Keď sa písali dejiny.

Prvý krúžok na hornom Považí vznikol z iniciatívy Vladimíra Dunajovca a Ing. Karola Majerníka už v roku 1959 a niesol názov Jánošík. V jeho zostave bolo možné vtedy nájsť také mená ako Drahotín Lančarič, M. Švecová, Gabaríková, Dr.Vladimír Pivko, MUDr. Igor Platzner, V. Chlebo, Ing. Čech-Klušovian, Ivan Pastierovič, V. Šiška, Drdoš, Adamica a manželia Severovci. Medzi členov patril aj prof. Július Marschalko, jeden z hlavných priekopníkov slovenskej krížovky. Už v roku 1927 ako krížovkársky autor viedol slovenský kútik v českom časopise Důvtip, niekoľko rokov redigoval krížovkársku rubriku v časopise Nový svet a v roku 1941 prevzal redaktorské žezlo nad novovychádzajúcim krížovkársko-hádankárskym časopisom Krížom-Krážom. V ňom na tri pokračovania uverejnil prvé Pokyny pre skladateľov krížoviek. Po vojne sa v Žiline z jeho žiakov vytvoril silný krížovkársky dorast (Králik, Šušolík, Daník, Kiša, Bohunek, Meliš, Lovás, Urminský, Gregor a iní). Na 1.celoslovenskom zjazde krížovkárov a hádankárov v Žiline bol 20.1.1946 prof. Marschalko zvolený za predsedu Zväzu slovenských krížovkárov a hádankárov so sídlom v Žiline. Za tajomníka zväzu bol zvolený Dr. Pivko zo Žiliny. V Žiline sídlila i redakcia časopisu Slovenská krížovka a hádanka, ktorej zodpovedným redaktorom bol práve J. Marschalko. V roku 1947 vydala redakcia prvý krížovkársky slovník od J. Marschalka pod názvom 1500 slov pre krížovkárov, v roku 1948 vyšlo jeho druhé rozšírené vydanie 3000 slov.
 

Krúžok Jánošík mal 15 členov, pôsobil pri PKO v Žiline a 14.10.1962 bol usporiadateľom celoslovenského preboru v riešení krížoviek a hádaniek jednotlivcov. Nasledujúce roky priniesli však prerušenie jeho činnosti až do roku 1978, kde z iniciatívy Ľudovíta Feketeho a Eduarda Ďurčanského našli lúštitelia zázemie pri ZK ROH Slovena. Už od marca 1979 začal krúžok vydávať podnikový časopis Slovenár a usporiadal 11 ročníkov šampionátu Sloveny pre zamestnancov podniku. Časopis i šampionát však prekročili brány závodu, čo spôsobila najmä kvalitná práca členov krúžku. V roku 1979 bol krúžok spolu s časopisom Lišiak zakladateľom Žilinských preborov, pozostávajúcich z Celoslovenského preboru krúžkov (dnes Majstrovstiev Slovenska družstiev - už v úvodnom ročníku si Žilinčania vylúštili striebornú priečku) a Preboru o putovný pohár Sloveny (dnes Turnaj Žilincov). Od roku 1983 niesol krúžok už názov Slovenári a mal už okolo 50 členov. Organizoval súťaže aj na Základných školách žilinského okresu, kde sa za 9 ročníkov zúčastnilo niekoľko tisíc detí. V druhom ročníku v roku 1982 sa v jeden deň v obci Radoľa pri Kysuckom Novom Meste zišlo naraz až 790 žiakov z 37 škôl, čo sa dnes zdá až neskutočné.

Vedúcou osobnosťou a organizátorom bol jeden z najlepších slovenských tvorcov a riešiteľov hádaniek Ľudovít Fekete, viacnásobný víťaz krajských preborov. Dosiahol niekoľko popredných umiestnení na Celoštátnom prebore jednotlivcov, 2.kvalifikačnú triedu v riešení českých hádaniek a krížoviek. Jeho špecialitou boli kreslené hádanky a krížovky. V roku 1987, kedy tragicky zahynul, mu bolo udelené medzinárodné vyznamenanie Zlaté pero in memoriam. Na pamiatku tohto skvelého človeka a priateľa nesie od toho roku turnaj prívlastok memoriál Ľ. Feketeho.

