Titul majstrov Slovenska družstiev v krížovkách a hádankách obhájili Dunajci 
 
Po dvojročnej odmlke sa konečne podarilo pripraviť druhé najstaršie podujatie v slovenskom krížovkársko-hádankárskom svete. Všetko sa to udialo prvú októbrovú sobotu v priestoroch Strednej stavebnej školy v Žiline s podporou dlhoročného partnera SZHaK magazínu RELAX. Aj keď sa pandemické obdobie oficiálne skončilo, stále bola obava, že sa človek môže nakaziť a preto sa ani veľká účasť neočakávala. Napriek tomu sa v Žiline stretlo až 8 tímov, pričom milým prekvapením bolo aj to, že dva krúžky sa rozhodli konkurovať súperom len v dvojčlenom zoskupení. Absolútny hold si ale zaslúžil Ivan Šuňavec, posledný mohykán krúžku Ruža, ktorý si to rozdal s ostatnými družstvami úplne sám.
Krížovky z dielne Brezovana Pavla Tibenského sa niesli spomienkou na diela a život katolíckeho kňaza, spisovateľa, dramatika a publicistu Jána Palárika, u ktorého sme si tento rok pripomenuli 200-té výročie narodenia. Boli dosť náročné a mali aj dosť veľa chytákov a v podstate ani jedno družstvo nedokázalo bez chyby vylúštiť ani jednu z trojice súťažných krížoviek. Hádankársku časť autorsky pripravil už pred dvomi rokmi tradičný autor Košičan Ivan Rias a hoci išlo o odležané hádanky, na svojej sile vôbec nestratili. Z 30 hádaniek až 8 nevyriešilo žiadne družstvo. Potešilo ale to, že sa na súťaži objavili dvaja začiatočníci zo Žiliny, ktorí sa spojili so skúseným Šíravancom Luciánom Gondom a hoci vytvorili neoficiálny tím (Turnajový poriadok), podľa sledovanie priebehu ich lúštenia to nebolo vôbec zlé - práve naopak. Treba len veriť, že takto získané skúsenosti postupne pretavia aj v individuálnych súťažiach a rozšíria rady úspešných riešiteľov z radov mladšej generácie.
Nuž a výsledky - tie sú odrazom nielen snaženia a schopností, ale aj početnosti daného družstva. Treba len veriť, že sa po smutných odchodoch viacerých členov, predsa len postupne objavia ďalší záujemcovia a pridajú sa k spomínanej mladej dvojici, ktorá zanechala príjemnú stopu a ukázala, že sa to naozaj dá.
 42. Majstrovstvá Slovenska družstiev
v riešení krížoviek a hádaniek
o putovný pohár SZHaK = 01.10.2022
súčet
 poradí 
 krížovky   hádanky 
 1.

 DUNAJCI
M.Hruška
L.Žitňák
J.Manca
 1 (102 chýb) 1 (17) 
2.  ŽILINCI
I.Platzner
P.Paďour
J.Jablonský
J.Jakubček
4 2 (186) 2 (16)
3.  TATRANEC
J.Turek
M.Kandrik
A.Hajovský
F.Cvengroš
7 3 (217) 4 (9)
4.  PODJAVORINCI  J.Psotný
J.Kováčik
J.Páleník
9 6 (493) 3 (14)
5.  BÔBARI M.Chudý
V.Kmeť
10 5 (478) 5 (6)
6.  TORYSEK D.Vojník
P.Husár
11 4 (347) 7 (1)
7.  RUŽA I.Šuňavec 13 7 (650) 6 (5)
mimo
 poradia 
 NO NAME L.Gonda (Šíravan)
 J.Trangelová (Žilinci) 
M.Gomola (Žilinci)
x x (261) x (10)

Turnaj Žilincov v spomienkovom šate

 
 

