Tieto úlohy sú známe už dlhé roky. Patria medzi populárne najmä medzi deťmi a staršou generáciou. Poznáme dva druhy osemsmeroviek. Klasické so zoznamom slov, ktoré treba vyhľadávať v obrazci, alebo maľované, kde zoznam slov nahrádzajú obrázky ktorých pomenovanie treba v osemsmerovke vyhľadať.

Osemsmerovka má však aj určité variácie a to v tom, že vyhľadávanie výrazov nie je v priamom smere, ale do štvorca, obdĺžnika, trojuholníka, alebo aj presne v určenom cik-cak smere. Úloha môže byť upravená tak, že sa využíva len niekoľko smerov, alebo je základný obrazec vytvorený vďaka šesťuholníkom, čím vzniká šesťsmerovka.