Od roku 1992 krúžok nesie názov Žilinci nakoľko pôvodný patrón ukončil spoluprácu. Oporami krúžku sú dnes skúsení autori a riešitelia Ing. Peter Paďour, Ing. Igor Jakubček, MUDr. Igor Platzner a dlhoročný vedúci krúžku (od roku 1987) Peter Samec (v roku 2005 prebral žezlo Peter Paďour), ktorý sa medzi slovenskými účastníkmi dostal na čelo v historickej tabuľke Českej krížovkárskej ligy. Po prelome tisícročí sa pripája talentovaný Jaroslav Jablonský, ktorý v krátkom čase na súťažiach poráža aj tých najlepších. Od roku 2002 sa krúžok stále drží medzi trojicou najlepších. V roku 2004 sa dočkal prvého majstrovského zlata v súťaži družstiev, ktoré o 2 roky neskôr zopakoval. To však nebolo všetko. Rovnaký úspech si totiž krúžok pripísal aj v rokoch 2009 a potom 3 roky po sebe (2012-2013-2014), čím sa posunul na druhé miesto v historickom rebríčku hodnotení družstiev.   

Súbežne so Žilincami sa v 90-tych rokoch 20. storočia objavil v Žiline nový krúžok DEPÁRIK pri Rušňovom depe v Žiline (Ernest Bellovič, Marián Hikker, p. Slávik z Rajca, Ernest Taraba), ktorý sústredil okolo seba záujemcov z radov železničiarov, vydržal však len krátku dobu.

Historický prehľad členov krúžku
Adámek, Adamica S. Antonický, Ing. M. Bagin, I. Bednár, Ernest Bellovič, Pavol Borcsanyi (Pov.Bystrica), Jozef Bruško (Kys.N.Mesto), Ing. Ľ. Cvenga, J. Cyprich, Ing. Čech-Klušovian, M. Čučo, D. Dibák, P. Dobias, Štefan Dostál, Vincent  Dostál, Ján Drdoš, Ing. Erich Dressler, G. Dubek, Vladimír Dunajovec, Marián Ďurech (Martin), Eduard Ďurčanský, Ľudovít Fekete, Ing. P. Fitz, Dušan Fízel (Sučany), Gabaríková, P. Gajdoš, J. Hallon, Ing. B. Hazda, Hekel, Holáňová, Horánsky, Huťka, Viliam Chlebo (Belá), Jaroslav Jablonský (Kys.N.Mesto), Ing. Igor Jakubček, Milan Jakubík, M. Kemková, D. Klokočka, Z. Kocúrová, Ing. M. Králik, Kreho, Drahotín Lančarič, Lapúnik, Ing. Otto Léka, M. Liška, I. Lobik, Ing. Karol Majerník, Ján Matiaška (Martin), I. Melcer, Marta Mikitová, M. Očkaiková, Ivan Pastierovič, S. Pečeňová, Ing. Peter Paďour, Dr. Vladimír Pivko, Konrád Platzner, MUDr. Igor Platzner, J. Podolan,  Peter Porteleky (Martin), Ing. J. Porubec, Ing. J. Rapko, M. Rybárik, Peter Samec, Anna Samcová, manželia Severovci, Ing. Ivan Slávik (N.Dubnica), P. Slávik, I. Snopko, Ing. Ján Sopóci, V. Šiška, Oto Šušolík, M. Švecová, Ing. Peter Škoda, Ing. Ján Šúlek, Ernest Taraba, Jana Trangelová (najnovší prírastok), Ing. J. Vrždák, V. Weis, Ľ. Zábojníková, V. Zipser.

 
Peter Samec - narodený 25.6.1948 v Nezbudskej Lúčke neďaleko Žiliny. Občianskym povolaním strojár, v dôchodku bol ale stále aktívny a to najmä vo vytváraní hádaniek. Bol šťastne ženatý 50 rokov. Z manželstva mal dve vydaté dcéry, jedna žije v Miláne, druhá v Žiline. V roku 1978 bol zakladajúcim členom obnoveného krúžku a neskôr sa stal jeho dlhoročným predsedom. Bol úspešným riešiteľom a autorom slovenských a českých hádaniek a krížoviek, držiteľom ocenenia ČSHaK - bronzový otazník a čestným členom SZHaK. Jeho tvorivá dielňa sa zatvorila 18.2.2021. 

