DECEMBER 2022
04.12. Dušan Vojník Prešov 66
06.12. Pavol Husár Prešov 69
13.12. Helena Hupková Nové Zámky 81
15.12. Jozef Mokrý Prievidza 80
           chemik
19.12. Michaela Bieliková Sereď 27
          talentovaná reprezentantka SR
19.12. Vladimír Kmeť Krpeľany 51
20.12. Daniela Kalaninová Humenné 38
          autorka krížoviek
21.12. Terézia Schenková Martin 77
          tajomníčka SZHaK
22.12. Anna Zamboyová Prievidza 82
          ekonómka
22.12. Ladislav Žitňák Šaľa 65
24.12. Rudolf Čačko Košice 80
25.12. Stanislav Krajči Košice 53
          alias "Kreuz"

SPOMÍNAME
† 14.12.2019 Ladislav Hriň Prievidza
   plodný autor krížoviek známy pod
   prezývkou "laň"
† 15.12.2005 Jozef Šurina Banská
   Bystrica, operný zborista
† 20.12.2006 Ján Piaček Trnava
† 23.12.2018 Ján Rybnikář Lubina
† 23.12.2008 Ján Turek st.
   dlhoročný vedúci o Tatranec
† 24.12.2019 Emília Rigdová Poprad
   profesorka a všestranná riešiteľka
† 28.12.1976 Miloš Lociga Lučenec
   ekonóm

PRIPOMÍNAME SI
* 02.12.1930 František Pekár Kalša
   učiteľ
* 07.12.1954 Juraj Bódi Detva
* 13.12.1945 Jozef Pavlík Chmeľov
   pôvodca názvu krúžku Torysek
* 18.12.1935 Ladislav Královský
   Michalovce turnajový fotograf
* 24.12.1931 Juraj Fajčík Kremnica
   literát a pedagóg pre mládež
   s chybami sluchu
* 26.12.1932 Ivan Slávik Nová Dubnica
JANUÁR 2023
04.01. Dušan Šmikniar Vyhne 59
05.01. Jakub Bahyl Žilina 28
08.01. Tatiana Padyšáková
          (Bezaniuková) Bratislava 40
12.01. Ivan Rias Košice 74
          hádankársky "Hviezdoslav"
13.01. Vladimír Komanický
          Humenné 88
16.01. Milan Šatka Lipt.Mikuláš 38
17.01. Ivan Pastierovič Žilina 79
19.01. Štefan Šomlo Šahy 47
21.01. Jaroslav Vacula
           Banská Bystrica 71
23.01. Anton Zaťko Brezno 84
24.01. Marián Mališ Pov.Bystrica 45
          predtým Zvolen
25.01. prof. Ján Sabol Košice 84
          hádankár slovakista UPJŠ
27.01. Dušan Čupka Ban.Bystrica 75
          vydavateľ RELAXu
27.01. Marek Kasár Brezno 39
28.01. Gabriela Vráblová Martin 77
28.01. Magdaléna Gašová Žilina 62
28.01. Pavol Vychovalý Podolínec 40
28.01. Marek Pápay Jatov 34
29.01. Jaroslav Grajciar ml. Zvolen 28
30.01. Andrej Plaštiak Hlohovec 31
          predtým Námestovo

SPOMÍNAME
† 06.01.2011 Vladimír Konečný Svinná
† 20.01.1987 Ľudovít Fekete Žilina
   významná osobnosť o Slovenári
† 25.01.1997 Milan Vyparina Bratislava
   zakladateľ a vedúci o Dunajci

PRIPOMÍNAME SI
* 01.01.1952 Juraj Bubnáš Prievidza
   dlhoročný vedúci o Bôbari
* 01.01.1935 Karol Pirnaga Michalovce
   športový novinár
* 05.01.1944 František Baláž
   Krompachy konštruktér, hádankár
* 11.01.1960 Ján Rybnikář Lubina
* 13.01.1935 Pavol Kušnír Košice
          jazykovedec
* 14.01.1952 Peter Porteleky Martin
* 20.01.1913 Ján Gažovič Bratislava
   redaktor čas. Slovenský krížovkár
   vedúci bývalého o Kablováci
* 27.01.1922 Irenej Hornák Bratislava
   detský lekár s pseudonymom "íha"