AUGUST 2022
01.08. Stanislav Plachý 81
   vedúci o Energetik, Zem.Kostoľany
03.08. Jozef Kubove Košice 71
04.08. Daniela Demigerová 54
   Zlaté Moravce
05.08. Rudolf Moško Trenčín 88
08.08. Pavol Tibenský Brezová p/Br. 58
   známy homeopat, vedúci o Chrobáci
11.08. Slavomír Svetlík B.Bystrica 57
13.08. Martina Pavlová Pozdišovce 34
17.08. Milan Kandrik Tatr.Lomnica 59
20.08. Michal Šustek Žarnovica 86
21.08. Peter Kailing Prešov 77
22.08. Pavol Hudec Topoľčianky 76
22.08. Jozef Manca Trnava 42
24.08. Ivan Filadelfy Prievidza 78
24.08. Ján Droppa Prešov 75
26.08. Emil Šufliarsky B.Bystrica 81
   autorský pseudonym "Belan"
27.08. Mária Gálová Košice 23
27.08. Dušan Slašťan B.Bystrica 76
   zakladateľ časopisu RELAX
31.08. Marcel Pecha Trnava 77
31.08. Ján Farkaš 58
   Bratislava, Martin, Sliač
31.08. Ivana Ondrejková Ružomberok 35
   predtým Štiptová
   slovenská rekordérka v sudoku
xx.08. Hana Svojsíková
   Banská Bystrica 75
   
SPOMÍNAME
† 03.08.1995 Ján Belička Trnava
   autor známej Abecedy krížovkára
† 17.08.2009 Dušan Škultéty Tužina
† 16.08.2004 Stanislav Šoltis Prešov
† 18.08.1995 Irenej Hornák Bratislava
   Košice, Štrbské Pleso
   detský lekár s aliasom "íha"
† 21.08.2021 Anton Čermák Košice
† 26.08.2007 Ivan Noskaj Šaľa
   dlhoročný vedúci o Dunajci
† 26.08.1996 Vladimír Bušík Prievidza
† 28.08.2017 Pavol Čierny Bratislava
   spoluzakladateľ SZHaK a neskorší
   vydavateľ časopisu Šibal

PRIPOMÍNAME SI
* 03.08.1926 Alex Rázga Martin
* 03.08. Miroslav Schleiffer 66
   Nové Mesto nad Váhom
* 06.08.1932 Pavol Štoffa Košice
* 09.08.1930 Tibor Hrozáni Bratislava
   redaktor Čsl. rozhlasu, dlhé roky pôsobil
   v relácii pozor zákruta
* 11.08.1956 Pavol Bruňanský Vinné
* 18.08.1954 Marián Smrtník
     Zemianske Kostoľany
* 22.08.1926 Andrej Štoffa Hliník n/Hr.
* 25.08.1929 Jozef Trochan Bratislava
* 27.08.1942 Ján Turek st. Poprad
   zakladateľ o Tatranec
SEPTEMBER 2022
01.09. Jozef Vaško N.Mesto n/V. 71
   vedúci o Podjavorinci
03.09. Mária Štiptová Ružomberok 72
04.09. Martin Krebs Vinosady 51
08.09. Marián Baťalík Michalovce 71
09.09. Gabriela Jaselská Vojtovce 32
10.09. Karol Purtz Kežmarok 80
11.09. Ján Semaník 80
   Zemianske Kostoľany
12.09. Ľubomír Bajcar Brezová p/Br. 46
14.09. František Ivančo Vranov n/Top. 42
17.09. Štefan Pupák Pov.Bystrica 65
18.09. Michal Pokorný Bratislava 40
24.09. Igor Braniša Bytča 51
24.09. Ivan Pastucha Ružomberok 51
25.09. Pater Paďour Žilina 61
   autor detskej literatúry
   vedúci o Žilinci
25.09. Anna Fundárková Báhoň 19
27.09. Pavol Gašparín Malacky 75
   vedúci o Macejko
27.09. František Boriš Bratislava 78
28.09. Viktor Šimčisko Bratislava 76
   koncertný husľový majster
29.09. Jaroslav Bendzák Michalovce 68

SPOMÍNAME
† 08.09.2009 Jozef Linder Sliač
† 13.09.2012 Karol Pirnaga Michalovce
† 16.09.2021 Bartolomej Bombár Košice
   šíriteľ dobrého Tokaja
† 17.09.2012 Ján Makovník st.
   zakladateľ o Ruža
† 24.09.2017 Jozef Sadloň Bratislava
† 24.09.2021 Ján Fehér Bratislava
   spoluzakladateľ prvého Slovenského
   zväzu krížovkárov z roku 1945
† 28.09.1982 Ján Gažovič Bratislava
   vedúci krúžku Kablováci, redaktor
   časopisu Slovenský krížovkár 
† xx.09.2018 Marián Smrtník
   Zemianske Kostoľany

PRIPOMÍNAME SI
* 04.09.1951 Vladimír Konečný Svinná
* 10.09.1939 Cyril Panoc Humenné
* 19.09.1939 Dušan Škultéty Tužina
* 25.09.1937 Viktor Sinčák Trebišov
    vedúci o Parobci
    lekár pôvodom z Ukrajiny