Žilina privítala záujemcov o lúštenie po vynútenej dvojročnej pauze. V rokoch 2020 a 2021 sa totiž druhý najstarší turnaj tohto typu nekonal z dôvodu zložitej pandmemickej situácie. Postupne sa ale všetko zlepšovalo a aj keď u niektorých stále existovali obavy, prvú októbrovú nedeľu Žilinské prebory podarilo zrealizovať. Záujemcovia o kvalitné lúštenie sa tak stretli v internátnych priestoroch Strednej odbornej školy stavebnej, ktorá sa už viackrát stala domovom takýto podujatí a napomohla tak dobrej myšlienke. Turnaj mal však smutný prívlastok, nakoľko sa niesol v duchu spomienky na dlhoročného vedúceho krúžku Žilinci Petra Samca, ktorý žiaľ v roku 2021 po dlhej chorobe opustil naše rady. Tohtoročné podujatie tak malo symboliku, pretože samotný jeho názov má podtitul Memoriál Ľudovíta Feketeho, čo bol niekoľko rokov vedúcim krúžku, vtedy ešte pod názov Slovenári a tento rok sa k nemu pridala druhá legenda, ktorá po "Lajovi" prevzala pomyselné žezlo.

Samotný turnaj sa preto okrem klasických krížoviek a hádaniek skladal aj z osobitnej časti venovanej dielam a spomienke na Petra Samca, čím si nielen domáci chceli uctiť pamiatku tejto legendy žilinského lúštenia. Z pohľadu výsledkov je treba povedať, že domáci organizátori prekvapili. Tradičným favoritom sa totiž v skupine pokročilých až tak nedarilo a tak sa do popredia dostali aj tí, ktorí sa na najvyšších priečkach nezvykli objavovať. V mnohých prípadoch muselo dokonca o celkovom poradí rozhodovať až poradie v ťažšej krížovke, či dodatočný rozboj v hádankách. To veľmi vyrovnalo aj priebežné poradie v celoročnej súťaži Grand Prix.

42. Turnaj Žilincov - memoriál Ľ.Feketeho - 2.10.2022      
celkový víťaz Lucián Gonda
krížovky pokročilí      hádanky pokročilí
1. Dušan Vojník-Prešov 0   Lucián Gonda-Kristy 15
2. Milan Chudý-Prievidza 1   Ján Turek-Poprad 9
3. Lucián Gonda-Kristy 1   Jozef Kováčik-N.Mesto n/V. 1
4. Ján Psotný-N.Mesto n/V. 3   Pavol Husár-Prešov 1
5. Ján Turek-Poprad 4   Ivan Śuňavec-Ružomberok 1
6. Ivan Śuňavec-Ružomberok 5   Milan Kandrik-Tatr.Lomnica 1
7. František Cvengroš-Spiš.N.Ves 11   ostatným sa v systéme  
8. Milan Kandrik-Tatr.Lomnica 13   na prvého riešiteľa   
9. Jozef Kováčik-N.Mesto n/V. 13   nedarilo   
10. Pavol Husár-Prešov 18      
  krížovky menej skúsení     hádanky menej skúsení  
1. Peter Gašpár-Púchov 4   Peter Gašpár-Púchov 14
2. Peter Bohuš-Košice 7   Peter Bohuš-Košice 8
3. Jozef Páleník.Svinná 11   František Cvengroš-Spiš.N.Ves 8
4. Anton Hájovský-Svit 16   Jozef Páleník.Svinná 7
5. Stanislav Plachý-Zem.Kostoľany 18   Anton Hájovský-Svit 6
6. Vladimír Kmeť-Prievidza 43   Stanislav Plachý-Zem.Kostoľany 5
7.  Peter Šugár-Žilina 69   Peter Šugár-Žilina 3
8.       Vladimír Kmeť-Prievidza 2
osobitná časť so spomienkou na Petra Samca
1. Lucián Gonda-Kristy 2   K 1  +  H 1  
2. Ján Turek-Poprad 4   K 2  +  H 2  
3. Milan Chudý-Prievidza 6   K 3  +  H 3  