 
MUDr. Igor Platzner - narodený 12.7.1950, civilným povolaním zubný lekár. Lúštiť začal ako trinásťročný v Žiline v krúžku Jánošík. Počas VŠ štúdia v Bratislave (1968-73) bol členom krúžku Dunajci. Po návrate do Žiliny sa stal členom krúžku Slovenári, neskôr Žilinci, kde pôsobí dodnes. Je účastníkom desiatok krížovkárskych a hádankárskych súťaží na Slovensku i v Česku, na ktorých získal niekoľko víťazstiev a mnoho medailových umiestnení. Treba spomenúť aj jeho účasť na korešpondenčných súťažiach, najmä českých, kde je aj držiteľom druhej výkonnostnej triedy v riešení hádaniek a tretej v riešení krížoviek. Má aj víťazstvá v autorských súťažiach.


 
Ing. Igor Jakubček (viac o ňom TU)- narodený 18.2.1955 v Trnave. Ženatý, dve dcéry. Pracuje ako servisný technik pre výpočtovú techniku. Okrem krížoviek a hádaniek patrí medzi jeho záľuby cestovanie, príroda (najmä huby) a kolky. Je členom Slovenského i Českého zväzu hádankárov a krížovkárov. Ako člen družstva krúžku Žilinci sa stal dvojnásobným držiteľom titulu Majster Slovenska v súťaži družstiev. Autorsky sa venuje hádankám, krížovkám a osemsmerovkám.

 
Jaroslav Jablonský - narodený 10.7.1974. Dlho bol najmladším členom krúžku. Jeho príchodom sa postupne zvýšila konkurencie schopnosť najmä na tímových súťažiach. Majstrovské úspechy však dosahuje aj v súťažiach jednotlivcov a keby navštevoval viac podujatí, zaručene by patril k top riešiteľom na Slovensku. Napriek spolupatričnosti ku krúžku v Žiline, býva v Kysuckom Novom Meste, kde sa profesne ako učiteľ venuje svojim žiakom. 
 
 
Ľudovít Fekete - najvýraznejšia osobnosť krúžku v celej histórii. Jeho predsedom bol niekoľko rokov. Narodil sa 27.6.1943 v Rumunsku. Civilným povolaním bol stavebný technik. Získal niekoľko čelných umiestnení na rôznych preboroch, vrátane majstrovstiev Slovenska. Ešte v bývalom Československu sa stal nositeľom II. výkonnostnej triedy riešiteľa hádaniek i krížoviek. Autorsky sa špecializoval na tvorbu kreslených krížoviek aj hádaniek. Bol neúnavným propagátorom svojho koníčka nielen medzi dospelými, ale aj medzi deťmi. Bohužiaľ, jeho životnú púť preťala tragická autonehoda v roku 1987.


 
Ing. Peter Paďour - aktuálny predseda krúžku Žilinci. Svetlo sveta uzrel 25.9.1961 v Žiline. Vyštudovaný strojár, ale živí sa ako špecialista v oblasti informačných technológií. Hádankám a krížovkám sa venuje približne od roku 1985. Na turnajoch Grand Prix už získal niekoľko individuálnych medailových umiestnení, ale jeho „snom“ je získať pódiové umiestnenie aj na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov (toto sa mu zatiaľ podarilo tretím miestom v hádankách v roku 2017). Okrem krížoviek a hádaniek sa autorsky pokúša preraziť aj na literárnom poli. Je ženatý a má dve deti.

 
Ivan Pastierovič - narodený 17.1.1944. Pred odchodom do dôchodku celý aktívny život pracoval v administratíve. Je zakladajúcim členom krúžku Jánošík (rok 1959). Aktívne sa podieľal na činnosti aj po premenovaní na krúžok Slovenári, neskôr Žilinci. Takmer pravidelne absolvoval a absolvuje súťaže v časopisoch s krížovkárskou tematikou. Žilincom dvakrát dopomohol k získaniu titulu majstra Slovenska v riešení krížoviek a hádaniek družstiev.

 
Ing. Erich Dressler - najviac zaneprázdnený člen krúžku. Profesiou statik, no venuje sa aj tlmočeniu a prekladu z technickej nemčiny. Napriek rokom strávených nad krížovkami si stále zatiaľ trúfa len na B kategóriu.