Vladimír KULČICKÝ (4. 10. 1905 - 27. 7. 1981)
  Reťazovka slabiková (1946)
Na záhrade kvitnú I.,
II. stará sa o ne.
A pre III. potešenie
do kvetu nám práve ženie
kaktus v IV. v salóne.

Obložka (1970)
BLYSK A PÔVAB sa sem ženie.
To je RYBIE POKOLENIE.
ruže, žena, naše, šeru
lesk a čaro - pleskáča rod
Vaši Lasi, siláčky - zašila si si vačky?
Zámenka (1980)
OD VÁS CHLAPI, Moravania,
majú MOCNÉ MANŽELKY.
Čo môže muž neveľký?
Opýtať sa ustráchane:
- DALA SI SI DO PORIADKU
VRECKÁ, čo máš na župane?

RIEŠENIA odhalíte tak, keď
kurzorom myši so zatlačeným
ľavým tlačidlom prejdete
po ploche pod "Obložkou".


 
Lúštenie nie je len oddych či zábava, pomáha mnohým nielen udržať, ale aj rozvíjať životnú vitalitu.

Majstrovstvá Slovenska v riešení krížoviek a hádaniek sú rozdelené na dve oblasti - súťaž jednotlivcov a súťaž družstiev. Pre jednotlivcov bol dlhé roky vyhradený prvý septembrový víkend v Banskej Bystrici, ktorú pred pár rokmi nahradili Zemianske Kostoľany. Podujatie od počiatku autorsky zabezpečoval časopis LIŠIAK, ale hlavným patrónom bol vyše 30 rokov časopis RELAX a v rokoch 2004-2009 sa pripojil ďalší partnerský časopis TELEplus krížovky.

Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov - memoriál Vladimíra Kulčického je spomienkou na tohto nezabudnuteľného riešiteľa a vyjadruje hold človeku, ktorý celý svoj život zasvätil hádankám a krížovkám. Pôvodne mali majstrovstvá názov Celoslovenský prebor jednotlivcov. Jeho zrod je datovaný do roku 1984, odkedy bez prerušenia dáva možnosť každému záujemcovi popasovať sa sám so sebou a odhaliť čo v každom z nás je. Účasť na súťaži nie je ničím podmienená. Ani vekom, skúsenosťami, pohlavím, či vedomosťami. Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov sú určené pre všetkých, čo si chcú privoňať tajom lúštenia aj v inej atmosfére ako je na dovolenke, pri cestovaní alebo doma. Každý súťaží podľa svojich schopností a nie je raritou, ak si to niekto príde len tak vyskúšať. Zo skúseností je možné povedať, že mnohí sa sem vrátia opäť, prípadne si nájdu cestu na trochu ľahšie regionálne turnaje.

Rozhodujúcim ukazovateľom samotnej súťaže je vždy bezchybné lúštenie. Všetky úlohy sú časovo obmedzené a tak nestačí lúštiť len správne, ale aj rýchlo. Prevažne sa lúštia 3 krížovky a 30 hádaniek.
 
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA JEDNOTLIVCOV

 
 
Širšia možnosť stretávania sa priaznivcov taju aj inak, než na stránkach časopisov, dala podnet aj na spoluprácu na odbornej báze ohľadne pravidiel a kvality spracovávania jednotlivých krížoviek a hádaniek s možnosťou odovzdávania si skúseností navzájom. Aj vďaka tomu vznikli najmä po vzore Bratislavynové podujatia a súťaže (1979 - Kysucký prebor v Kysuckom Novom Meste, 1980 - Pieninský turnaj v Starej Ľubovni, 1981 - Turnaj Košického vládneho programu, 1981 - Východoslovenský prebor družstiev, 1983 - Turnaj krúžku Hron o putovný pohár Slovenky a 1984 - Novoročný turnaj v Martine). Tento vývoj a rozličná kvalita preborov si vyžadovala však čosi viac.S myšlienkou celoslovenského preboru jednotlivcov prišiel vtedajší redaktor časopisu Lišiak Pavol Čierny na stretnutí redakcie časopisu s vedúcimi slovenských krúžkov. Hneď oslovil členov krúžku Hron, či by takéto stretnutie dokázali organizačne zabezpečiť. Partia okolo Dušana Slašťana sa pustila do práce, v ktorej im bol výdatne nápomocný hlavne 
 