Euro turnaj 2022 vo Svinnej úspešne za nami

Jozefovi Páleníkovi sa za podpory vedenia obce Svinná podarilo po dlhej covidovej odmlke podarilo konečne usporiadať lúštiteľský turnaj. Májový termín sa síce kvôli pandemickej situácii presunul na september, kvalite podujatia to však neubralo. Oproti pred prázdninovým turnajom v Poprade a Košiciach sa príjemne zvýšila aj účasť a tak to všetko opäť pripomínalo staré dobré turnaje. Súťaže začali ľahkou rozbehovačkou, ktorá mala za cieľ zahriať riešiteľov na správnu lúštiteľskú teplotu a zdá sa že to bol aj dobrý počin. Krížovky totiž dopadli u mnohých na výbornú a mali len minimálny počet chybičiek a to v obidvoch kategóriách a tak muselo o poradí rozhodovať poradie, v akom sa krížovky odovzdávali ešte pred uplynutím časového limitu. Hádanky boli na tom obdobne a aj tu sa väčšine darilo a vylúštili takmer všetky. To bol ale len predvoj hlavnej časti a to lúšteniu hádaniek za eurá. V hre bolo celkom 60 €, kde tri bolo možné získať za najrýchlejšie vylúštenie danej hádanky, dve ak bol niekto o niečo pomalší a jedno euro získal ten, kto bol z riešiteľov tretí najrýchlejší. Hádanky boli spojené s rôznymi názvami hradov a Slovensku, alebo s niečím, čo tieto hrady symbolizuje. Jednu hádanky sa podarilo v časovom limite vyriešiť len dvom riešiteľom a tak 1 euro zostalo nakoniec organizátorovi.
 15. EUROVÝ TURNAJ - 24.09.2022
celkový víťaz Ladislav ŽITŇÁK
  krížovky pokročilí chyby      hádanky pokročilí
1. Ľuboš Oravec–Bratislava 1   1. Ján Turek–Poprad 19
2. Pavol Tibenský–Brezová p/Brad. 2   2. Ladislav Žitňák–Šaľa 17
3. Ladislav Žitňák–Šaľa 2   3. Štefan Tatarko–Poprad 16
4. Milan Chudý–Prievidza  2   4. Jozef Kováčik–Nové Mesto n/Váh. 16
5. Ján Turek–Poprad 2   5. Pavol Tibenský–Brezová p/Brad. 16
6. Jozef Kováčik–Nové Mesto n/Váh.  2   6. Ján Psotný–Nové Mesto n/Váh. 15
7. Štefan Tatarko–Poprad 3   7. Milan Chudý–Prievidza 13
8. Ján Psotný–Nové Mesto n/Váh.  4   8. Milan Kandrik–Tatranská Lomnica 11
9. Ivan Šuňavec–Ružomberok 5   9. Peter Gašpár–Púchov 11
10. František Cvengroš–Spišská N.Ves  6   10. Ľuboš Oravec–Bratislava 10
11. Milan Kandrik–Tatranská Lomnica  17   11. Ivan Šuňavec–Ružomberok 9
  krížovky menej skúsení       hádanky menej skúsení  
1. Peter Gašpár–Púchov 0   1. František Cvengroš–Spišská N.Ves 18
2. Anton Hajovský–Svit 0   2. Peter Bohuš–Košice 14
3. Ľubomír Bajcar–Brezová p/Brad. 0   3. Anton Hajovský–Svit 10
4. Miroslav Lisál–Bohdanovce n/Trn. 1   4. Jozef Prekop–Trenčín 9
5. Stanislav Plachý–Zemian.Kostoľany 1   5. Vladimír Kmeť–Prievidza 8
6. Jozef Prekop–Trenčín  4   6. Stanislav Plachý–Zemian.Kostoľany 7
7. Peter Bohuš–Košice 9   7. Jozef Vaško–Nové Mesto n/Váh. 6
8. Jozef Vaško–Nové Mesto n/Váh. 33   8. Ľubomír Bajcar–Brezová p/Brad. 4
9. Vladimír Kmeť–Prievidza 43   9. Miroslav Lisál–Bohdanovce n/Trn. 2
  rozbehovačka       euro hádanky
1. Milan Kandrik–Tatranská Lomnica  0   1. Ján Turek–Poprad (viac 1. miest) 11
2. Ján Turek–Poprad  0   2. Jozef Kováčik–Nové Mesto n/Váh.  11
3. Pavol Tibenský–Brezová p/Bradlom 0   3. Ladislav Žitňák–Šaľa 9
                                 4. Ľuboš Oravec–Bratislava 5
  5. Pavol Tibenský–Brezová p/Brad. 5
  6. Anton Hajovský–Svit 3
  Milan Chudý–Prievidza 3
  Jozef Vaško–Nové Mesto n/Váh. 3
  9. Ján Psotný–Nové Mesto n/Váh. 3
  10. Štefan Tatarko–Poprad 2
  11. Ivan Šuňavec–Ružomberok 2
  12. Peter Bohuš–Košice 1
  Peter Gašpár–Púchov 1

