zábavný časopis plný krížoviek, hádaniek, súťaží a zaujímavých cien
Zrod časopisu sa datuje na január 1955, keď vyšiel ešte pod názvom Krížovkár a hádankár. Príliš strohý názov však nevyjadroval obsah zábavného časopisu a tak redakcia vyzvala čitateľov, aby navrhli názov nový, ktorý by vystihoval poslanie časopisu. Ujal sa návrh Karola Kozmona z Bratislavy, ktorý od roku 1967 pretrváva dodnes.

titulná strana z 1.1.1967
 
Počas existencie Lišiaka prešli redakciou, či boli prispievateľmi takmer všetci významní autori a ilustrátori. Postavičku Lišiaka v nespočetných podobách zobrazila pani Božena Plocháňová, pod vtipnými kresbami nájdeme známe mená ako Ondrej Zimka, Alan Lesyk, Ľubomír Radena, J.Kotouček, Ľubomír Kotrha, Peter Gossányi, Andrej Mišanek, E.Dankovičová, Vladimír Pavlík, Koloman Leššo, P.Genzor, T.Krajčír, Ľ.Nikolíni, Fedor Vico, Miťo Breza, J.Polák, Juraj Prohácka, František Bojničan, Peter Gabriš, M.Krištofík, Svetozár Mydlo, V.Mach, P.Múčka, Milan Stano, P.Stankovič, Peter Zifčák i priatelia spoza rieky Moravy Jaroslav Kerles, J.Winter-Neprakta, Vlasta Švejdová, J.Lušovský. Aforizmami zabávali Jozef Bily, Ondrej Bosík, S.Bebjak, Milan Kenda, Milan Lechan, Kalo Uhrík, J.Jaroš, E.Sieglová, L.Bielik, Dušan Sadloň, J.Olej, Ján Jankovič, Milan Kupecký a iní.
 
Božena
Plocháňová
 
Medzi paletou krížoviek a hádaniek sme spočítali už takmer 75 autorov, ktorí postupne pretvárali celkovú podobu časopisu. Časopisu, ktorý si za svoju cestu vytýčil bystriť um a dôvtip lúštiteľov, rozširovať ich vedomosti, poskytovať im pobavenie a oddych po práci, pripomenúť krásne myšlienky a citáty velikánov ducha. Časopisu, ktorý významnou mierou napomohol aj k historickému vzniku tohto zväzu a donedávna držal aj vďaka šéfredaktorke pani Soni Jánošíkovej patronát nad viacerými podujatiami venovaných krížovkám a hádankám.

Rok 2003 bude mať prívlastok minimálne zlomový. Z Lišiaka kvôli vzťahom s vedením nového vydavateľstva, ktoré prevzalo časopis, odchádza celá redakcia. Cez prázdniny vychádza pre Lišiak netypické dvojčíslo, v septembri sa časopis v stánkoch objavuje až ku koncu mesiaca. Nad obsahom sa pozastavujú viacerí "historici" a tak píšu, pýtajú sa, ale odpoveď visí vo hviezdach. Treba len dúfať, že nebude zlá. Napriek tomu všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom boli nielen pri tvorbe Lišiaka ale i celého krížovkársko-hádankárskeho hnutia nápomocní patrí úprimné

 

Ď A K U J E M E 
 
Potom prichádza ďalšia zmena. V roku 2010 časopis kupuje vydavateľstvo Petit Press a jeho obsahovú stránku preberá rodinná firma okolo Matúša Demigera, reprezentanta v logike a sudoku. Časopis mení vizuálnu stránku a opäť sa snaží vrátiť do povedomia širokej verejnosti. Začínajú sa vracať aj skúsení autori a obnovuje sa spolupráca aj s našim združením. Na jeho stránkach nájdete znovu široké spektrum rôznych druhov a typov úloh pre všetky vekové kategórie, začiatočníkov i pokročilých, pričom si v ňom nájdete mnohé novinky a informácie z oblasti lúštenia a súťažných podujatí, organizovaných v tejto oblasti na Slovensku.