Pavel Šperka zo Závodného klubu ROH národného podniku Slovenka. Vďaka aj jeho iniciatíve sa podarilo získať prvého "sponzora", ktorým sa stalo Vydavateľstvo Obzor. Autorsky si zobral "vec" na starosť Lišiak. Zrodila sa súťaž, ktorá mala premiéru už v roku 1984. Od počiatkov dostala spomienkový prívlastok - memoriál Vladimíra Kulčického, ako vyjadrenie holdu človeku, ktorý celý svoj život zasvätil hádankám a krížovkám.
Až do roku 2000 sa vyhodnocoval celkový víťaz Celoslovenského preboru, ktorý vzišiel z hodnotenia poradia za krížovky a hádanky dohromady. Zmena názvu na Majstrovstvá Slovenska bola na spadnutie už koncom 90-tych rokov, v tom čase sa ale príliš neujala. Skutočná premena nastala až v roku 2001, ktorú podmienil hlavne vznik národného šampionátu v kategórii logických úloh, čím aj Celoslovenský prebor získal na vyššom kredite. Od tohoto okamihu sa udeľuje majstrovský titul už pre každú kategóriu samostatne.
 
1. CELOSLOVENSKÝ PREBOR JEDNOTLIVCOV - BANSKÁ BYSTRICA - 1.9.1984
turnaj podporili Vydavateľstvo OBZOR, LIŠIAK, krúžok HRON a ZK ROH n.p. SLOVENKA Banská Bystrica
celkoví víťazi pri rovnosti bodov za súčet poradí boli dvaja
Ing. Ivan Noskaj-Šaľa a Viktor Šimčisko-Bratislava, obaja krúžok DUNAJCI
Všetko začalo oveľa skôr. Vďaka podpore vedenia Závodného klubu ROH Slovenka, n.p. Banská Bystrica, zvlášť súdružky Eleny Podlipskej a členov usporiadajúceho krúžku Hron, by táto jedinečná súťaž svetlo sveta neuzrela. Vôbec prvý Celoslovenský prebor zaujal hneď 60 záujemcov, ktorí po prehliadke izby revolučných tradícií a po audiovizuálnom programe o histórii a súčasnosti národného podniku Slovenka, sa pustilo do boja o prvenstvo. Starej garde (Fekete, Noskaj, Šimčisko, Filadelfy) v lúštení 3 krížoviek a 30 hádaniek preborovým spôsobom stúpala na päty nielen mladá krv (Ploščica, Trochan ml., Vaško, Psotný, Kováčik, Šoltis a iní), ale aj redakcia Lišiak s 3 nesprávne uvedenými názvami hádaniek.
KRÍŽOVKY vek počet chýb
1. NOSKAJ Ivan 46 Šaľa x
2. ŠIMČISKO Viktor 37 Bratislava x
3. PLOŠČICA Miroslav 22 Stará Ľubovňa x
4. Fekete Ľudovít 41 Žilina x
5. Šoltis Stanislav 38 Prešov x
6. Filadelfy Ivan 40 Prievidza x
7. Trochan Emil 29 Bratislava x
8. Vojník Dušan 27 Prešov x
9. Kordisch Ľudovít 40 Bratislava x
10. Kolesár Jozef 35 Košice x
11. Kováčik Jozef 32 Nové Mesto n/V. x
12. Chudý Milan 25 Prievidza x
13. Šlosár Štefan x Stará Ľubovňa x
14. Svetlík Slavomír 19 Banská Bystrica x
15. Žitňák Ladislav 26 Šaľa x
HÁDANKY vek počet hádaniek
1. ŠIMČISKO Viktor 37 Bratislava x
2. NOSKAJ Ivan 46 Šaľa x
3. TROCHAN Emil 29 Bratislava x
4. Fekete Ľudovít 41 Žilina x
5. Ploščica Miroslav 22 Stará Ľubovňa x
6. Psotný Ján 27 Nové Mesto n/V. x
7. Svetlík Slavomír 19 Banská Bystrica x
8. Baroš Ivan 35 Banská Bystrica x
9. Rias Ivan 35 Košice x
10. Filadelfy Ivan 40 Prievidza x
11. Strmeň Stanislav 41 Bratislava x
-- viac sa v súboji na prvého a silnej konkurencii
nepresadil žiadny riešiteľ
klik na začiatok stránky
 
 
2. CELOSLOVENSKÝ PREBOR JEDNOTLIVCOV - BANSKÁ BYSTRICA - 31.8.1985
turnaj podporili LIŠIAK, krúžok HRON a ZK ROH n.p. SLOVENKA Banská Bystrica
celkový víťaz Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
krúžok GORALI

 
Vyše 60 riešiteľov si našlo cestu na pokračovanie nového podujatia nazvaného Celoslovenský prebor jednotlivcov. Prítomná bola aj
 
redakcia časopisu Lišiak, vedúci ZK ROH Slovenka súdruh Pavel Šperka a pracovníčka ZK ROH súdružka Filipková. Pred súťažou sa konalo v poradí už VI. stretnutie vedúcich slovenských krúžkov a redakcie časopisu Lišiak.
 
