Tak ako sme avizovali, ďalšia internetová súťaž uzrela svetlo sveta. Organizoval ju popradský krúžok Tatranec. Turnaj niesol podtitul Veľkonočný a uskutočnil sa 16. a 17. apríla 2022 pod vedením Janka Tureka. Výsledky aj priebeh nájdete na stránke krúžku: www.kahtatranec.szm.sk, detaily na http://kahtatranec.szm.sk/turnaj.html, kde sú dostupné aj všetky materiály takže dodatočne si môže zalúštiť aj ten, kto to nestihol. Lúštili sa krížovky, hádanky a prešmyčky.