Krúžok Chrobáci v spolupráci s mestom Brezová pod Bradlom a zaujímavým spektrom sponzorov usporiadali opäť vydarené podujatie pre riešiteľov krížoviek, hádaniek a sudoku. Stretnutie pri riešení tajov v meste pod mohylou generála Štefánika sa uskutočnilo už po 14-ty krát. Útulné priestory zariadenia Partizán navštívilo 40 riešiteľov z celého Slovenska. Na úvod sa vyhodnotila Korešpondenčná súťaž Chrobákov, v ktorej boli vyžrebovaní traja riešitelia: Gabi, Martin Vaško a Milan Čerňan. Riešenie zaslalo rovnako 40 riešiteľov, ako prišlo na turnaj.
Krížovky boli tentokrát venované Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Prvá krížovka v hlavnej kategórii mala tvar Evanjelickej fary v Košariskách, rodného domu M. R. Štefánika. Tajničky druhých krížoviek obsahovali jeho výroky. Stredná kategória mala tzv. slabikové krížovky, kde sa do niektorých políčok nepísalo jedno písmeno ale celá slabika. Začiatočnícka kategória krížovky z hlavnej skupiny, avšak so všetkými deliacimi linkami bez akýchkoľvek nástrah, pričom namiesto hádaniek sa riešilo sudoku. 
 
  14. TURNAJ M. R. ŠTEFÁNIKA - 26. 05. 2024
celkový víťaz Lucián GONDA
    krížovky pokročilí chyby      hádanky pokročilí
  1. Lucián Gonda-Chmiňany 0   1. Lucián Gonda-Chmiňany 19
  2. Peter Paďour-Žilina 1   2. Ján Turek-Poprad 15
  3. František Cvengroš-Spišská N.Ves 1   3. Peter Paďour-Žilina 14
  4. Dušan Vojník-Prešov 1   4. Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 13
  5. Ján Turek-Poprad  3   5. Štefan Tatarko–Poprad 13
  6. Ivan Šuňavec-Ružomberok  3   6. Pavol Husár-Prešov 12
  7. Ladislav Žitňák-Šaľa 4   7. Ivan Šuňavec-Ružomberok  11
  8. Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 4   8. Peter Gašpár-Púchov 11
  9. Pavol Husár-Prešov 5   9. Ján Psotný-Nové Mesto n/Váh. 9
  10. Ján Psotný-Nové Mesto n/Váh. 5   10. Dušan Vojník-Prešov 8
  11. Štefan Tatarko–Poprad 7   11. Ladislav Žitňák-Šaľa 8
  12. Jozef Manca-Trnava 8   12. Jozef Manca-Trnava 7
  13. Peter Gašpár-Púchov 10   13.    
    krížovky menej skúsení       hádanky menej skúsení  
  1. Jozef Kaprál-Žilina 2   1. Peter Bohuš-Košice 15
  2. Stanislav Plachý-Zemian.Kostoľany 3   2. František Cvengroš–Spišská N.Ves 14
  3. Anton Hajovský-Svit 5   3. Jozef Páleník-Svinná 13
  4. Peter Bohuš-Košice 5   4. Peter Šugár-Žilina 12
  5. Peter Šugár-Žilina 5   5. Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váh. 11
  6. Jozef Páleník-Svinná 6   6. Stanislav Plachý-Zemian.Kostoľany 11
  7. Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váh. 6   7. Jozef Papcún-Ruská Nová Ves 10
  8. Jozef Papcún-Ruská Nová Ves 6   8. Anton Hajovský-Svit 10
  9. Miroslav Gomola-Žilina 7   9. Vladimír Kmeť-Prievidza 7
  10. Ivan Šarkan-Martin 7   10. Jozef Kaprál-Žilina 6
  11. Vladimír Kmeť-Prievidza 10   11. Ivan Šarkan-Martin 6
          12. Miroslav Gomola-Žilina 6
    krížovky začiatočníci       sudoku začiatočníci  
  1. Marta Páleníková-Svinná 0   1. Zuzana Marková-Brezová p/Brad. 48
  2. Eva Ušiaková-Brezová p/Brad. 0   2. Ján Gajdoš-Dolný Kubín 47
  3. Katarína Gašpárová-Púchov 0   3. Božena Allinová-Brezová p/Brad. 44
  4. Martina Mižialková-Brezová p/Brad. 1   4. Marta Páleníková-Svinná 37
  5. Ivica Gavlasová 1   5. Martina Mižialková-Brezová p/Brad. 37
  6. Zuzana Marková-Brezová p/Brad. 2   6. Ivica Gavlasová 37
  7. Martina Plesníková 2   7. Martina Plesníková 35
  8. Zuzana Krutá-Brezová p/Brad. 2   8. Zuzana Krutá-Brezová p/Brad. 31
  9. Eva Gašpárová-Púchov 2   9. Katarína Gašpárová-Púchov 30
  10. Jana Valášková-Brezová p/Brad. 2   10. Jana Valášková-Brezová p/Brad. 30
  11. Alena Gabrižová-Brezová p/Brad. 2   11. Alena Gabrižová-Brezová p/Brad. 24
  12. Božena Allinová-Brezová p/Brad. 3   12. Markéta Marková-Brezová p/Brad. 16
  13. Markéta Marková-Brezová p/Brad. 3   13. Eva Ušiaková-Brezová p/Brad. 12
  14. Andrej Búran-Senica 6   14.   4
  15. Jozef Gregorovič-Brezová p/Brad. 100   15.   3