Na Jozefa sa krúžku Chrobáci z Brezovej pod Bradlom pod vedením Pavla Tibenského opäť podarilo usporiadať internetovú on-line súťaž, v ktorej boli pripravené až 3 kategórie podľa náročnosti: pokročilí - menej skúsení - začiatočníci.  Pokročilí a menej skúsení lúštili samostatne krížovky a spoločne hádanky, začiatočníci samostatne krížovku a samostatne vyplňovačku. Súťaž bola prístupná všetkým záujemcom bez rozdielu veku alebo členstva v nejakom krúžku SZHaK. Aj keď jej priebeh trochu znepríjemnili výpadky internetu, výsledky to nijako neovplyvnili ba práve naopak, potešil nárast záujemcov o takéto lúštenie. Niektorých to dokonca inšpirovalo tak, že sa postupne zapojili do každej kategórie, aj keď už len mimo súťaž. Aj toto je výzvou pre to, aby sme turnaje po postupnom zlepšovaní sa situácie začali opäť organizovať v pôvodnom režime.​
krížovka
pokročilí
chyby čas krížovka
menej skúsení
chyby čas hádanky
spoločne
počet čas
1. S.Krajči 0 16:36 P.Gašpár 3 17:00 J.Turek 10 18:27
2. P.Paďour 1 16:40 J.Kumičík 5 16:56 S.Krajči 9 18:28
3. J.Kontuľ 1 16:59 M.Tomáš 7 16:46 P.Paďour 9 18:28
4. J.Turek 2 16:33 V.Kmeť 22 17:05 J.Kontuľ 8 18:31
5. J.Bubnár 2 16:54 Š.Schrötter 28 17:15 P.Štefek 7 18:28
6. M.Kandrik 2 16:55 J.Páleník 49 17:25 J.Páleník 7 18:25
7. D.Vojník 2 16:55 Lukovský 99 17:28 P.Gašpár 5 18:28
8. P.Štefek 3 16:59 E.Škulová xxx 18:07 M.Kandrik 5 18:31
9. J.Páleník 4 - Líška xxx mimo
súťaž
Lukovský 3 18:31
10. Líška 3 mimo
súťaž
S.Krajči xxx      

 

krížovka
začiatočníci
chyby čas
doručenia
vyplňovačka
začiatočníci
chyby čas
doručenia
1. K.Páleníková 1 16:46 J.Bubnár 0 18:01
2. J.Gregorovič 3 16:52 K.Páleníková 0 18:13
3. Gregorovičová 4 17:00 J.Grajciar 0 18:23
4. Rychtáriková 5 16:33 Rychtáriková 1 18:11
5. Líška 6 17:00 J.Ďurčová 7 18:21
6. J.Ďurčová 10 16:37      
7. J.Grajciar 11 17:00      
8. M.Mižialková 16 17:00      
9. S.Krajči 0 mimo
súťaž
S.Krajči 0 mimo
súťaž