Ešte sme nikdy nemali taký lúštiteľský rok, akým bol rok 2020. Možno len v začiatkoch lúštenia na Slovensku (60-te roky minulého storočia), keď sa zorganizovali 2-3 turnaje a to bolo všetko. Korona rok 2020 bol v našej brandži naozaj oklieštený. Ale to sa asi dialo naprieč celým spektrom spoločenského, kultúrneho, športového či voľnočasového diania. Preto sa Grand Prix 2020 prakticky nedá korektne vyhodnotiť. Pre archívne účely sa ale patrí aspoň uviesť tie výsledky, ktoré sa podarilo získať. Vzhľadom na to, že sa usporiadali len dva KaH turnaje a k nim sa pridali už len majstrovstvá Slovenska jednotlivcov (našťastie vo všetkých lúštiteľských oblastiach), nemožno dané výsledky hodnotiť objektívne. Preto k nim aj takto pristupujme.

MAJSTER LÚŠTENIA GRAND PRIX KRÚŽKOV
  1.Turek Ján-Poprad
  2.Gonda Lucián-Chmiňany
  3.Chudý Milan-Prievidza
  4.Tibenský Pavol-Brezová
  5.Žitňák-Ladislav-Šaľa
  6.Ploščica Miroslav-Košice
  7.Tatarko Štefan-Poprad
  8.Kováčik Jozef-NMnV
  9.Gašpár Štefan-Dušanbe
  -  Ondroušek Jakub-Brno
74
68
58
53
49
36
36
30
26
26
   1.TATRANEC-Poprad
 2.Dunajci-Bratislava
 3.K1Z-Bratislava
 4.Šíravan-Michalovce
 5.Bôbari-Prievidza
 6.Gumkáči-Púchov
 - Podjavorinci-N.Mesto n/V.
 8.Chrobáci-Brezová
 9.Gorali-S.Ľubovňa
10.Ruža-Ružomberok
157
90
82
77
60
54
54
53
37
36

KRÍŽOVKY
 
HÁDANKY
  1.Tibenský Pavol-Brezová
  2.Gonda Lucián-Chmiňany
  3.Chudý Milan-Prievidza
  4.Turek Ján-Poprad
  5.Tatarko Štefan-Poprad
  6.Šuňavec Miroslav-L.Hrádok
  7.Kandrik Milan-T.Lomnica
  8.Ploščica Miroslav-Košice
  9.Cvengroš František-SNV
10.Žitňák-Ladislav-Šaľa
36
35
33
32
20
18
16
15
14
14
    1.Turek Ján-Poprad
  2.Žitňák-Ladislav-Šaľa
  3.Gonda Lucián-Chmiňany
  4.Chudý Milan-Prievidza
  5.Ploščica Miroslav-Košice
  6.Kováčik Jozef-NMnV
  7.Psotný Ján-NMnV
  8.Tibenský Pavol-Brezová
  9.Tatarko Štefan-Poprad
10.Hruška Miloš-Bratislava
42
35
33
25
21
20
19
17
16
13

LOGICKÉ ÚLOHY a SUDOKU
   
  1.Gašpár Štefan-Dušanbe
  - Ondroušek Jakub-Brno
  3.Vial-Jaime Bastien-FRA.
  4.Hrazdira Jakub-Zlín
  5.Hudák Peter-Košice
  6.Demiger Matúš-Z.Moravce
  7.Zvěřina Jan-Mimoň
  8.Jaselský Pavol-Vojtovce
  9.Chanová Natália-Púchov
10.Kollár Pavol-Bratislava
26
26
25
25
21
13
13
13
13
12
 

 31. januára 2021