SUDOKU A
 1.Jan Zvěřina-Mimoň
 2.Pavel Jaselský-Bernolákovo
 3.Matúš Demiger-Zlaté Moravce
 4.Natália Chanová-Púchov
 5.Diana Škrhová-Bratislava
 6.Gabriela Jaselská-Bernolákovo
 7.Martina Prinerová-Zvolen
 8.Peter Hornák-Bratislava
 9.Martin Fundárek-Báhoň
10.Jaroslav Grajciar st.-Zvolen
11.Veronika Hrubjaková-Šamudovce

131
89
85
80
50
42
39
37
34
30
18
  LOGIKA A
 1.Matúš Demiger-Zl.Moravce
 2.Jan Zvěřina-Mimoň
 3.Natália Chanová-Púchov
 4.Pavel Jaselský-Bernolákovo
 5.Martina Prinerová-Zvolen
 6.Michal Hudák-Košice
 7.Peter Hornák-Bratislava
 8.Martin Fundárek-Báhoň
 9.Gabriela Jaselská-Bernolákovo

920
670
630
455
435
315
265
200
110
  SUDOKU B
 1.Igor Hudák-Košice
 2.Eva Grajciarová-Zvolen
 3.Igor Braniša-Bytča
 4.Lilla Barbara Szabóová-R.Sobota
 5.Jozef Chano-Púchov
 6.Martina Pavlová-Pozdišovce
 7.Timea Kuneová
 8.Timotej Ohriska
 9.Ján Gajdoš-Dolný Kubín
10.Karol Havrila-Točnica

220
200
196
160
155
123
88
87
54
52
  LOGIKA B
 
1.Igor Hudák-Košice
 2.Igor Braniša-Bytča
 3.Jaroslav Grajciar st.-Zvolen
 4.Veronika Hrubjaková-Šamudovce
 5.Jozef Chano-Púchov
 6.Zénó Hudák
 7.Martina Pavlová-Pozdišovce
 8.Eva Grajciarová-Zvolen
 9.Timotej Ohriska

245
210
161
155
108
100
80
63
60
Naozaj sa to podarilo. Prvý turnaj roku 2023 sa uskutočnil 18. marca v Košiciach a bol venovaný sudoku a logickým úlohám. Zorganizoval ho košický krúžok Cassovia klub v spolupráci s našim dlhoročným partnerom Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Zároveň išlo o štart turnajovej časti kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2023 do kanadského Toronta, v rámci ktorej už prebieha internetová časť (Grand prix World Puzzle Federation). Bola to príležitosť pre všetkých záujemcov a fanúšikov dobrého lúštenia, dokonca aj pre tých, ktorí nemali veľa skúseností, nakoľko turnaj mal pre obidve lúštiteľské oblasti dve kategórie. Tomu zodpovedala aj náročnosť úloh - pokročilí (A) ťažšie a menej skúsení (B) ľahšie.
Do Košíc zavítali ostrieľaní, ale aj noví súťažiaci najmä z radov mladšej generácie, ktorí tak okorenili samotný priebeh ale aj výsledky. Výhodou totiž bolo, že tí menej zdatní mohli lúštiť v osobitnej kategórii a mohli si tak porovnávať svoje sily so seberovnými. V hlavných kategóriách dominoval jediný zástupca z Česka Jan "Šošon" Zvěřina, ktorý sudoku vyhral a v logike skončil druhý. Najviac však potešili najmä spomínaní nováčikovia, ktorí sa vonkoncom svojej premiéry nezľakli a viacerí sa odprezentovali viac ako dôstojne.
najlepší v hlavných kategóriách

SUDOKU M.Demiger, J.Zvěřina a P.Jaselský

LOGIKA N.Chanová, M.Demiger a J.Zvěřina