Grand prix sa už po schválenej zmene Turnajového poriadku nezapočítavali výsledky z majstrovských súťaží družstiev a tak sa krúžky už tento rok hodnotili už len súčtom získaných bodov svojich členov. Aj keď bol celkový počet turnajov predsa len o niečo menší, než tomu bolo pred Covidom-19, osem resp. deväť súťažných podujatí už dávalo priestor na korektné poradie a to najmä z pohľadu, že niektorí top riešitelia boli z niektorých turnajov vyblokovaní, nakoľko ich sami ako organizátori pripravovali.
 
Po úvodnom dvoj turnaji vo Svinnej a Brezovej sa v krížovkách dostal najprv na čelo Lucián Gonda, ktorý na oboch turnajoch exceloval. Po Poprade už ale prišla zmena, pretože v tesnom závese L. Gondu bol od počiatku historicky najúspešnejší krížovkár Milan Chudý, ktorý si ukoristil krížovkárske prvenstvo práve pod Tatrami. Na jeseň bol ale na programe východniarsky Prešov a Košice, kde opäť dominoval postupne čoraz zlepšujúci sa Lucián Gonda. Obaja riešitelia mali ale rovnaký počet bodov a priebežné prvenstvo Gondu bolo len vďaka väčšiemu počtu prvenstiev. Ostatní riešitelia začali čoraz viac bodovo strácať s výnimkou Jána Tureka, ktorý z organizačných dôvodov musel vynechať práve turnaj v Poprade, čo sa prejavilo hneď v Žiline, kde sa Jankovi podarilo vyhrať a dotiahnuť sa na Luciána. Pod Dubňom sa ale podaril malý trhák Milanovi Chudému, ktorý musí počítať s tým, že na poslednom turnaji už nebude ako organizátor môcť bodovať. Pred majstrovstvami je ale stále ešte veľa možných kombinácií a tak sú akékoľvek závery ešte predčasné. 
  Hádanky mali oveľa dramatickejší priebeh a poradie sa menilo po každom turnaji. Úvod, tak ako v krížovkách, najlepšie naštartoval Lucián Gonda. Tu sa však v jeho závese držal prekvapivo matador a už 70-nik Jozef Kováčik. Ten dokonca po  turnaji v Poprade spôsobil malé zemetrasenie a prepracoval sa na čelo Grand prix. Vôbec po turnaji v Poprade sa poradie úplne poprehadzovalo. Na tretiu priečku postúpil Peter Paďour, "dolu" padli Pavol Husár, Milan Chudý ako aj organizátori Ján Turek a Štefan Tatarko. Naopak do top 10 sa vyšvihol Ján Psotný. Turnaj v Prešove zase pripomenul, kto by nemal chýbať medzi najlepšími, pretože dopredu sa prvou tohtoročnou účasťou prehádal Miroslav Ploščica, ktorý to hneď v Košiciach znásobil a postúpil rovno na piatu priečku. Na pôvodnú priečku sa podarilo vrátiť Pavlovi Husárovi (6.), všetko ale bolo veľmi vyrovnané a bodové rozdiely minimálne. Nasledujúci turnaj Žilincov ale dokonale vyšiel Jánovi Psotnému, ktorého hádankárske prvenstvo posunulo rovno na 4. priečku. Tesný je aj súboj na medailových pozíciách a tak je nie je prakticky rozhodnuté stále o ničom.
 1.Chudý Milan-Prievidza 53
 2.Gonda Lucián-Kristy 44
 3.Turek Ján-Poprad 42
 4.Žitňák Ladislav-Šaľa 24
 5.Šuňavec Ivan-Ružomberok 21
 6.Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V. 21
 7.Gašpár Peter-Púchov 18
 8.Psotný Ján-Nové Mesto n/V. 17
 9.Ploščica Miroslav-Košice 16
10.Vojník Dušan-Prešov 13
   1.Gonda Lucián-Kristy 40
 2.Turek Ján-Poprad 38
 3.Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V. 36
 4.Psotný Ján-Nové Mesto n/V. 27
 5.Žitňák Ladislav-Šaľa 23
 6.Ploščica Miroslav-Košice 22
 7.Husár Pavol-Prešov 21
 8.Chudý Milan-Prievidza 20
 9.Tatarko Štefan-Poprad 19
10.Paďour Peter-Žilina 19
V logike a sudoku sa po úvodnom turnaji v Košiciach prepracoval na čelo priateľ spoza rieky Morava Jan Zvěřina. Po logike vo Zvolene sa na prvú priečku prelúštila prekvapivo Natália Chanová, ktorá síce o pár minút musela prepustiť miesto Pavlovi  Jaselskému, pretože pod Pustým hradom bola v sudoku až za ním. Obaja mali ale rovnaký počet bodov a poradí rozhodovalo len lepšie umiestnenie z dovtedy získaných bodov. Po najbližšom sudoku v Bratislave sa už s bravúrou Natália vrátila na čelo súťaže, ale bodové rozdiely od
 
prenasledovateľov boli stále ešte malé. Natálii sa v druhej časti bratislavského turnaja (logika) paradoxne príliš nedarilo a siedme miesto bolo vzhľadom na dovtedajšie výsledky miernym sklamaním. To umožnilo prehupnúť sa na prvé miesto Matúšovi Demigerovi, skúsenému a dlhoročnému reprezentantovi Slovenska. Nastávajúce majstrovstvá Slovenska odčlenili vedúcu štvoricu od zbytku štartového poľa a po prvom sudoku si dokonca Matúš vypracoval 5 bodový náskok pred Natáliou, ktorú o 2 body nasledoval Jan Zvěřina a o ďalšie 3 body Pavel Jaselský. Matúšovi sa ale hneď v ten deň podarilo vyhrať šampionát v logike, čím si pri započítaní všetkých bodov pre ostatných súperov zabezpečil v predstihu prvenstvo v tohtoročnom Grand prix. Posledný turnaj v Žiline už len upravil poradie na ostatných priečkach, potešiteľné ale je, že sa do top 10 postupne dostávajú noví riešitelia, čo je výzva na nasledujúce roky. 