Brezová za podpory mnohých sponzorov nasledovala Svinnú

 
 
Krúžok Chrobáci v spolupráci mesta Brezová pod Bradlom a spektra viacerých sponzorov usporiadal po vynútenej pauze spôsobenej koronavírusom a internetových pokusoch konečne tradičný turnaj M. R. Štefánika. Turnaj je známy tým, že má až tri kategórie podľa obtiažnosti a tak si aj tento rok našla cestu na turnaj skupina začiatočníkov. Pre nich sú tradične po krížovkách pripravené úlohy sudoku a nebolo tomu inak ani teraz. Po dohode s kolegami vo Svinnej sa májový termín kvôli pandemickej situácii presunul na september, ani to však na kvalite neubralo. Potešila opäť účasť, pretože po Covide stále existujú obavy zo stretávania sa a bolo naozaj fajn, že aj Brezová napomohla trochu vylepšiť celú situáciu. Len tých "domácich" bolo trochu pomenej, zaujal ale mladý sudokáč, ktorý podporil ostatných členov rodiny a veľmi dobre sa zhostil úlohy pri svojej premiére na takomto turnaji. V Brezovej sa všetko spustilo netradičnou maľovanou krížovkou, na ktorú si trúfali najmä tí, čo majú dlhoročné skúsenosti s logickými úlohami,  aj tu ale prekvapenie zaradiť takúto úlohu zohralo svoju rolu a medzi trojicu odmeňovaných sa tak nečakane ale o to viac zaslúžene dostala domáca Martina Mižialková. Vôbec celé podujatie sa nieslo v príjemnom priateľskom duchu a za osobitne podpory Adriany Šarudiovej z rekreačného zariadenia Partizán, kde sa celý turnaj poriadal. Lúštiteľské diela od brezovských autorov M. Lisál, Ľ. Bajcar a P. Tibenský jednoducho zaujali. Takmer každý sa totiž dopátral ku konečnému výsledku a o celkovom poradí rozhodovali len drobné chybičky, alebo poradie odovzdania, pričom v hádankách pri rovnosti vyriešených hádaniek muselo pomôcť rozbojové kolo. Zaujímavosťou turnaja sa stalo to, že celkový víťaz Ján Turek si prvenstvo vylúštil už tretí raz po sebe a zopakoval tak výkon Milan Chudého z rokov 2015-2017. 
 12. TURNAJ M. R. ŠTEFÁNIKA - 25.09.2022
celkový víťaz Ján TUREK
  krížovky pokročilí chyby      hádanky pokročilí
1. Milan Chudý–Prievidza 1   1. Ján Turek–Poprad 14
2. Ján Turek–Poprad 1   2. Ivan Šuňavec–Ružomberok 12
3. Ján Psotný–Nové Mesto n/Váh.  9   3. Ladislav Žitňák-Šaľa  12
4. Jozef Kováčik–Nové Mesto n/Váh.  11   4. Ján Psotný–Nové Mesto n/Váh.  12
5. Štefan Tatarko–Poprad 11   5. Jozef Kováčik–Nové Mesto n/Váh.  11
6. Ladislav Žitňák-Šaľa  11   6. Milan Chudý–Prievidza 10
7. František Cvengroš–Spišská N.Ves 19   7. Štefan Tatarko–Poprad 9
8. Ivan Šuňavec–Ružomberok 28   8. Milan Kandrik–Tatranská Lomnica 8
9. Ján Droppa-Prešov 43   9. Ján Droppa-Prešov 7
10. Milan Kandrik–Tatranská Lomnica 79        
  krížovky menej skúsení       hádanky menej skúsení  
1. Anton Hajovský–Svit 4   1. Peter Gašpár–Púchov 15
2. Peter Gašpár–Púchov 4   2. Jozef Páleník-Svinná 10
3. Jozef Páleník-Svinná 6   3. Anton Hajovský–Svit 8
4. Stanislav Plachý–Zemian.Kostoľany 7   4. František Cvengroš–Spišská N.Ves 8
5. Ján Farkaš-Bratislava 10   5. Stanislav Plachý–Zemian.Kostoľany 7
6. Vladimír Kmeť–Prievidza 21   6. Ján Farkaš-Bratislava 2
  krížovky začiatočníci       sudoku začiatočníci  
1. Marta Páleníková-Svinná  4   1. Marta Páleníková-Svinná  41
2. Igor Mikláš-Brezová p/Brad. 6   2. Eva Ušiaková-Brezová p/Brad. 32
3. Martina Mižialková-Brezová p/Brad. 10   3. Kristián Mižalko-Brezová p/Brad. 24
4. Eva Ušiaková-Brezová p/Brad. 10   4. Martina Mižialková-Brezová p/Brad. 21
5. Alena Gabrižová-Brezová p/Brad. 16   5. Ján Allina-Brezová p/Brad. 20
6. Ján Allina-Brezová p/Brad. 62   6. Alena Gabrižová-Brezová p/Brad. 13
   maľovaná krížovka     7. Igor Mikláš-Brezová p/Brad. 7
1. Milan Chudý–Prievidza    

