V poslednú májovú sobotu si aj napriek menšej tlačovej chybičke v jednom z pozývacích materiálov našlo do kultúrneho domu vo Svinnej cestu 30 hádankárov a krížovkárov, z toho 29 počas podujatia používalo ceruzku a gumu a jeden červené pero na opravovanie. Práve on po úvodnom privítaní pridelil všetkým prítomným, ktorý prišli na základe spomínaného oznamu s neúplným údajom v texte, imaginárny bod za „vyriešenie“ skrývačky“ – hodiny začiatku podujatia. Navodilo to príjemnú atmosféru, ktorú sa snažilo udržiavať aj ženské personálne zoskupenie na rozličných pozíciách (rozdávanie materiálov, preberanie vyriešených materiálov, ich oprava či minibufet s neodmysliteľným (vraj) chutným gulášom) odeté do už neodmysliteľných zelených dresov s nápisom „Obec Svinná“ a ktorá vydržala až do záveru.

 

súťažiaci vľavo spredu Ľ.Bajcar, J.Vaško, J.Prekop, vpravo spredu P.Gašpár, P.Husár a S.Plachý

Po úvodnej rozbehovačke z pracovne autora takmer všetkých úloh Jozefa Páleníka (s jednou krížovkou vypomohol Zemianskokostoľanec Stanislav Plachý), ktorou bola opäť netradičná forma doplňovačky a ktorú bezchybne v časovom limite vyriešilo septeto riešiteľov sa všetci pustili do riešenia prvých krížoviek. Práve tie boli tzv. rozdielovými, pretože v oboch kategóriách v nich bolo viacero chýb než v tých druhých, pravda, ak nejaké boli, lebo v záverečnom účtovaní sa na popredných miestach objavilo aj niekoľko „bezchybových“ riešiteľov. Ale tak je to takmer vždy a takmer všade. Keďže v krížovkárskej kategórii A prví dvaja lúštitelia odovzdali svoje riešenia s predstihom, časovo „na striedačku“ a hlavný organizátor nezaznamenal časový údaj ich odovzdania (sua culpa), len, ako býva zvykom, poradie odovzdania, nastala na turnajoch menej obvyklá, ba až neobvyklá situácia, keď nebolo možné určiť víťaza, nuž sa ním stali ex aequo dvaja lúštitelia. Aj toto turnajový život prináša. Raz darmo, ako sa zvykne vravieť – všetko je raz prvý raz.

 

Zvyčajná kolekcia 24 hádaniek z listu, ktorú viacerí slovne ocenili ako veľmi príjemnú, námetovo vhodnú na takéto podujatie, hoci úrovni spracovania by sa dalo kde-tu čo-to pripomienkovať, tým najlepším väčšie problémy nerobila, neťažkali si ani menej zdatní hádankári. Organizátori sa napokon po 17 rokoch dočkali aj kompletného vyriešenia celej sady hádaniek, pravdaže v tej výkonnostne hodnotnejšej kategórii, kde ich Miloš Hruška istý čas držal v napätí, či „dorazí“ aj tú poslednú hádanku, nad dokončením riešenia ktorej dlhšie ako chvíľu rozmýšľal. Ale napokon ju „dorazil“.

 
Súbor desiatich tematických hádaniek (tentoraz hudobné nástroje) riešených preborovým spôsobom na troch riešiteľov a odmeňovaných operatívne eurami, bol sympatickou bodkou za celým podujatím. Opäť ostatným o poznanie „odskočil“ Dunajec Miloš Hruška, ktorý vo všetkých kategóriách riešiteľsky trošku „vyčnieval“. Zjavne mal svoj deň.  Nuž – kto vie, ten vie...
.