hlavní organizátori Jozef Dóša z o Hron a Ján Belička z Lišiaka
KRÍŽOVKY vek počet chýb
1. PLOŠČICA Miroslav 23 Stará Ľubovňa x
2. FEKETE Ľudovít 42 Žilina x
3. PLATZNER Igor 35 Žilina x
4. Chudý Milan 26 Prievidza x
5. Droppa Ján 38 Prešov x
6. Filadelfy Ivan 41 Prievidza x
7. Noskaj Ivan 47 Šaľa x
8. Šoltis Stanislav 39 Prešov x
9. Kolesár Jozef 36 Košice x
10. Vojník Dušan 28 Prešov x
11. x     x
12. x     x
13. x     x
14. x     x
15. x     x
HÁDANKY vek počet hádaniek
1. PLOŠČICA Miroslav 23 Stará Ľubovňa x
2. TROCHAN Emil 30 Bratislava x
3. PSOTNÝ Ján 28 Nové Mesto n/V. x
4. Baroš Ivan 36 Banská Bystrica x
5. Platzner Igor 35 Žilina x
6. Filadelfy Ivan 41 Prievidza x
7. Čačko Rudolf 42 Košice x
8. Chudý Milan 26 Prievidza x
9. Sopóci Ján 38 Žilina x
10. Zábojník Stanislav 40 Bojnice x
11. x     x
12. x     x
13. x     x
14. x     x
15. x     x
klik na začiatok stránky
 
 

zľava Pavol Čierny, Soňa Jánošíková, Dušan Karkuš a Ján Belička
  3. CELOSLOVENSKÝ PREBOR JEDNOTLIVCOV - BANSKÁ BYSTRICA - 30.8.1986
turnaj podporili LIŠIAK a ZK ROH n.p. SLOVENKA Banská Bystrica
celkový víťaz Ľudovít Fekete-Žilina, krúžok SLOVENÁRI

 
Začína byť tradíciou, že sa do Bystrice zíde taká početná lúštiteľská ekipa, pretože aj do tretice prekročila počet 60. Memoriál Vlada Kulčického poctil svojou prítomnosťou aj zástupca českého časopisu Hádanky a křížovky Dušan Karkuš (aj keď pôsobiaci v Prahe stále Dunajec), pričom lúšteniu sa so záujmom prizerala aj delegácia juhoslovanského klubu ČVOR z Bjelovaru a maďarského časopisu Fülles, ktorí prišli s "našimi" prerokovať organizáciu Medzinárodného krížovkárskeho Maratónu, ktorý už na nasledujúci rok bude poriadať krúžok Hron a časopis Lišiak v Banskej Bystrici.
KRÍŽOVKY vek počet chýb
1. FEKETE Ľudovít 43 Žilina 13
2. SVETLÍK Slavomír 21 Banská Bystrica 31
3. VACULA Jaroslav 34 Banská Bystrica 32
4. Makovník Ján ml. 24 Ružomberok 33
5. Trochan Emil 31 Bratislava 36
6. Šoltis Stanislav 40 Prešov 36
7. Sloboda Peter 32 Stará Ľubovňa 37
8. Filadelfy Ivan 42 Prievidza 49
9. Platzner Igor 36 Žilina 67
10. Šuňavec Miroslav 24 Liptovský Hrádok 69
11. Droppa Ján 39 Prešov x
12. Vaško Jozef 35 Nové Mesto n/V. x
13. Vojník Dušan 29 Prešov x
14. Chudý Milan 27 Prievidza x
15. Baroš Ivan 37 Banská Bystrica x
klik na začiatok stránky
HÁDANKY vek počet hádaniek
1. DROPPA Ján 39 Prešov 5
2. BAROŠ Ivan 37 Banská Bystrica 3
3. RIAS Ivan 37 Košice 2
4. Fekete Ľudovít 43 Žilina 2
5. Filadelfy Ivan 42 Prievidza 2
6. Žitňák Ladislav 28 Šaľa 2
7. Trochan Emil 31 Bratislava 2
8. Karkuš Dušan 45 Praha 1
9. Sloboda Peter 32 Stará Ľubovňa 1
10. Makovník Ján ml. 24 Ružomberok 1
11. Konečný Vladimír 35 Svinná 1
12. Zábojník Stanislav 41 Bojnice 1
13. Kontuľ Jozef 24 Bratislava 1
14. Mojdis Marek 33 Giraltovce 1
15 Čačko Rudolf 43 Košice 1
           
 
xxxxxxxxx
    xxxxxxxxx  
 
xxxxxxxxx
    xxxxxxxxx  
 
xxxxxxxxx
    xxxxxxxxx