FEBRUÁR 2024
04.02. Michal Stacho Beluša 30
10.02. Jozef Kováčik Nové Mesto n/V. 72
          cestovateľský "tulák" a bývalý
          vedúci krúžku Podjavorinci
13.02. Martin Fundárek Báhoň 57
14.02. Marián Ďurech Martin 74
          bývalý vedúci krúžku Turiec
17.02. Roman Strcula Martin 63
          vedúci krúžku Turiec
17.02. Jaroslav Grajciar st. Zvolen 60
17.02. Peter Bohuš Košice 75
          člen rady SZHaK
18.02. Igor Jakubček Žilina 69
21.02. Katarína Hromcová Bytča 51
21.02. Alexander Szabari
          Sady n/Torysou 56
22.02. Matej Uher Bratislava 31
          reprezentant SR v logike
25.02. Ján Štrasser Bratislava 78
          básnik a textár a ako študent
          člen krúžku Maratónci
26.02. Jozef Prekop Trenčín 70
xx.02. Jozef Sabol Kysak 81

SPOMÍNAME
† 03.02.2017 Michal Hronec Žiar n/Hr.
   bývalý člen krúžku Žiaran
† 06.02.2015 Drahomír Lacko Žiar n/Hr.
   dlhoročný vedúci krúžku Žiaran
† 11.02.2016 Juraj Bubnáš Prievidza
   dlhoročný vedúci krúžku Bôbari
† 16.02.2013 Vladimír Chlebo B.Bystrica
   bývalý člen krúžku Hron
† 17.02.2016 Ján Olexa Košice
   bývalý člen krúžku Maratónci
† 18.02.2021 Peter Samec Žilina
   dlhoročný vedúci krúžku Žilinci
† 24.02.2015 Pavol Bruňanský Vinné
   bývalý člen krúžku Šíravan

PRIPOMÍNAME SI
* 02.02.1952 Jiří Sýkora Vsetín
   bývalý člen krúžku Valaši
* 04.02.1930 Ján Fehér Bratislava
   "otec zakladateľ" SZHaK a uznávaný
   krížoviek z krúžku Dunajci
* 05.02.1953 Ján Olexa Košice
   bývalý člen krúžku Maratónci
* 06.02.1953 Jozef Papcún Prešov
   bývalý člen krúžku Torysek
* 07.02.1940 Jozef Figeľ Prešov
   bývalý člen krúžku Torysek
* 13.02.2017 Blahoslav Paščenko
   Nové Mesto n/V.
   bývalý člen krúžku Podjavorinci
* 26.02.1923 Miloš Lociga Lučenec
   ekonóm a "učiteľ" Ivana Riasa
* 26.02.1960 Emília Rigdová Poprad
   bývalá učiteľka a skvelá lúštiteľka
   všetkého, členka krúžku Tatranec
MAREC 2024
01.03. Ján Gáfrik Prievidza 88
01.03. Dagmar Ševerová Bratislava 46
01.03. Juraj Chano Púchov 30
04.03. Monika Bieliková Sereď 24
07.03. Ján Matiaška Martin 75
07.03. Peter Gašpár Púchov 53
08.03. Helena Hrušková B.Bystrica 64
          Relax-áčka
10.03. Ivan Šarkan Martin 72
12.03. Dušan Hronský Košice 81
13.03. Dušan Karkuš Praha 83
          Dunajec i člen vedenia SČHaK
14.03. Artúr Schwarcz Šaľa 52
16.03. Vladimír Daniš Handlová 66
17.03. Adrián Rigda Poprad 73
21.03. Ľuboš Hyžák Púchov 59
25.03. Soňa Jánošíková 74
          Šamorín, Bratislava
          bývalá šéfka Lišiaka
          organizátorka M-SR KaH
          a kapitánka slovenskej
          reprezentácie v logike
25.03. Milan Tomáš "Astimov" 72
          Poprad - Bratislava
27.03. Marta Franeková Žilina 70
27.03. Dušan Zálepa Nitra 68
29.03. Štefan Tatarko Poprad 70
          vedúci o Tatranec
30.03. Ivan Baroš Ban.Bystrica 75
30.03. Vladimír Vrbický Brezová 74
30.03. Veronika Hrubjáková 27
          Šamudovce
31.03. Ivan Bubeník Prievidza,
          Švajčiarsko, znovu Prievidza 82
31.03. Anton Hajovský Svit 53
          známy pod aliasom "aha"

SPOMÍNAME
† 04.03.2000 Marek Mojdis Giraltovce
   učiteľ z krúžku Vydumanci
† 04.03.2006 Stanislav Zábojník
   Prievidza, člen krúžku Bôbari
   † 08.03.2018 Miroslav Hájiček Prievidza
   neskôr Bratislava, vedúci o Bôbari
† 21.03.2008 Benjamín Baťalík st.
   Prakovce - Michalovce
   nestor michalovských turnajov
† 25.03.2020 Peter Sloboda
   Stará Ľubovňa
   dlhoročný vedúci o Gorali
† 26.03.2021 Miroslav Šuňavec
   Liptovský Hrádok
   dlhoročný člen rady SZHaK a
   bývalý reprezentant SR v logike

PRIPOMÍNAME SI
* 05.03.1939 Jozef Perháč Krompachy
   technik autor hádaniek
* 10.03.1944 Bartolomej Bombár Košice
   výrobca dobrého Tokaja
   z krúžku Maratónci
* 20.03.1917 Benjamín Baťalík st.
   Prakovce - Michalovce
* 22.03.1943 Magdaléna Brozmannová
   Žilina, fanúšička sudoku
* 23.03.1949 Miroslav Nárožný
   Kremnica bývalý primátor mesta
   a člen krúžku Dukát
* 26.03.1938 Ján Makovník st.
   bývalý vedúci o Ruža
* xx.03.1926 Alojz Eichenberger
   Nové Mesto n/V. armádny 
   dôstojník, ktorému to myslelo

PREHĽAD ČLÁNKOV NA TOMTO WEBE

PÁR MEDIÁLNYCH SPOMIENOK