celkový víťaz turnaj Miloš Hruška s "domácou" Zuzanou Murínovou

najlepší krížovkári Lucián Gonda (vľavo) a Miloš Hruška (vpravo)
s hlavným organizátorom Jozefom Páleníkom
17. EUROVÝ TURNAJ - 25. 05. 2024
celkový víťaz Miloš HRUŠKA
  krížovky pokročilí chyby      hádanky pokročilí
1. Lucián Gonda-Chmiňany ex aequo  0   1. Miloš Hruška-Bratislava 24
- Miloš Hruška-Bratislava ex aequo  0   2. Peter Paďour-Žilina 23
3. Peter Paďour-Žilina 0   3. Ján Turek–Poprad 22
4. Jozef Kováčik–Nové Mesto n/Váh. 1   4. Lucián Gonda-Chmiňany 22
5. Dušan Vojník-Prešov 1   5. Jozef Kováčik–Nové Mesto n/Váh. 21
6. Pavol Tibenský–Brezová p/Brad. 2   6. Pavol Tibenský–Brezová p/Brad. 20
7. Ladislav Žitňák–Šaľa 3   7. Ladislav Žitňák–Šaľa 19
8. Jozef Manca-Trnava 3   8. Ivan Šuňavec–Ružomberok 19
9. Ján Turek–Poprad 4   9. Pavol Husár-Prešov 17
10. Štefan Tatarko–Poprad 6   10. Štefan Tatarko–Poprad 16
11. Milan Kandrik–Tatranská Lomnica 7   11. Ján Psotný–Nové Mesto n/Váh. 16
12. Jozef Kumičík-Trenčín 13   12. Peter Gašpár–Púchov 16
13. Pavol Husár-Prešov 14   13. Milan Kandrik–Tatranská Lomnica 15
14. Peter Gašpár–Púchov 25   14. František Cvengroš–Spišská N.Ves 10
15. František Cvengroš–Spišská N.Ves 36   - Dušan Vojník-Prešov 10
16. Ivan Šuňavec–Ružomberok 55   16. Jozef Manca-Trnava 9
17. Ján Psotný–Nové Mesto n/Váh. 62        
             
  krížovky menej skúsení       hádanky menej skúsení  
1. Stanislav Plachý–Zemian.Kostoľany 0   1. Peter Bohuš-Košice 17
2. Miroslav Gomola-Žilina 0   2. Jozef Papcun-Prešov 15
3. Jozef Kaprál-Žilina 1   3. Anton Hajovský–Svit 15
4. Jozef Papcun-Prešov 3   4. Jozef Prekop–Trenčín 15
5. Ľubomír Bajcar–Brezová p/Brad. 6   5. Jozef Kumičík-Trenčín 15
6. Anton Hajovský–Svit 8   6. Peter Šugár-Žilina 13
7. Vladimír Kmeť–Prievidza 12   7. Stanislav Plachý–Zemian.Kostoľany 12
8. Jozef Prekop–Trenčín 13   8. Jozef Vaško–Nové Mesto n/Váh. 11
9. Peter Šugár-Žilina 14   9. Jozef Kaprál-Žilina 11
10. Ivan Šarkan-Martin 16   10. Vladimír Kmeť–Prievidza 7
11. Jozef Vaško–Nové Mesto n/Váh. 29   11. Ľubomír Bajcar–Brezová p/Brad. 7
12. Peter Bohuš-Košice 37   12. Ivan Šarkan-Martin 5
        13. Miroslav Gomola-Žilina 4
  rozbehovačka       euro hádanky
1. Miloš Hruška-Bratislava 0   1. Miloš Hruška-Bratislava 13
2. Ján Turek–Poprad 0   2. Ján Turek–Poprad 7
3. Lucián Gonda-Chmiňany 0   3. Ladislav Žitňák–Šaľa 7
 
Sponzori podujatia:
Obec Svinná; Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov; Pestovateľská pálenica Svinná; Pekáreň „Inovec“ Svinná; Ing. Milan Belej – Modest Delta s. r. o.; Jozef Hikel – Slovakia Skins, s. r. o.; K & F Svinná; Mlyn Trenčan; COOP Jednota; Kvety a kancelárske potreby Z. Žáčiková Svinná; Kaderníctvo R. Kašubová Svinná; Nitratex VDT Svinná; Piváreň „Štátna“ Svinná; Andrej Belák Svinná; Auto-mix servis Svinná; Pohostinstvo „U vodníka“ Svinná; Profil LG Svinná; CDRC Svinná a Konzum Svinná.
  4. Peter Gašpár–Púchov 6
    5. Pavol Tibenský–Brezová p/Brad. 5
    6. Jozef Kumičík-Trenčín
Milan Kandrik–Tatranská Lomnica
Ján Psotný–Nové Mesto n/Váh.
3
    7. Lucián Gonda-Chmiňany 3
    8. Jozef Kováčik–Nové Mesto n/Váh. 3
    9. Peter Paďour-Žilina
Peter Bohuš-Košice
Jozef Manca-Trnava
2
    10. František Cvengroš–Spišská N.Ves 1