Súboje počas soboty 19.9.2020 boli veľmi vyrovnané. Krížovky síce dali všetkým poriadne zabrať a mnohí sa k tretej poriadne nedostali, v hádankárskej časti sa naopak nevedelo o víťazovi až do úplného záveru. Tu rozhodovali naozaj maličkosti, napríklad použité í namiesto ý, skloňovanie, správny pád, či 2-3 sekundy skôr napísané riešenie.

Krížovky: Hádanky:
  1. Lucián Gonda Chmiňany 26 chýb
  2. Milan Chudý Prievidza 46 chýb
  3. Pavol Tibenský Brezová 99 chýb
  4. Miloš Hruška Bratislava 269 chýb
  5. Miroslav Ploščica Košice 272 chýb
  1. Ladislav Žitňák Šaľa 32 bodov
  2. Ján Turek Poprad 32 bodov
  3. Miloš Hruška Bratislava 30 bodov
  4. Miroslav Ploščica Košice 24 bodov
  5. Lucián Gonda Chmiňany 23 bodov