1.GUMKÁČI
  (krúžok)
Chanová Natália-Púchov
Jaselská Gabriela-Bernolákovo
Jaselský Pavel-Bernolákovo
141
  2.K1Z
 
(krúžok)
Lehotská Blanka-Bratislava
Škrhová Diana-Bratislava
Hornák Peter-Bratislava
103
  3.HRON
 
(krúžok)
Kasár Marek-Banská Bystrica
Kasárová Katarína-Banská Bystrica
Šalaga Miroslav-Martin
94
  4.TRI KOČKY Králová Zdenka-Bratislava (Dunajci)
Gašová Magdaléna-Žilina
Bernátová Michaela-Považská Bystrica
46
  5.PODJAVORINCI
 
(krúžok)
Psotný Ján-Nové Mesto n/V.
Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V.
35
  6.MANDARIKY Pintrava Martin-Žilina
Vyparina Matej-Žilina
Havrila Karol-Točnica
33
  7.STARCI Chano Jozef-Púchov (Gumkáči)
Kaprál Jozef-Žilina (Žilinci)
Daniš Vladimír-Handlová
26
  8.HORALKA
  
(mimo súťaž)
Šimonovičová Mária ml.-Bratislava
Šimonovičová Mária st.-Slovenská Ľupča
Dian Branislav-Vlkanová
4
Sobota 30. 9. 2023 bola dňom, keď sa v Žiline konali Majstrovstvá Slovenska družstiev v sudoku. Zároveň išlo o prvý šampionát, na ktorom sa využila zmena turnajového poriadku. Tá priniesla novinku v tom, že počet členov družstva sa stanovil na 3 a zároveň sa umožnilo rôznym jednotlivcom súťažiť formou, pri ktorej sa zloženie družstiev (pokiaľ neboli členovia z rovnakého krúžku) vytvorilo žrebovaním priamo na mieste. Takto sa do súťaže podarilo zapojiť 7 družstiev, pričom to ôsme si to vyskúšalo mimo súťaž. V samotnej súťaži od prvého kola dominoval krúžok Gumkáči (P.Jaselský, N.Chanová a G.Jaselská), ktorý asi nechcel nechať nič na náhodu. Prvé kolo dokonca odovzdávali 7 minút pred vypršaním časového limitu a ako jediné družstvo si tak pripísali body aj za rýchle odovzdávanie. Ako tak sa snažili s nimi držať krok členovia krúžku K1Z, ostatné miesta boli ale už bodovo vzácne vyrovnané. Druhé "štafetové" kolo, kde si členovia družstiev postupne každých 10 minút vzájomne odovzdávali úlohy (či už vyriešené alebo nie) mali opäť v rukách Gumkáči. Výborná spolupráca a aj dolúšťovanie úlohy "predchodcu" bodovo zabralo. Trochu inú taktiku zvolili členovia krúžku Hron. Tí išli skôr po bodovo náročnejších úlohách a aj by sa im to podarilo, len im chýbali ešte nejaké tie sekundy navyše. Hron ale doplatil na úvodné kolo, v ktorom sa im príliš nedarilo a po ktorom boli až priebežne na 6. mieste. Druhú priečku si totiž po štafetovom kole dokázali udržať Bratislavčania z K1Z odstup na prvých Gumkáčov bol už ale 21 bodov. Šanca tu ale bola stále, pretože posledné kolo znamenalo nutnosť odhaliť kombináciu, ktorá by spojila trojicu pripravených úloh tak, aby všetky mali v troch políčkach rovnaké číslice. Ich miesto ale nebolo vyznačené a tak sa muselo skúšať, kde by mohli byť. Skúsenosti Gumkáčov sa ale prejavili aj tu. Prvú trojicu úloh sa im totiž podarilo spojiť a aj všetky aj správne vylúštiť už po necelých 9 minútach. Hron ich síce po cca 2 minútach nasledoval, oni mali ale už značný bodový odstup. Gumkáči s bravúrou zvládli v poslednom kole aj druhá trojicu prepojených úloh, odovzdali znovu s predstihom 7 minút pred limitom a s veľkou prevahou aj zvíťazil. Druhé miesto obsadil krúžok K1Z (B.Lehotská, P.Hornák a D.Škrhová), ktorý odolal veľkému finišu krúžku Hron (M. Kasár, K.Kasárová, M.Šalaga), ktorý doplatil na slabý začiatok, inak by to dopadlo asi inak. Veľké ocenenie ale patrilo trojici dám, ktorých družstvo vzniklo priamo na mieste konania majstrovstiev žrebovaním z voľných jednotlivcov. TRI KOČKY (Z.Králová, M.Gašová a M.Bernátová) dokázali výborne spolupracovať a to sa pretavilo do veľmi dobrého výsledku. Najmä záverečné kolo ukázalo, že aj tí, ktorí sa lúštiteľsky nepoznajú, dokážu nájsť formu spolupráce a dosiahnuť pekný výsledok.

Najlepší zľava strieborní Diana Škrhová, Peter Hornák, Blanka Lehotská
zlatí Natália Chanová, Pavel Jaselský, Gabriela Jaselská
a bronzoví Katarína Kasárová, Marek Kasár a Miroslav Šalaga.