Partnerská organizácia v Českej republike, ktorá bola pod názvom Svaz českých hádankářů a křížovkářů založená už v roku 1968 a ktorej členmi sú aj dnes niektorí riešitelia zo Slovenska. Ešte v spoločnej federálnej republike bola roky jedinou organizáciou zastrešujúcou záujemcov v tejto oblasti a najmä po odbornej a organizátorskej stránke napomohla rozvíjať sa krúžkom, vrátane niektorých slovenských. Valné zhromaždenie zväzu dňa 26. novembra rozhodlo v rámci zmien stanov o zmene názvu a po zápise do verejného registra sa od 17. februára 2017 organizácia zmenila na Český zväz hádankárov a krížovkárov, záujmové združenie.

ČSHAK sa podieľa na vydávaní časopisu Křížovka a hádanka a magazínu Pano­ráma křížovky. Obdobne ako u nás zastrešuje desiatky krúžkov a klubov v troch lúštiteľských oblastiach: krížovky, hádanky, sudoku a logické úlohy. Na rozdiel od Slovenska má ale oveľa početnejšie členské zastúpenie, z čoho pramenia aj možnosti kvalitnejšej odbornej činnosti, vrátane organizovania aj takých súťaží, ktoré u nás nemajú dostatočné autorské zázemie (napríklad korešpondenčné súťaže a to pre jednotlivcov i krúžky). Viac na: www.cshak.cz