2. Ladislav Žitňák-Šaľa    
3. Martina Mižialková-Brezová p/Brad.    
 
    

XXII. Maratónský turnaj, 26. 06. 2022 v Košiciach

 
Po sobote v Poprade sa lúštiteľská partia krížovkárov a hádankárov presunula do Košíc. Aj keď sa do súťaženia už mohli zapojiť všetci organizátori z Popradu, početne to bolo ešte horšie. Časť riešiteľov jednoducho už na východ necestovala a tak súťažilo v metropole východu už len torzo záujemcov. Dokonca aj cien bolo viac ako súťažiacich, tak si vlastne každý odniesol niečo, niektoré dokonca aj ceny dve. V tzv. vedľajšej kategórii určenej pre menej skúsených to dopadlo nakoniec tak, že sa musela minimálne pre hádanky zrušiť, pretože prakticky nebolo toho kto by sa do súťaženia reálne zapojil. Tak sa aspoň rozdávali body do Grand prix a do výkonnostných tried, pretože ako znie názov známeho českého filmu z roku 1980: Co je doma, to sa počítá, pánové.
  krížovky pokročilí           hádanky spoločná kategória  
1. Chudý Milan-Prievidza 0       1. Psotný Ján-Nové Mesto n/V. 13
2. Droppa Ján-Prešov 2       2. Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V. 13
3. Vojník Dušan-Prešov 3       3. Chudý Milan-Prievidza 12
4. Gonda Lucián-Chmiňany 4       4. Gonda Lucián-Chmiňany 11
5. Turek Ján-Poprad 5       5. Turek Ján-Poprad 11
6. Kandrik Milan-Tatr.Lomnica 5       6. Vojník Dušan-Prešov 10
7. Šuňavec Ivan-Ružomberok 9       7. Kandrik Milan-Tatr.Lomnica 10
8. Tatarko Štefan-Poprad 12       8. Tatarko Štefan-Poprad 10
9. Cvengroš František-Spiš.N.Ves 16       9. Šuňavec Ivan-Ružomberok 8
10. Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V. 23       10. Cvengroš František-Spiš.N.Ves 7
11. Psotný Ján-Nové Mesto n/V. 23       11. Krajči Stanislav-Košice 7
                 
  krížovky menej skúsení              
1. Vychovalý Pavol st.-Podolínec 13            
2. Schrötter Štefan-Košice --            
Celkový víťazom sa stal Milan CHUDÝ.