Pod malými formami sú ukryté desiatky rôznych krížovkárskych diel ako napríklad roháčiky, ráčiky, doplňovačky, sínusovky, retiazky, štvorcovky, bunkovky, rámcovky, oblúkovky, dostredovky, odstredovky, ornamentovky, obrysovky, krížovky so zhodnou legendou, hrebeňovky a ďalšie, ktoré sú závislé na forme obrazca a prelínania sa jednotlivých výrazov. K tejto časti sú pridružené aj úlohy založené skôr na logickom princípe, ktoré rôznym spôsobom hľadajú tajničku ako koníčky či latovky.

Tieto krížovkárske diela sme schopní spracovať s výstupom pre Corel, EPS a pod. so zalomením v krivkách.