   V kategórii majster lúštenia sa od počiatku držali v popredí logici. Súviselo to s tým, že na prvý polrok bolo naplánovaných viac turnajov v sudoku a logike ako v krížovkách a hádankách. Postupné vyrovnávanie pozícii nastalo až na jeseň, keď sa naopak organizovalo viac krížovkársko-hádankárskych turnajov a početne sa dorovnávali logike a sudoku. V úvode s prehľadom dlho viedol Matúš Demiger, ktorého nasledovali Natália Chanová a Pavel Jaselský. Po majstrovstvách Slovenska v sudoku a logike sa k tejto trojici pripojil Jan Zvěřina a tak to vyzeralo, že logici v tejto súťaži úplne dominujú. Zmena nastali až po dvojturnaji (HaK) v prešove a Košiciach, kde exceloval Lucián Gonda, čím sa tesne dostal pred dovtedy vedúceho Matúša. Keďže na sudoku v Žiline Matúš chýbal, udržal si Lucián prvú priečku s celkom slušným náskokom. Krížovky a hádanky v Žiline ale napomohli Jánovi Turekovi, ktorý zo 7. miesta poskočil rovno na 2. hneď za Luciána. Vôbec po tomto turnaji sa to výborne zdramatizovalo a ta bude veľmi záležať na tom, kto a s akým výsledkom sa zúčastní posledných majstrovstiev v krížovkách a hádankách a Turnaji Hornej Nitry (tiež KaH). V hre je ešte maximálne 54 bodov a tak pri určitej konštelácii môže pri jeho skúsenostiach triumfovať aj zatiaľ 12-ty Miroslav Ploščica. Nuž uvidíme už o pár dní.
 1.Demiger Matúš-Zlaté Moravce 75
 2.Chanová Natália-Púchov 74
 3.Jaselský Pavel-Bernolákovo 66
 4.Zvěřina Jan-Mimoň 64
 5.Kasár Marek-Banská Bystrica 44
 6.Kasárová Katarína-Banská Bystrica 35
 7.Škrhová Diana-Bratislava 33
 8.Ondroušek Jakub-Brno 26
 9.Hudák Peter-Košice 26
10.Gašpár Štefan-Dušanbe 25
   1.Gonda Lucián-Kristy 84
 2.Turek Ján-Poprad 80
 3.Demiger Matúš-Zlaté Moravce 75
 4.Chanová Natália-Púchov 74
 5.Chudý Milan-Prievidza 73
 6.Jaselský Pavel-Bernolákovo 66
 7.Zvěřina Jan-Mimoň 64
 8.Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V. 57
 9.Žitňák Ladislav-Šaľa 47
10.Kasár Marek-Banská Bystrica 44
   1.K1Z-Bratislava 237
 2.Gumkáči-Púchov 221
 3.Tatranec-Poprad 148
 4.Podjavorinci-Nové Mesto n/V. 106
 5.Šíravan-Michalovce 86
 6.Gorali-Stará Ľubovňa 76
 7.Bôbari-Prievidza 75
 8.Dunajci-Bratislava 63
 9.Cassovia klub-Košice 44
10.Torysek-Prešov 43
Súťaž krúžkov sa po úprave pravidiel zhutnila do súčtu bodov jednotlivých členov daného krúžku, čo prestavuje aj spôsob, ako si v danom krúžku spoločne odovzdávajú skúsenosti a vzájomne si radia, aby na ďalšom turnaji bol každý postupne na tom lepšie a lepšie. Aj tu sa prejavil harmonogram podujatí, keď na jeho začiatku dominovali turnaje v logike a sudoku, čomu zodpovedalo aj prvenstvo bratislavského krúžku K1Z s výnimkou prvého turnaj v Košiciach, kde sa na krátky čas dostali na prvé miesto Gumkáči z Púchova. K1Z značný náskok získal po turnaji v Bratislave, kde chýbala viacerá konkurencia a po majstrovstvách Slovenska, po ktorých mali už 65 bodový náskok. Veľa nezmenil ani sled krížovkársko-hádankárskych turnajov, ktoré majú podľa pravidiel možné nižšie bodové zisky, než národné šampionáty. KaH majstrovstvá sú ešte len pred nami a tak sa môžu ešte veci zmeniť. Aj keď sa zdajú bodové rozdiely priepastné, stačí, aby dvaja-traja z daného krúžku dobre zabodovali a to môže znamenať v súčte aj 150 bodov. Teoreticky je maximálny možný zisk 214 bodov, ale to je naozaj len teória. Tak si na konečný verdikt musíme počkať.