Jaromír Slíž dosiahol
svoj prvý
osobný úspech

víťazi B kategórie
P.Bohuš a J. Bódi
 
 


trojica najúspešnejších krížovkárov
M.Ploščica - L.Godna - P.Tibenský

v hádankách takmer identické poradie

Krížovkársko-hádankársky turnaj Hornej Nitry v gescii krúžku Bôbari sa nezvyčajne uskutočnil v Zemianskych Kostoľanoch. Spôsobila to najmä pandemická situácia súvisiaca s COVIDom-19 a platnými podmienkami a možnosťami organizovať hromadné podujatia. A tak sa 5. septembra 2021 pôvodne prievidzský turnaj presunul o pár kilometrov vedľa k susedom a to všetko za veľkej podpory a ochotného prístupu obce Zemianske Kostoľany a miestneho krúžku Energetik, bez pomoci ktorých by sa toto podujatie nemohlo zrealizovať.. 

Na samotnom turnaji sa súťažilo v dvoch samostatných kategóriách a to pokročilí a menej skúsení. Podľa toho boli pripravené aj jednotlivé súťažné úlohy tzn. náročnejšie pre hlavnú kategóriu a menej náročnejšie a s pomôckami pre tých s menšími skúsenosťami. Súťažiacich bolo práve vzhľadom na COVID menej, než sme boli na tomto turnaji zvyknutí. Obava zo stretnutia mala prirodzene u viacerých silnejší vplyv, než to, že sa turnajovo nelúštilo v podstate rok. Aj keď teda bolo riešiteľov menej, na dramatičnosti súťaže to však neubralo.

V tej hlavnej totiž súperili ozajstné lúštiteľské esá a bolo to aj patrične viditeľné. Aj prvú aj druhú krížovku odovzdával ako prvý Lucián Gonda, ale nebolo to bez chyby. Ostatní si dali totiž záležať a pridali si nejakú tu minútu práve preto, aby sa vyhli podľa možnosti všetkým omylom. A tak až do vyhodnotenia nebolo isté, kto bude dnes víťaz. Dnes tu jednoducho rozhodovali maličkosti. Stačí si pozrieť výsledky.

Obdobne to bolo aj v hádankárskej časti. Tu sa síce v hlavnej kategórii riešili hádanky na tzv. prvého riešiteľa formou ako pri vyvolávaní v škole, akurát tu sa kto mal hotovú hádanku ozval bez vyvolania sám, preto bod dostal len on (ak mal správne riešenie) a tak sa vývoj dal tak trochu sledovať "online". Vo vedení sa od začiatku držala dvojia L.Gonda a M.Ploščica, ktorí sa stále medzi sebou "preťahovali" o jednu hádanku. Ostatné štartovné pole bolo veľmi vyrovnané, skôr by ale bolo korektné povedať, že ostatní zabodovali len vtedy, keď im to spomínaná dvojica "dovolila". Celkovo však možno povedať, do poslednej hádanky bol otvorený nielen boj o prvú priečku, ale aj boj o tú bronzovú.

V kategórii menej skúsených boli na túto kategóriu zdá sa krížovky než po minulé roky o niečo ťažšie a tak si prítomní postupne zapisovali viac chybičiek, resp. chýbajúcich písmen, než býva obvyklé. V hádankách prekvapil Jaromír Slíž, ktorý navštevuje turnaje skôr pre potechu ducha, než pre dosiahnutie výsledku. V Zemianskych Kostoľanoch ale dosiahol prvý osobný úspech, keď skončil v prvej trojke. Aj keď to bolo len po dodatočnom rozboji, výsledok sa ale počíta a preto gratulujeme.

Krížovky - kategória pokročílí
počet
chýb
súčet
odovzdaní
 1.Lucián Gonda-Chmiňany
 2.Pavol Tibenský-Brezová
 3.Miroslav Ploščica-Košice
 4.Ján Turek-Poprad
 5.Ivan Šuňavec-Ružomberok
2
2
6
8
14
2
5
9
8
12
 6.Ladislav Žitňák-Šaľa
 7.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/V.
 8.Štefan Tatarko-Poprad
 9.Ján Psotný-Nové Mesto n/V.
10.Ján Droppa-Prešov
11.Igor Platzner-Žilina
22
32
33
81
103
287
10
-
-
-
-
-
Hádanky - kategória pokročílí
počet
hádaniek
rozboj
 1.Lucián Gonda-Chmiňany
 2.Miroslav Ploščica-Košice
 3.Pavol Tibenský-Brezová
8
7
3
x
x
x
 4.Ladislav Žitňák-Šaľa
 5.Ján Turek-Poprad
 6.Ján Droppa-Prešov
 7.Ján Psotný-Nové Mesto n/V.
 8.Igor Platzner-Žilina
2
2
1
1
1
1.
2.
1.
2.
3.
Krížovky - kategória menej skúsení
počet
chýb
súčet
odovzdaní
 1.Juraj Bódi-Detva
 2.Stanislav Plachý-Zem.Kostoľany
 3.Ivan Šarkan-Martin
 4.Peter Bohuš-Košice
 5.Ján Farkaš-Bratislava
 6.Jaromír Slíž-Beladice
13
25
33
35
79
150
-
-
-
-
-
-
Hádanky - kategória menej skúsení
počet
hádaniek
rozboj
 1.Peter Bohuš-Košice
 2.Juraj Bódi-Detva
 3.Jaromír Slíž-Beladice
 4.Stanislav Plachý-Zem.Kostoľany
 5.Ján Farkaš-Bratislava
 6.Ivan Šarkan-Martin
22
20
15
15
13
9
x
x
1.
2.
x
x